Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани сем_нар_в.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Семінарські заняття Семінарське заняття1. Соціально-економічна сутність ціни.

1. Соціально-економічна сутність об’єкту і предмету курсу.

2. Основні завдання курсу „Економіка і ціноутворення в туризмі” для підготовки фахівців із туризму.

3. Ціна, як соціально-економічна категорія.

4. Роль цін, у розвитку туристичного бізнесу.

5. Функції цін та ціноутворення для підвищення ефективності туристичного бізнесу.

5.1. Планово-облікова функція;

5.2. Зрівняльна функція;

5.3. Орієнтуюча функція;

5.4. Координуюча функція;

5.5. Розподільча функція.

6. Вплив ціни на діяльність туристичних підприємств.

6.1. Заняття визначеної частки ринку і конкурентну боротьбу на ринку;

6.2. Обсяг продажу і готівковий виторг;

6.3. Обсяг прибутку;

6.4. Репутацію фірми;

6.5. Відносини з торговими посередниками;

6.6. Відносини з покупцями;

6.7. Питання фінансової стабільності фірми, прийняття рішень про ціновий ризик.

7. Вплив економічного середовища на формування цін на туристичному підприємстві.

7.1. Вплив зовнішнього середовища туристичної фірми;

7.2. Вплив внутрішнього середовища туристичної фірми.

Семінарське заняття 2. Принцпи і фактори ціноутворення в туризмі, класифікація цін.

1. Особливості формування цін в туризмі.

2. Сутність принципів принципи ціноутворення в туризмі.

3. Основні принципи формування ціни в туризмі.

3.1. Принцип науковості;

3.2. Принцип цільової спрямованості;

3.3. Принцип безперервності;

3.4. Принцип відповідності попиту і рекламі;

3.5. Принцип відшкодування витрат;

3.6. Принцип гнучкості, маневреності та динамічності.

4. Соціально-економічна сутність цінової політики туристичного підприємства.

5. Основні цілі цінової політики туристичного підприємства:

5.1. Забезпечення певного рівня прибутку;

5.2. Забезпечення певного рівня продажу і частки ринку;

5.3. Забезпечення лідерства на ринку;

5.4. Орієнтація на конкурентів.

6. Розкрийте соціально-економічну сутність чинників, що впливають на формування цін в туристичній сфері.

6.1. Природно-географічні;

6.2. Соціально-економічні;

6.3. Політико-юридичні;

6.4. Специфічні чинники формування цін, характерні для туристичної діяльності.

7. Соціально-економічна сутність класифікації цін та її основні критерії.

8. Класифікація цін за;

8.1. За сферами товарного обслуговування;

8.2. За способом відображення транспортних витрат в ціні;

8.3. За формою продажу;

8.4. За стадіями продажу;

8.5. За ступенем регулювання;

8.6. За ступенем стійкості.

Семінарське заняття 3. Попит і пропозиція туристичного продукту як основа формування цін

1. Розкрийте соціально-економічну сутність понять „попит” та „пропозицію.”

2. Розкрийте основні чинники які впливають на попит в туризмі:

2.1. Мода на товари, смаки споживачів;

2.2. Прибуток споживачів;

2.3. Ціни на товари–замінники;

2.4. Інфляційне очікування;

2.5. Кількість покупців на ринку.

3. Розкрийте основні чинники які впливають на пропозицію туристичних послуг:

3.1. Кількість туристичних фірм на ринку;

3.2. Собівартість туристичного продукту;

3.3. Ціна економічних ресурсів (сировини, матеріалів і енергоносіїв і т.д.);

3.4. Податки;

3.5. Природнокліматичні умови.

4. Розкрийте сутність рівноважної ціни на ринку туристичних послуг.

5. Зміна рівноважної ціни залежно від взаємодії попиту і пропозиції.

5.1. Поняття про дефіцит туристичного продукту;

5.2. Поняття про профіцит туристичного продукту.

6. Соціально-економічна сутність категорії „корисність туристичного продукту”.

7. Пряма і перехресна еластичність попиту за ціною

8. Еластичність попиту за прибутком і чинники, що її визначають.