Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методична Навч[1]. комплекс, 2009.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
550.91 Кб
Скачать

Практичне заняття №5

Тема 5. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

План

1. Сутність господарського комплексу, структура суспільного виробництва.

2. Економічна взаємодія інституціональних одиниць

3. Суспільні форми організації виробництва та роль концентрації у

розбудові господарського комплексу України

4. Стан та стратегія розвитку господарського комплексу України

Контрольні запитання:

  1. Назвіть етапи розвитку господарського комплексу України.

  2. На якому етапі розвитку знаходиться національна економіка України?

  3. Назвіть типи галузей господарського комплексу України.

  4. Назвіть основні види комплексів.

  5. Що таке інституціональна структура господарського комплексу?

Назвіть її основні елементи.

  1. Яка роль малих підприємств у розвитку господарського комплексу?

  2. Які Ви знаєте форми суспільної організації виробництва?

  3. Яка сутність та роль концентрації виробництва?

  4. Назвіть найбільш та найменш концентровані галузі України.

  5. Які компанії в Україні є найбільш концентрованими?

11. Який внесок різних видів економічної діяльності у приріст ВВП

України?

12. У чому полягає стратегія розвитку господарського комплексу

України?

Література:

1. Гвардія 500 - рейтинг крупних компаній України // Галицькі Компанії.-2005. №2. – 96 с.

2. Кизим Н.А. Концентрація та інтеграція капіталу. – Харків.: Бізнес Інформ, 2000. – 104 с.

3. Методичні вказівки з курсу „ Регіональна економіка”. Розділ „Економічне районування,територіальна організація та регіональний аналіз” для студентів 1 курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Уклад. В.Ф.Семенов. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 55 с.

4.Методичні вказівки з курсу «Регіональна економіка». Розділ «Господарський комплекс Одеської області». Укл. О.П. Єгоров. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008 р. – 59 с.

5. Навчально-методичний комплекс з курсу «Регіональна економіка». Розділ «Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах». Укл. В.Ф. Семенов, О.В. Басюк. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008 р. – 61 с.

6. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. Посібник .- К.: Знання, 1998.

7. Продуктивні сили економічних районів України/ Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Горська Ю.В., Фащевський М.І., Антонієва Л.С. та ін. -К.: ЗАТ Нічлава, 2000.

8. Рейтинг ТОП – 100 - найкращі компанії України // ІнвестГазета. - 2000. Червень .– 68с.

9. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлюк , В.Ф.Семенова. – 8-ме вид., випр. – К.: Т-во «Знання», КОО 2006. – 351 с.

10. Семенов В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2008. – 596 с.

11. Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 116 с.

12. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей)

України. Навчальний посібник. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 644 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.