Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани сем_нар_в.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Семінарське заняття 7. Методи визначення ціни.

1. Сутність методів ціноутворення та їх роль в формуванні ціни.

2. Система методів ціноутворення.

2.1. Визначення ціни на підставі витрат;

2.2. Визначення цін з орієнтацією на ціннісну значущість товару.

2.3. Метод визначення цін на нові вироби на підставі опитування – метод «метання списів».

3. Особливості формування цін на туристичний продукт із врахуванням витрат та стану ринку.

4. Основні етапи формування цін із врахуванням витрат та стану ринку:

4.1. Постановка мети (завдання) ціноутворення

4.2. Визначення першопочаткового проекту обсягу продажу товару.

4.3. Розрахунок вихідної ціни за витратами виробництва.

4.4. Пророблення різних (можливих на реальному ринку) обсягів продаж товару з метою вибору оптимального з них.

4.5. Оцінювання положення туристичних послуг на ринку.

4.6. Пророблення різних варіантів «ціна – обсяг продаж» з урахуванням конкурентних факторів, виявлених на 4-му етапі.

4.7. Облік додаткових фактів при призначенні остаточної ціни.

5. Сутність параметричних методів формування цін в туризмі.

6. Основні параметричні методи формування ціни.

6.1. Метод питомих показників.

6.2. Кореляційно-регресивний метод.

6.3. Метод структурної аналогії.

7. Охарактеризуйте основні етапи формування цін на туристичні послуги:

7.1. Постановка мети ціноутворення;

7.2. Аналіз попиту;

7.3. Аналіз (оцінювання) витрат;

7.4. Аналіз цін і продукції конкурентів.

Семінарське заняття 8. Цінові ризики та їх вплив на формування цін.

1. Ціновий ризик, як соціально-економічне явище.

2. Функції цінового ризику:

2.1. Інноваційна;

2.2. Регулятивна;

2.3. Захисна;

2.4. Аналітична.

3. Розкрийте особливості класифікації цінових ризиків.

4. Зовнішні чинник виникнення цінових ризиків:

4.1. Чинники прямого впливу;

4.2. Чинники непрямого впливу.

5. Внутрішні чинники виникнення цінових ризиків.

5.1. Недбала організація діяльності фірми;

5.2. якість продукції та туристичних послуг

6. Методи визначення цінових ризиків.

6.1. Статистичний метод оцінки;

6.2. Метод експертних оцінок;

6.3. Використання аналогів;

6.4. Комбінований метод.

Теми рефератів.

Тема 1. Соціально-економічна сутність ціни.

1.1. Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні.

1.2. Умови ефективного здійснення процесу ціноутворення в суспільстві.

1.3. Система ціноутворюючих факторів та їх вплив на формування ринкової ціни.

1.4. Функції цін в умовах ринкової економіки.

1.5. Особливості ціноутворення в Україні

Тема 2. Принцпи і фактори ціноутворення в туризмі, класифікація цін.

2.1. Особливості формування цін в туризмі.

2.2. Роль принципів ціноутворення у визначені цни на туристичному підприємстві.

2.3. Суть та підходи політики ціноутворення.

2.4. Розробка політики ціноутворення залежно від життєвого циклу товару.

2.5. Вплив природно-географічних чинників на формування цін в туризмі.

2.6. Вплив соціально-економічних чинників на формування цін в туризмі.

2.7. Вплив політико-юридичних чинників на формування цін в туризмі.

Тема 3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІН

3.1. Вплив попиту на формування цін в туризмі.

3.2. Основні чинники формування попиту на туристичний продукт.

3.3. Пропозиція як чинник формування цін на туристичний продукт.

3.4. Основні чинники формування пропозиції та їх вплив на визначення рівня цін.

3.5. Необхідність врахування еластичності попиту і пропозиції при формуванні цін на туристичний продукт.

Тема 4. КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ФОРМИ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН ЗА УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ.

4.1. Конкуренція, як соціально-економічне явище.

4.2. Вплив конкуренції на формування ціни.

4.3. Особливості формування ціни на туристичний продукт за різних форм конкуренції.

4.4. особливості формування цін на туристичний продукт із врахуванням цін конкурентів.

Тема 5. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЦІН.

5.1. Маркетинг та його вплив на формування цін.

5.2. Активні маркетингові стратегії формування цін в туризмі.

5.3. Пасивні маркетингові стратегії формування цін в туризмі.

5.4. Вплив географічних чинників на формування маркетингових стратегій формування цін.

Тема 6. ФОРМУВАННЯ ЦІН НА РІЗНИХ