Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod41_50MedU.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
618.5 Кб
Скачать

1.4.3. Джерела навчальної інформації.

Література (основна):

 1. К.Д.Пяткін, Ю.С.Кривошеїн. Мікробіологія, К., 1982. Стор.221-226, 237-240.

 2. К.Д.Пяткин, Ю.С.Кривошеин. Микробиология, М., 1980. Стр. 279-284, 297-301.

 3. В.Д.Тимаков.Микробиология, 1983. Стр.293, 296-297, 311-313.

 4. А.И.Коротяев, С.А.Бабич. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология, Санкт-Петерб.,2002. Стр.355-361, 364-367.

 5. И.Л.Дикий, И.Ю.Холупяк, Н.С.Шевелева, М.Ю.Стегний. Микробиология, Харьков, 1999. Стр.247-250, 254-258.

 6. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям. Под ред. И.Л.Дикого, Харьков, 1999. Стр.294-297, 301-304.

 7. С.І.Климнюк, І.О.Ситник, М.С.Творко, В.П.Широбоков. Практична мікробіологія. Тернопіль, 2004. Стор.223-232.

 8. Л.Б.Борисов. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии, 1984. Стр.198-204.

 9. Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология,иммунология, М., 2002. Стр.426-428.

 10. Ю.С.Кривошеин. Руководство к практическим занятиям по микробиологии, 1973. Стр.118-125.

 11. М.Н.Лебедева. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии. М., 1973. Стр. 211-220.

Література (додаткова):

 1. Словник по мікробіології, вірусології, імунології та інфекційним захворюванням. Загальна ред.. Г.К.Палій, К., 2004.

 2. Б.Л.Черкасский. Особо опасные инфекции, М.: «Медицина», 1996. Стр.35-38, 44-50.

 3. А.Н.Маянский. Микробиология для врачей, Н.Новгород: НГМА, 1999. Стр.176-180.

 4. Лекційний матеріал.

  1. Орієнтовна основа дії (одд)

Схема мікробіологічної діагностики туляремії

Методи діагностики для проведення в лабораторіях особливо-небезпечних інфекцій

Методи лабораторної діагностики, які можна виконувати в звичайних лабораторіях

    1. Біологічний

    2. Бактеріологічний

  1. Серологічний

  2. Алергічний (рання)

Матеріал для дослідження: пунктат з бубонів, гній з виразок, кон’юнктиви, кров, харкотиння, секційний матеріал.

Бактеріологічне дослідження :

- зараження білих мишей або морських свинок матеріалом від хворого

- через 5-14 діб розтин загиблих тварин;

- мікроскопічне дослідження мазків-відбитків внутрішніх органів, черевного ексудату, пунктату лімфатичних вузлів (забарвлення за Грамом, Романовським-Гімзою).

- висів вище наведеного матеріалу на яєчно-жовткове середовище МакКоя-Чепіна або на глюкозно-цистиновий кров’яний агар Френсіса;

- ідентифікація виділеної культури за морфологією, культуральними, біохімічними ознаками і антигенною структурою (РА з видовою О-сироваткою).

Матеріал для дослідження: сироватка крові

Серологічний метод

- прискорений орієнтовний метод – кров’яно-крапельна реакція аглютинації

- РА (з 10-12 дня); діагностичний титр 1:100

-РНГА (рання серологічна діагностика, ретроспективна, визначення поствакцинального імунітету); діагностичний титр 1:1280

-непряма РІФ (ретроспективна діагностика, стан після вакцинації, діагностика захворювання); діагностичний титр 1:400

Алергічна проба з тулярином (рання діагностика) позитивна з 3-5 дня захворювання

Схема мікробіологічної діагностики чуми (проводять в спеціалізованих лабораторіях)

Матеріал для дослідження: виділення з виразки, пунктат з бубону, кров, фекалії, мокротиння (залежить від форми інфекції); секційний матеріал

Бактеріоскопічний метод: (попередня діагностика)

- мазок, забарвлення за Грамом

-мазок, забарвлення за Леффлером

- пряма РІФ

Бактеріологічний метод:

-висів матеріалу у флакони з 50-100 мл МПБ, на МПА, на середовище Туманського, цитратний дезоксіхолевий агар

-дослідження колоній через 10-12 год., через 18-20год. врахування типового росту у МПБ (мазок, забарвлення за Грамом, Леффлером)

-пересівання ізольованих колоній на скошений агар

-через 24 год. ідентифікація чистої культури:

-РА з діагностичною О-сироваткою

- РП з діагностичною К-сироваткою

- проба на фаголізабельність чумним бактеріофагом (метод стікаючої краплі)

- визначення цукролітичних властивостей на середовищах Гіса (диференційні ознаки єрсиній див.нижче)

Біологічний метод

- зараження морських свинок або білих мишей (підшкірно, внутрішньоочеревинно, нашкірно)

- дослідження загиблих через 2-3 дня (заражені в черевну порожнину) або 5-7 днів тварин:

-мазки з внутрішніх органів;

- висів крові на поживні середовища, виділення чистої культури, ідентифікація

Серологічний метод (ретроспективна діагностика)

Матеріал для дослідження: сироватка крові

-РНГА; діагностичний титр 1:40

Алергічна проба з пестином (визначення поствакцинального імунітету, ретроспективна діагностика)

Прискорені методи діагностики ( базуються на визначенні антигенів збудника в матеріалі)

-РІФ;

-РНГА з анти тільним еритроцитарним діагностикумом;

- реакція кільцепреципітації по типу Асколі;

- визначення фаголізису культури протичумним бактеріофагом.

Схема мікробіологічної діагностики псевдотуберкульозу

Матеріал для дослідження: пунктат лімфатичних вузлів, змиви з носоглотки, кал, сеча, жовч, блювотні маси

Бактеріологічний метод:

- посів матеріалу на середовища Ендо, Сєрова

-через 48-72 год. підозрілі колонії мікроскопують, пересівають для накопичення чистої культури;

- ідентифікація:

Тест на рухливість при 250С;

Визачення цукролітичних властивостей на середовищах Гіса;

Визначення антигенної структури в РА з груповими О-сироватками

Серологічний метод (з другого тижня захворювання)

Матеріал для дослідження: сироватка крові

-РНГА; діагностичний титр 1:400;

- РА; діагностичний титр 1:200

-ІФА

Біологічна проба на морських свинках (гинуть через 7-12 діб)

Алергічна шкірна проба

Схема мікробіологічної діагностики кишкового єрсиніозу

Матеріал для дослідження: кров, випорожнення, дуоденальний вміст, сеча, жовч, блювотні маси

Бактеріологічний метод:

- посів матеріалу на середовища Ендо, Плоскірєва, селенітовий бульйон, CIN-агар

- культивування при 250С; через 48-72 год. підозрілі колонії мікроскопують, пересівають для накопичення чистої культури;

- ідентифікація:

Тест на рухливість при 250С;

Визачення цукролітичних властивостей на середовищах Гіса;

Визначення антигенної структури в РА з груповими О-сироватками

Серологічний метод (з другого тижня захворювання): дослідження парних сироваток

Матеріал для дослідження: сироватка крові

-РНГА;

- РА;

-ІФА

Діагностичний критерій – наростання титру в 4 і більше разів за 7-10 діб

Біологічна проба на морських свинках (гинуть через 7-12 діб)

Алергічна шкірна проба

Диференційні ознаки патогенних єрсиній

Тест

Y.pestis

Y. pseudotuberculosis

Y.enterocolitica.

Рухливість при 250С

-

+

+

Ферментація адоніту

-

+

-

Ферментація рамнози

-

+

-

Ферментація сахарози

-

-

+

Лізис чумним фагом

+

-

-

Утворення сірководню

+

+

+

Плазмокоагулаза

+

-

-

Каталаза

+

+

+

Уреаза

-

+

+

Ріст на цитратному дезоксіхолевому агарі

Червоні колонії

Жовті колонії

Жовті колонії

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]