Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСП 41,42.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
233.47 Кб
Скачать

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів (15 год)

 1. Переваги та недоліки лізингового кредитування.

 2. Комерційне кредитування підприємств: суть, необхідність та різновиди.

 3. Державне кредитування підприємств та одержання державних гарантій.

 4. Порівняльна характеристика різних видів кредитного забезпечення.

 5. Види застави.

 6. Гарантії та поручительства

 7. Довгострокові та короткострокові банківські кредити.

 8. Кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.

 9. Облігації підприємств: суть, різновиди і особливості емісії та розміщення.

 10. Погашення облігацій підприємств.

 11. Варанти та їх роль у залучення підприємством позичкового капіталу.

 12. Кредиторська заборгованість як джерело формування фінансових ресурсів.

 13. Оцінка вартості капіталу, залученого на основі комерційного кредитування.

 14. Сутність факторингу та види факторингових операцій.

Рекомендована література: 2, 6, 15, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 92, 100, 120, 122, 123.

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства (16 год)

 1. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.

 2. Мета та завдання реорганізації підприємств.

 3. Різновиди реорганізації.

 4. Оцінка ефективності реорганізації підприємства.

 5. Зміст і порядок складання реорганізаційної угоди

 6. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства.

 7. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств: основні мотиви та різновиди розукрупнення.

 8. Загальна схема проведення реорганізації шляхом поділу.

 9. Порядок реорганізації підприємств шляхом виділення.

 10. Загальна схема проведення реорганізації шляхом перетворення.

 11. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства.

 12. Порядок реорганізації підприємств шляхом злиття.

 13. Загальна схема проведення реорганізації шляхом поглинання.

 14. Порядок реорганізації шляхом приєднання.

 15. Передатний та розподільний баланси: особливості їх складання.

 16. Визначення пропорції обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи.

Рекомендована література: 2, 17, 34, 36, 51, 52, 54, 56, 58, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 82, 96, 97, 104, 105, 107, 109, 118, 120, 212, 122, 123, 129.

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства (15 год)

 1. Види доходів від фінансово-інвестиційної діяльності.

 2. Поточні та довгострокові фінансові вкладення.

 3. Джерела формування фінансових вкладень.

 4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

 5. Динамічні та статичні методи оцінки фінансових інвестицій.

 6. Методи оцінки доцільності фінансових вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності.

 7. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів.

 8. Оцінка доцільності вкладень в корпоративні права.

 9. Фундаментальний та технічний аналіз акцій.

 10. Вкладення в боргові фінансові інструменти.

 11. Показники, які використовуються у процесі фундаментального аналізу.

 12. Методи оцінки фінансових інвестицій при відображенні їх у фінансовій звітності.

 13. Справедлива вартість фінансових інвестицій.

 14. Застосування методу ефективної ставки процента при оцінці фінансовий інвестицій.

 15. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства за методом участі в капіталі.

Рекомендована література: 2, 3, 14, 24, 26, 28, 36, 37, 38, 41, 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 64, 70, 72, 74, 75, 77, 84, 100, 105, 109, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 131.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.