Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
плани семінарських занять з Кримінального права....docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
63.05 Кб
Скачать

Теми і плани семінарських занять

Н.Е.1.1

Поняття, завдання та система кримінального права

 1. Поняття кримінального права, його предмет.

 2. Завдання, функції та принципи кримінального права.

 3. Система кримінального права.

 4. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права.

 5. Наука кримінального права. Методи науки кримінального права.

Основна література

 1. Кримінальний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Ін Юре, 2001. – ст. 1.

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулів, В.І. Борисов; За ред М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація – К.; Х.: Юрінком Інтер; Право, 2001.- С.- 3-26.

 3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів / за ред. П.С.Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. – К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 10-40.

 4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров,В.І. Антипов, М.В. Володько; За ред.М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 3-е вид., доп. і перероб. –К.: Юридична думка, 2004. – С. 4-20.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.К Канон – А.С.К. – 2001. – С. 10-11.

 6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2005. - С. 7-9.

Н.Е. 1.2

Закон про кримінальну відповідальність

 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність.

 2. Структура Кримінального кодексу України.

 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

 5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

 6. Розв’язування задач (5-10).

Основна література:

 1. Кримінальний кодекс України: Офіційне видання. – к.: Ін Юре, 2001. – ст. 2.

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулів, В.І. Борисов; За ред М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація – К.; Х.: Юрінком Інтер; Право, 2001. - С.- 26-34.

 3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів / за ред. П.С.Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 82-89.

 4. Кримінальне правоУкраїни: Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров,В.І. Антипов, М.В. Володько; За ред.М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 3-е вид., доп. і перероб. –К.: Юридична думка, 2004. –С. 64-77.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.К Канон – А.С.К. – 2001. – С. 11-16.

 6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2005. – С. 8-9

 7. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.

Н.Е. 1.3

Поняття злочину та класифікація злочинів

 1. Поняття та ознаки злочину.

 2. Поняття та ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину.

 3. Відмінність злочинів від інших правопорушень.

 4. Класифікація злочинів.

 5. Розв’язування задач (1-7).