Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСП 41,42.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
233.47 Кб
Скачать

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства (17 год)

 1. Вартість залучення власного капіталу.

 2. Корпоративні права та їх вартість.

 3. Збільшення статутного капіталу: цілі, методи та джерела.

 4. Зменшення статутного капіталу підприємств: цілі, методи та порядок проведення.

 5. Податкові аспекти формування власного капіталу підприємства.

 6. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу.

 7. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів.

 8. Розрахунок вартості переважних прав.

 9. Встановлення курсу емісії нових акцій.

 10. Порядок визначення емісійного доходу, ажіо та дизажіо.

 11. Умови та механізм емісії, розміщення та обслуговування акцій.

 12. Балансовий, номінальний і ринковий курси акцій.

 13. Фактори, що впливають на формування ринкового курсу акцій.

 14. Визначення курсу акцій за капіталізованою вартістю.

 15. Розміщення корпоративних прав резидентів на закордонних ринках капіталів.

 16. Зміст і форми андерайтингу.

 17. Звіт про власний капітал підприємства. Мета складання і порядок узгодження з іншими формами фінансової звітності.

Рекомендована література: 9, 28, 36, 39, 51, 52, 59, 60, 62, 69, 76, 77, 100, 109, 120, 122, 124, 127, 128.

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств (11 год)

 1. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел формування капіталу.

 2. Тезаврація прибутку (відкрите самофінансування).

 3. Приховане самофінансування.

 4. Суть та значення амортизації.

 5. Методи нарахування амортизації згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 6. Податковий метод нарахування амортизації.

 7. Нерозподілений прибуток та його економічний зміст.

 8. Вплив оподаткування на розподіл і використання прибутку підприємства.

 9. Забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішнє джерело самофінансування.

 10. Формування та використання чистого грошового потоку (Cash-flow) на підприємстві, методи його визначення.

 11. Звіт про рух грошових коштів: суть та порядок аналізу його показників.

Рекомендована література: 2, 3, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 72, 73, 74, 77, 82, 100, 109, 120, 122, 123, 124, 130, 131.

Тема 5. Дивідендна політика підприємства (17 год)

 1. Показники, що характеризують ефективність дивідендної політики підприємства.

 2. Порядок нарахування дивідендів.

 3. Джерела виплати дивідендів.

 4. Стратегія припинення дивідендних виплат.

 5. Дивідендна політика підприємства і структура капіталу.

 6. Оподаткування дивідендів. Оподаткування розподіленого і нерозподіленого прибутку як фактор дивідендної політики.

 7. Методи нарахування дивідендів: переваги і недоліки

 8. Порядок виплати дивідендів корпоративними правами.

 9. Викуп акцій.

 10. Подрібнення та укрупнення акцій – як інструменти дивідендної політики.

 11. Взаємозв’язок дивідендної політики і самофінансування підприємства.

 12. Теорії в галузі дивідендної політики.

 13. Форми виплати дивідендів.

 14. Особливості нарахування дивідендів акціонерними товариствами.

 15. Особливості нарахування дивідендів товариствами з обмеженою відповідальністю.

 16. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами з часткою державної власності у статутному капіталі.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 9, 16, 28, 37, 38, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 64, 71, 75, 77, 81, 82, 93, 100, 109, 120, 122, 123, 125.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.