Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методична Навч[1]. комплекс, 2009.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
550.91 Кб
Скачать

Практичне заняття № 6,7 (пк)

Тема 6. Міжгалузеві господарські комплекси України та регіональні особливості їх розвитку

План

1.Паливно-енергетичний комплекс.

2. Металургійний комплекс.

3. Машинобудівельний комплекс.

4. Хімічно-лісовий комплекс.

5. Агропромисловий комплекс.

6. Будівельний комплекс.

7. Транспортний комплекс.

8. Соціальний комплекс.

9. Рекреаційний комплекс.

Методика проведення практичного заняття прес – конференція, яка проводиться таким чином:

1. Підготовчий етап розпочинається за 2 – 3 тижні. Студентам пропонується одне з актуальних питань теми, розглядаються і розподіляються ролі між усіма студентами групи. Згідно з обраною темою пропонуються такі ролі:

  1. ведучі конференції (1 – 2 особи);

  2. експерти – екологи (вплив того чи іншого міжгалузевого комплексу на навколишнє середовище);

  3. експерти – економісти (визначають місце та роль того чи іншого міжгалузевого комплексу в економіці країни).

  4. представники: промисловості, транспорту, сільського господарства, рекреації, туристичного комплексу та споживчого (готують письмовий звіт про розвиток обраної галузі в Україні і виступають з ним перед учасниками конференції);

  5. журналісти (після виступу кожного представника галузі ведучі надають слово журналістам, які обговорюють інформацію, доповнюють та звертаються до них з питаннями).

Ведучі конференції готують вступне слово з обраної теми. Експертні групи екологів та економістів визначаються за своєю спеціалізацією. Доповіді можуть бути проілюстровані рисунками, слайдами, картографічними та статистичними матеріалами. Групи експертів готують картку, інформуючи про напрямок проблеми. Наприклад: “Експерти – екологи промисловості”, “Експерти – економісти транспорту” тощо. Журналісти розробляють перелік питань за своєю спеціалізацією та наводять цікаві факти з преси.

2. Безпосереднє проведення конференції: студенти оформляють аудиторію, розставляють стільці для гостей, на столах експертів і журналістів виставляють відповідні картки. Для ведучих виділяється окремий стіл.

На початку заняття виступає викладач, який оголошує тему і уточнює мету проведення заняття, спрямовує студентів і слухачів до сприймання поданої інформації, пропонує наприкінці заняття підвести підсумки.

Потім надається слово ведучим конференції, які вказують на актуальність обраної теми. Ведучі представляють учасників прес – конференції і запрошують їх до виступу.

Починаються доповіді представників галузей. Після закінчення доповіді кожного представника ведучі пропонують обговорити подану інформацію, надають слово експертам – економістам, експертам – екологам, журналістам відповідно до обраної спеціалізації. Доповідачі відповідають на поставлені запитання.

Наприкінці надається слово гостям, які бажають висловити свою думку щодо відповідної проблеми, підводяться підсумки роботи прес – конференції. Викладач пропонує розглянути і прийняти “Програму реструктуризації господарського комплексу України”, яка ґрунтується на виступах експертів.

Викладач з урахуванням критеріїв оцінювання визначає, скільки кожний студент отримує балів.

Література:

1. Агєєв О. Шляхи інтеграції України в транспортну систему Європи // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 71. – С. 14.

2. Вектори розвитку вітчизняного автомобільного транспорту // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 62. – С. 8.

3. Гаркуша А. Транзитний міст України має бути надійним: (Україна в світовому транзитному бізнесі) // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 40. – С. 3.

4. Дорогунцов С.І., Олійник Я.В., Степаненко А.В. Теорія розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. – К.: КНЕУ, - 2001. – 144 с.

5. Живицький О., Тараканов М. Проблеми і перспективи створення курортно-рекреаційних ВЕЗ в українському Причорномор’ї // Економіка України № 1, 1997.

6. Карпінський Б. Транспортна система України в контексті європейської інтеграції // Економіка України. – 1998. - № 7. – С. 17-23.

7. Коржунова Н. Курортно-рекреаційне господарство Причорномор’я // Економіка України № 2, 1999.

8. Кутах Ю. Транзитні зв’язки України та міжнародні транспортні коридори // Економіст. – 2002. - № 1. – С. 50-57.

9. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: Вища школа, - 2004.

10. Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності / За ред. В.Ф. Семенова. – Одесса: Оптимум, 2008. – 201 с.

11. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлюк , В.Ф.Семенова .- 8-ме вид., випр. – К.: Т-во «Знання», КОО 2006. – 351 с.

12. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, - 2004.

13. Семенов В.Ф. Екологізація економіки регіону. – Одеса: Оптимум, 200. – 232 с.

14. Семенов В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2008. – 596 с.

15. Юхновський І.Р. Транспортний комплекс України: Автомобільні дороги. Проблеми та перспективи. – К., - 2004.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.