Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських занять ФК41-45.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
79.87 Кб
Скачать

Плани семінарських занять

(26 год)

Змістовий модуль 1

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці (2 год)

Семінарське заняття № 1

Тема. Сутність, учасники та основи регулювання фінансового ринку

Мета заняття. Закріпити та оцінити знання студентів щодо сутності та ролі фінансового ринку, його функцій, механізму накопичення і трансформації вільних грошових коштів, особливостей діяльності основних суб’єктів фінансового ринку, а також щодо основних структурних сегментів ринку та базових фінансових інструментів. Розвивати логічне мислення і комунікативні здібності студентів.

ПЛАН

 1. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль та функції. Особливості руху фінансових потоків в економіці.

 2. Суб’єкти фінансового ринку та їх взаємодія. Класифікація учасників за формою та функціями.

 3. Особливості функціонування структурних сегментів фінансового ринку.

 4. Загальна структуризація фінансового ринку.

 5. Фінансові активи, їх класифікація та властивості.

Рекомендована література: 13, 34, 35, 38, 39, 43, 49, 65, 66

Тема 2. Регулювання фінансового ринку (2 год) Семінарське заняття № 2

Мета заняття. Поглибити і систематизувати знання студентів з питань державного регулювання спеціально уповноваженими органами виконавчої влади та об’єднаннями професійних учасників фінансового ринку в цілому та окремих його сегментів, зокрема, привчати користуватися нормативно-правовими актами, інструктивним матеріалом. Розвивати логічне мислення і комунікативні здібності студентів.

ПЛАН

 1. Основні завдання державного регулювання фінансового ринку. Функції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України у регулюванні фінансового ринку.

 2. Національний банк України, як орган регулювання фінансового ринку.

 3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як органи регулювання окремих сегментів фінансового ринку.

 4. Саморегулівні організації на фінансовому ринку.

Рекомендована література: 3, 7, 13, 34, 35, 38, 39, 43, 53-60.

Тема 3. Фінансові посередники (2 год) Семінарське заняття № 3

Мета заняття. Розглянути і деталізувати поняття, основні функції та переваги фінансових посередників, поглибити та оцінити знання студентів щодо фінансових послуг, які надаються на фінансовому ринку банківськими установами, небанківськими та контрактними фінансовими інститутами. Формувати економічне мислення студентів.

ПЛАН

 1. Поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників та їх роль для функціонування фінансового ринку.

 2. Діяльність комерційних банків на фінансовому ринку. Універсальні та спеціалізовані банки.

 3. Особливості послуг, які надають небанківські кредитні інститути:

 • кредитні спілки та ломбарди;

 • факторингові та лізингові компанії.

 1. Специфіка діяльності контрактних фінансових інститутів:

 • інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами та фінансових компаній;

 • пенсійних фондів та страхових компаній.

Рекомендована література: 4, 6, 13, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 49, 52, 66.