Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методична Навч[1]. комплекс, 2009.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
550.91 Кб
Скачать

Тема 8. Економіка України як єдність регіональних соціально- економічних систем

План

1. Загальні особливості розвитку економічних районів України на сучасному етапі.

2. Регіональна економічна ситуація.

3. Регіональна етнокультурна ситуація.

4. Регіональна соціальна ситуація.

5. Регіональна екологічна ситуація.

6. Регіональна фінансова ситуація.

Література:

1. Балабанов Г.В., Ловецький І.Й. Трансформація територіальної організації України – К.: Наукова думка. – 2004 р. – 220 с.

2. Болотин Б. Разрыв в доходах населения // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. - №7. – С. 85-89.

3.Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 144 с.

4.Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія, формування, механізми реалізації: Монографія. – Луцьк: Надстудія, 2001 . - 528 с.

5. Гладкий Ю.Н., Чистобаев В.И. Регионоведение.- М.: Гардарики, 2000.-384 с.

6. Горленко І.О., Тарангул Я.Я. Економічні райони України .-К.: 1999 . -205 с.

7. Джаман В.О. Регіонаьлні системи розселення: демографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

8. Долішній М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні //Регіональна економіка .- 1999 .-№3.- С.7-18.

9. Дорогунцов С.І., Поворотов О.С. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України і проблеми його ефективного використання. - К.: НАН України, РВПС України .- 1999.-82 с.

10. Зайончковская Ж.А. Миграционная ситуация в странах СНГ. М.: Комплекс-Прогресс, 1999.

11. Игнатенко Н.Р., Руденко В.П. Природно - ресурсный потенциал территории: Географический анализ и синтез. –Л.: Вища школа, 1986.

12. Минц А.Д. Экономическая оценка естественных ресурсов. –М: Мисль . – 1972.

13. Мозоль А. Характеристика і аналіз міграційного законодавства та міграційних процесів в Україні // Право України. – 2001. -№ 4. – С.119.

14. Моисеенко В.М. Миграция населения как объект комплексного исследования // Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного знания. – М., 1997. – С. 23-30.

15. Методичні вказівки з курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». Розділ «Демографічний потенціал в розміщенні продуктивних сил». (Укл. О.Л. Михайлюк, Л.В. Сухіна, С.В. Стеценко.- Одесса: ОДЕУ, ротапринт, 2005. – 44 с.).

16. Методичні вказівки з курсу „ Регіональна економіка”. Розділ „Економічне районування,територіальна організація та регіональний аналіз” для студентів 1 курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Уклад. В.Ф.Семенов. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 55 с.

17. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наукова думка, 1993. – 210 с.

18. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – Львів, Либідь, 1994. – 150 с.

19. Регіональна статистика 2004. – К.: Техніка, 2005. – 540 с.

20. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.:Знання, 2005. – 498 с.

21. Фащевський Н., Немченко М. Регіональні особливості соціального розвитку та державної політики // Розбудова держави.-1997.- № 2. – С.59-64.

22. Чужиков В.І. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України.-2002.-№9.-С.120-126.

23. Официальный сайт Госкомстата Украины http://www.ukrstart.gov.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.