Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методична Навч[1]. комплекс, 2009.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
550.91 Кб
Скачать

Дані карток гри «Територія»

Випадок

Витрати

Кількість карток даної ваги

Землетрус

Паводок

Аварія на ЕС

5

2

1

10 %

25 %

50 %

5 %

10 днів

10 %

20 днів

25 %

30 днів

Аварія на ж/д

5 днів

10 днів

30 днів

Забастовка

1 день

7 днів

30 днів

Зниження доходів від відсутності збуту

10 %

50 %

100 %

Сумарна кількість карток з діями = 48

30

12

6

Примітка: загальна кількість карток, включаючи чисті, дорівнює 100

Таблиця 2

Основні параметри господарської території, необхідні для гри

Характеристика ресурсів

Район

Майданчик

Категорії

1

2

3

4

5

1

2

Кількість землі, га

А

І

1000

500

ІІ

100

500

ІІІ

-

200

Б

І

500

100

У

І

1000

200

Вартість землі, тис. грн. за 1 га

-

-

10

20

Водні ресурси, млн. м3/га

А

І

1000

100

ІІ

500

200

ІІ

-

200

Б

І

100

100

В

І

100

500

Вартість води, тис грн. за 1000 м3 на рік

-

-

10

50

Кількість трудових ресурсів, особ

-

-

5000 м

5000 ж

Вартість пристрою, тис грн. за людину

А

І

20

20

ІІ

20

20

ІІІ

5

5

Б

І

10

10

В

І

20

20

Віддаленість від ж/д, тис грн.

А

І

-

10000

ІІ

-

0

ІІІ

-

0

Б

І

-

5000

В

І

-

0

Стан середовища (витрати на його збереження), тис грн. на 1га

А

І

5

5

ІІ

5

10

ІІІ

15

20

Б

І

5

10

В

І

5

5

Потужність будівельної бази, млн грн. на рік

А

І

-

0

ІІ

-

5

ІІІ

-

50

Б

І

-

10

В

І

-

0

Основною відмінністю запропонованого варіанту гри є врахування нової системи економічних відносин у господарстві, поява ринку і введення елемента невизначеності, властивого реальним природно-господарським системам (табл. 2 і 3).

У гру можна вводити елементи ринкової інституціональної інфраструктури - комерційні банки і комерційний кредит як можливість одержати додаткові інвестиції для прискореної реалізації проекту, страхуватися від несприятливих природних явищ (див. таблицю з гри "Ресурси") і коливань ринкової кон'юнктури. Нарешті, випереджати гру може домашнє завдання – складання бізнес-плану за методикою, наданою в додатку.

Ділова гра "Експертиза"

Експертизою називається дослідження будь-яких питань, що вимагає спеціальних знань у сфері науки, техніки, мистецтва тощо. Її результати оформляються у вигляді висновку. Експертом може називатися фахівець у тій чи іншій сфері знання. Експертизи проводяться в тих випадках, коли звичайні наукові методи підготовки тих чи інших рішень виявляються недостатньо ефективними або об'єкт настільки складний, що не піддається чисто формалізованим оцінкам. Останнім часом експертизи проводяться не в традиційних раніше сферах прийняття рішень: експертиза Держплану, Держбуду, а в усе більшому ступені – під впливом тиску громадської думки. Також це може бути експертиза генерального плану населеного пункту, окремого народногосподарського проекту, окремого законопроекту з розвитку території, перспективного плану соціального-економічного розвитку області (адміністративного району). Здійснюються так звані незалежні (позавідомчі) експертизи відповідно "незалежними" експертами. Вони звичайно проводяться за різними напрямками соціально-економічного, науково-технічного розвитку суспільства.

Проведення експертиз – дуже складна, відповідальна і коштовна задача, що припускає дотримання визначених процедур, правил і умов. Більшість їх відносяться до групи так званих методів інтуїтивного (творчого) мислення і є фактично додатком до методів прогнозування, особливо довготерміновому. У цьому контексті воно носить значною мірою перспективну спрямованість. При цьому важливу, найчастіше визначальну роль починають відігравати суб'єктивні особливості самих експертів, методів їхнього підбору і забезпечення характеру взаємодії.

Мозкова атака”. На сьогодні одним з найбільш розповсюджених методів проведення експертиз є "мозкова атака" і її різні варіанти. Хоча сама концепція "мозкової атаки" зародилася багато століть назад і широке поширення у світі одержала в 50-і роки як метод тренування творчого мислення. Методи, націлені на відкриття нових ідей, активізацію мислення, пошук погоджених варіантів рішень, походять з концепції "мозкової атаки", що в літературі отримала більш розповсюджену назву – "мозковий штурм ".

Пряма мозкова атака може проводитися як з окремими групами людей, так і з групами експертів. Сутність її полягає в припущенні, що з великого числа суб'єктивних точок зору експертів, за умови їхньої компетентності, щонайменше три є правильними.

Найбільш розповсюджений погляд на процедуру проведення "атаки" базується на чотирьох основних правилах проведення експертизи:

а) ведучий повинен сформулювати проблему в основних визначеннях, виділивши єдиний центральний пункт;

б) жодна точка зору не є помилковою;

в) підхоплюється будь-яка ідея;

г) кожен учасник повинен відчувати підтримку і заохочення, що дозволить йому звільнитися від скутості.

Дослідження в ряді країн засвідчили досить значне підвищення продуктивності праці експертів у рамках даної процедури. Однак вона має і деякі недоліки, зокрема значним залишається вплив експертів на думки один одного.

Іншим варіантом "мозкової атаки" є метод обміну думками, метою якого – досягнення згоди між обмеженою групою експертів (зазвичай не більш шести учасників). В сучасних умовах нового політичного мислення цей метод спрямований на стимулювання досягнення консенсусу і визнаний гарною школою для перекладу мислення в діалогову форму.

Варіант операційної творчості припускає дуже важливу умову – тільки керівник групи (у нашому випадку – викладач) знає сутність проблеми й організує експертизу таким чином, щоб ініціювати гравців до пошуку єдиного рішення. Цей варіант ділової гри, при ряді типових для цього виду ігор недоліків, має переваги, що дозволяють за обмежене число ітерацій шляхом відкидання "розрізнених ідей” прийти до очікуваного рішення.

Стимульоване спостереження по Э. Янчу, – це тренувальна методика. Зазвичай при її застосуванні використовуються гіпотетичні варіанти, наприклад, гіпотетичний континент, на якому розподіл природних зон і ресурсів проводиться учасниками на основі наявної в них суми знань про природні закони. Інші гравці (чи гравець) розробляють проект раціонального природокористування чи освоєння цього материка. Можливе введення екстремальних умов (стихійні лиха, техногенні катастрофи тощо). Задачею учасників (учасника) стає або проведення експертизи запропонованого проекту, або пошук шляхів виходу із змодельованої ситуації. Причому можливий як відкритий, так і закритий сценарій. Можливі варіанти "мозкової атаки", коли дається заздалегідь готовий проект, наприклад, перекидання частини стоку північних річок у посушливі регіони країни, і учасникам (експертам) ставиться задача піддати його розгромній критиці. Можливі також модифікації, коли завданням експертизи є проблема домогтися максимальної підтримки своєї точки зору іншими експертами.

Нові” методи”

В останні роки існуючі методи інтуїтивного прогнозування були значно поліпшені, насамперед, за рахунок упровадження психологічних факторів, доповнення технологічного мислення гуманізованим і екологізованим, а також введення концепції сенсорного профілю людини. Це дозволяє враховувати тонкі механізми впливу на людське світосприйняття сучасної цивілізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.