Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСП 41,42.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
233.47 Кб
Скачать

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства (17 год)

 1. Міжнародні стандарти оцінювання.

 2. Основні завдання оцінки вартості підприємства.

 3. Принципи оцінювання вартості підприємств.

 4. Вартість підприємства і середньозважена вартість капіталу.

 5. Вплив податкового фактора на середньозважену вартість капіталу.

 6. Дохідний підхід: метод дисконтування чистих грошових потоків, метод капіталізації доходу.

 7. Майновий (витратний) підхід.

 8. Методи оцінки вартості підприємств на основі ринкового підходу.

 9. Комбінація методів оцінки вартості підприємств. Швейцарський метод середньої оцінки.

 10. Проблематика використання методів оцінки.

 11. Ставка дисконту: суть та порядок визначення.

 12. Ставка капіталізації: її характеристика та зв'язок зі ставкою дисконту

 13. Механізм генерування вартості підприємства.

 14. Практична робота з оцінки вартості підприємства.

 15. Порядок здійснення оцінки.

 16. Звіт про оцінку вартості підприємства.

Рекомендована література: 2, 7, 17, 28, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 50, 52, 54, 56, 58, 71, 72, 75, 77, 82, 92, 100, 109, 110, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.

Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин (12 год)

 1. Законодавче регулювання зовнішньоекономічних відносин.

 2. Зовнішньоекономічна діяльність: зміст та різновиди зовнішньоекономічних операцій.

 3. Порядок здійснення експортно-імпортних операцій.

 4. Порядок укладання зовнішньоторговельних контрактів.

 5. Правила ІНКОТЕРМС.

 6. Митне оформлення експортно-імпортних операцій.

 7. Розрахунки по експортно-імпортним операціям.

 8. Інструменти забезпечення платежів.

 9. Зовнішньоекономічні ризики.

 10. Зовнішньо-торгівельне посередництво.

 11. Оподаткування зовнішньоторговельних операцій. Основа нарахування податків і платежів, які сплачуються у процесі митного оформлення вантажів.

 12. Форфейтинг – як спосіб кредитування експортно-імпортних операцій. Основні види банківських гарантій та порядок їх використання.

Рекомендована література: 2, 3, 4, 13, 14, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 48, 51, 54, 58, 68, 72, 75, 88, 90, 91, 93, 98, 99, 101, 102, 105, 119, 121, 122, 124, 126, 129.

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві (18 год)

 1. Фінансовий контролінг: суть, необхідність, основні завдання та функції.

 2. Організація фінансового контролінгу на підприємстві.

 3. Види фінансового контролінгу: стратегічний та оперативний.

 4. Система раннього попередження та реагування на підприємстві.

 5. Координація – центральна функція контролінгу.

 6. Внутрішній аудит та консалтинг.

 7. Бюджетування як функція фінансового контролінгу.

 8. Способи бюджетування.

 9. Загальна схема та принципи бюджетування.

 10. Система бюджетів на підприємстві.

 11. Планування прибутків і збитків.

 12. Планування ліквідності.

 13. Прогноз руху грошових коштів.

 14. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.

 15. Методи контролінгу:

  1. . Методи визначення точки беззбитковості;

  2. . АВС-аналіз;

  3. . вартісний та портфельний аналіз;

  4. . SWOT- аналіз або аналіз сильних і слабких місць на підприємстві;

  5. бенчмаркінг.

Рекомендована література: 17, 50, 54, 58, 71, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 95, 106, 112, 113, 116, 117.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.