Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
семінарськи ІДПЗК.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.12.2018
Размер:
189.44 Кб
Скачать

Загальні методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів по підготовці до семінарських занять.

Вивчення історії держави і права зарубіжних країн направлено на дослідження процесу виникнення і розвитку держави і права в певній і конкретно – історичній обстановці, в кожній окремій країні в порядку хронологічної послідовності. При вивченні цього процесу з'ясовуються питання виникнення, розвитку, а так само падіння (стосовно рабовласництва і феодалізму) історичних типів держави і права; форми держави і права, їх різновиди, причини і наслідки організаційних і структурних змін в державному апараті і системах права.

Однією з важливих і найактивніших форм освоєння дисципліни є семінарські заняття. Цілі семінару з історії держави і права зарубіжних країн - поглиблене і систематичне вивчення найскладніших і важливіших тим курсу. Слід особливо підкреслити, що семінарські заняття мають метою не стільки повторювати, скільки поповнювати і конкретизувати матеріал лекційного курсу і учбової літератури.

План семінарського заняття включає: його тему, порядок її розгляду, необхідну літературу. Основою для підготовки до семінару і участі в ньому є вивчення пам'ятників історії держави і права, різного нормативного матеріалу і їх аналіз.

Самостійна підготовка студента до семінару припускає наступну роботу. Перш за все, потрібно прочитати конспект відповідної лекції і матеріал підручника по даній темі. Потім, згідно плану семінарського заняття, слід приступити до вивчення законодавчого матеріалу і вказаної літератури.

Рекомендується мати спеціальний зошит для семінарських занять. Можна обмежитися короткими замітками, що стосуються поставлених в завданні питань.

Іноді корисно згрупувати рекомендовані статті або параграфи джерела скласти розгорнений план відповіді і навіть конспективно сформулювати його. Таким чином, вже при підготовці до семінару студенту доводиться аналізувати нормативні акти, підсумовувати дані з різних джерел робити самостійні висновки і узагальнення.

У процесі семінарського заняття студенти розглядають окремі питання і теми і доповнюють відповіді товаришів. Під керівництвом викладача, в колективному обговоренні, аналізуються різні варіанти поставлених в плані семінару питань, виправляються помилки, допущені у виступах. Тим самим студенти вчаться формулювати і обгрунтовувати рішення питань чітко аргументувати свої відповіді, обстоювати свою думку Висновок викладача, підсумки розгляду окремих питань нові дані, одержані в процесі заняття, слід внести в свої записи, зроблені при самостійній підготовці до семінару.

Тематика, основні питання, література, методичні рекомендації по кожному питанню семінарського заняття. Теми семінарських занять (дфо).

 1. Предмет, метод та періодизація курсу ІДПЗК. Держава і право Стародавнього Єгипту

 2. Держава і право Стародавнього Вавилону. Держава і право Стародавньої Індії.

 3. Держава і право Стародавнього Китаю. Держава і право Стародавньої Греції (Афіни, Спарта).

 4. Держава та право в Стародавньому Рими

 5. Ранньофеодальна держава франків. Середньовічні держави в країнах Західної Європи (Франція, Німеччина, Англія)

 6. Середньовічне право Західної Європи. Ранньофеодальне право франків

 7. Право середньовічної Англії. Право середньовічної Франції.

 8. Право середньовічної Німеччини. Держава і право Візантійської імперії

 9. Держава та право Арабського Халіфату. Державний та правовий розвиток середньовічних Китаю, Японії, Індії

 10. Державний розвиток Англії у XVII ст. Державно-правовий розвиток США у XVIIІ- ХІХ ст.ст.

 11. Державний розвиток Франції у XVIIІ- ХІХ ст.ст. Державний розвиток Німеччини в ХІХ ст.

 12. Виникнення і розвиток буржуазного права (англійське буржуазне право). Буржуазне цивільне та кримінальне право Франції та Германії.

 13. Державний розвиток Японії ХІХ ст. Державно-правовий розвиток Німеччини у 1 пол. ХХ ст.

 14. Встановлення режиму фашистської диктатури в Німеччині. Державно-правовий розвиток Великобританії у 1 пол. ХХ ст.

 15. Державно-правовий розвиток США у ХХ ст. Державно-правовий розвиток Франції у ХХ ст.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.