Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСП 41,42.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
233.47 Кб
Скачать

Критерії оцінювання практичного заняття для студентів груп фк-41, фк-42 (цпзо)

На практичних заняттях оцінюється активність та чіткість відповідей студента, якість написання письмової роботи і вміння робити правильні розрахунки та логічні висновки і пропозиції.

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за перше практичне заняття становить 55 балів.

Критерії оцінювання:

 • «50 – 55» - студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені теоретичні питання, демонструє знання законодавчих, нормативних актів, робить узагальнення і висновки, дав правильні відповіді на поставлені запитання при письмовому опитуванні, в повному обсязі виконав всі завдання практичної роботи і не допустив жодної помилки у їх виконанні.

 • «41 – 49» - студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, є деякі не грубі помилки у відповідях при письмовому опитуванні, виконав всі завдання практичної роботи, але допустив несуттєві помилки у розрахунках.

 • «33 – 40» - студент показав посередні знання з теоретичної підготовки або дав малообґрунтовані, неповні відповіді на теоретичні питання, при письмовому опитуванні більшість відповідей на поставлені запитання є неточними або не правильними, виконав половину завдання практичної роботи і допустив деякі неточності у розрахунках.

 • «1 – 32» - студент не може розкрити суть теоретичних питань, не знає певних економічних категорій, допускає чимало грубих помилок, неточностей, частково виконав завдання практичної роботи і допустив суттєві помилки у розрахунках.

 • «0» - студент не з’явився на семінарське або практичне заняття.

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за друге практичне заняття становить 30 балів.

Критерії оцінювання:

 • «27 – 30» - студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені теоретичні питання, демонструє знання законодавчих, нормативних актів, робить узагальнення і висновки, дав правильні відповіді на поставлені запитання при письмовому опитуванні, в повному обсязі виконав всі завдання практичної роботи і не допустив жодної помилки у їх виконанні.

 • «23 – 26» - студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, є деякі не грубі помилки у відповідях при письмовому опитуванні, виконав всі завдання практичної роботи, але допустив несуттєві помилки у розрахунках.

 • «18 – 22» - студент показав посередні знання з теоретичної підготовки або дав малообґрунтовані, неповні відповіді на теоретичні питання, при письмовому опитуванні більшість відповідей на поставлені запитання є неточними або не правильними, виконав половину завдання практичної роботи і допустив деякі неточності у розрахунках.

 • «1 – 17» - студент не може розкрити суть теоретичних питань, не знає певних економічних категорій, допускає чимало грубих помилок, неточностей, частково виконав завдання практичної роботи і допустив суттєві помилки у розрахунках.

 • «0» - студент не з’явився на семінарське або практичне заняття.

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за третє практичне заняття становить 25 балів.

Критерії оцінювання:

 • «23 – 25» - студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені теоретичні питання, демонструє знання законодавчих, нормативних актів, робить узагальнення і висновки, дав правильні відповіді на поставлені запитання при письмовому опитуванні, в повному обсязі виконав всі завдання практичної роботи і не допустив жодної помилки у їх виконанні.

 • «19 – 22» - студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, є деякі не грубі помилки у відповідях при письмовому опитуванні, виконав всі завдання практичної роботи, але допустив несуттєві помилки у розрахунках.

 • «15 – 18» - студент показав посередні знання з теоретичної підготовки або дав малообґрунтовані, неповні відповіді на теоретичні питання, при письмовому опитуванні більшість відповідей на поставлені запитання є неточними або не правильними, виконав половину завдання практичної роботи і допустив деякі неточності у розрахунках.

 • «1 – 14» - студент не може розкрити суть теоретичних питань, не знає певних економічних категорій, допускає чимало грубих помилок, неточностей, частково виконав завдання практичної роботи і допустив суттєві помилки у розрахунках.

 • «0» - студент не з’явився на семінарське або практичне заняття.

Студент, який був відсутній на практичному занятті і не виконував відповідні види роботи, може виконати її в інший час, але до виставлення підсумкової оцінки.

Повторне усне або письмове опитування з метою покращення оцінки не дозволяється.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.