Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
89.6 Кб
Скачать

План семінарських занять

з навчальної дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

МОДУЛЬ І

Змістовий модуль І. Теорія та історія політичної думки

Тема 1-2. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства. Історія світової та вітчизняної політичної думки

Семінарське заняття № 1 (2 год.)

Мета: сформувати чітке уявлення про політичні вчення Стародавнього Сходу, Індії, Китаю, Вавилону, античного світу; окреслити головну проблематику, якої торкалися мислителі стародавнього світу; прослідкувати ґенезу політичних ідей на початку – наприкінці ХХ ст.

План:

1. Політика як теорія та соціальне явище. Поняття та сутність політики. Основні концепції політики. Політологія як інтегративна наука.

2. Політична думка Стародавнього Сходу та античності.

3. Особливості розвитку політичних ідей в епоху Середньовіччя та в Нові часи.

4. Генеза політичних ідей на початку – наприкінці ХХ ст.

5. Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології.

Література: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24.

Тема 3. Сучасні ідейно-політичні течії

Семінарське заняття № 2. Основні ідейно-політичні течії сучасності (2 год)

Мета: довести важливість розуміння понять політичної ідеології, політико-ідеологічної доктрини та політичного руху. Визначити передумови та причини виникнення ідеологій комунізму, націоналізму і фашизму.

План:

1. Поняття ідеології та класичні уявлення про неї.

2. Основні ідейно-політичні течії та їх доктрини.

3. Ідеологічні орієнтації українського суспільства.

Література: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24.

Тема 4-5. Політична діяльність. Політична влада.

Семінарське заняття № 3 (2 год)

Мета: закріпити розуміння термінів «політична влада», «політичне панування», «політичний авторитет»; вчити розрізняти суб’єкти та об’єкти політичної влади, визначати типи легітимності політичної влади; закріпити знання про виборчі системи, їх види, функції виборчих кампаній у демократичному суспільстві.

План

1. Сутність політичної влади та її головні властивості.

2. Основн способи існування влади. Напрямки і способи функціонування влади.

3. Виборча кампанія як форма політичної діяльності. Функції виборів. Види виборчих систем.

Література: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24.

Тема 6. Політична система суспільства.

Семінарське заняття № 4 (2 год.)

Мета: поглибити знання про сутність політичної організації суспільства та політичних інститутів, вчити визначати критерії типології політичних систем, аналізувати політичні реформи в сучасній Україні, їх наслідки; сформувати чіткі уявлення про принципи функціонування правової та соціальної держави.

План:

1. Політична система як фактор стабілізації і розвитку політичного життя: світовий та український досвід. Типи партійних систем.

2. Політичний режим як сукупність методів і форм політичного панування та його взаємодії з громадянським суспільством. Типологізація політичних режимів.

3. Держава як політичний інститут. Типи держав та їх функції.

4. Правова держава та її принципи. Основні характеристики соціальної держави.

Література: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24.

Тема 7. Економічна та соціальна політика

Семінарське заняття № 5 (2 год.)

Мета: закріпити знання про сутність та завдання економічної політики держави, сформувати уявлення про напрямки сучасної економічної та соціальної політики в цивілізованих країнах світу й сучасній Україні

План

1. Економічна політика і економічна стратегія. Функції економічної політики, її цілі.

2. Механізм політичного регулювання економічних відносин в сучасній Україні.

3. Сутність і специфіка соціальної політики: зарубіжний та український досвід.

Література: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24.