Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани сем_нар_в.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Семінарське заняття 4. Конкуренція та її форми. Особливості формування цін за умов конкуренції.

1. Соціально-економічна сутність ринкової конкуренції.

2. Функції ринкової конкуренції.

2.1. Функція збалансованості;

2.2. Функція погодження інтересів;

2.3. Функція зниження індивідуальних витрат;

2.4. Функція стимулювання якості туристичного продукту.

3. Внутрішньогалузева конкуренція.

4. Поняття про міжгалузеву конкуренцію та її особливості.

5. Міжнародна конкуренція, її суть та особливості в туризмі.

6. Основні фори ринкової конкуренції.

6.1. Досконала конкуренція.

6.2. Обмежена конкуренція.

А) Монополістична конкуренція

Б) Олігополія

7. Методи ціноутворення при врахуванні цін конкурентів.

8. Види цін, які зорієнтовані на конкурентів.

Семінарське заняття 5. Маркетингова діяльність туристичного підприємства та формування цін.

1. Маркетингова діяльність туристичного підприємства та її вплив на формування ціни.

2. Маркетингові цілі цінової політики.

2.1. Максимізація поточного прибутку;

2.2. Збільшення частки ринку торгового підприємства;

2.3. Завоювання лідерства за якістю товарів;

2.4. Забезпечення виживання фірми.

3. Основні фактори які визначають маркетингову політику туристичного підприємства:

3.1. Витрати на закупівлю товарів;

3.2. Витрати обігу;

3.3. Визначення попиту на товари та його еластичність;

3.4. Аналіз цін та товарів конкурентів.

4. Класифікація маркетингових стратегій формування цін залежно від принципів ціноутворення.

4.1. Збутові;

4.2. Прибуткові;

4.3. Ситуативні.

5. Активні та пасивні маркетингові стратегії формування цін в туризмі.

6. Охарактеризуйте основні маркетингові стратегії формування цін.

6.1. Стратегія зняття вершків (високих цін);

6.2. Стратегія престижних цін;

6.3. Стратегія слідування за лідером;

6.4. Стратегія ціни сегменту ринку;

6.5. Стратегія низьких цін;

6.6. Стратегії цільових та пільгових цін.

7. Стратегія знижок, дискримінаційні ціни.

8. Види цінових знижок та особливості їх використання.

9. Форми дискримінації.

9.1. Встановлення цін на товар чи послугу з урахуванням різновидів покупців.

9.2. Встановлення цін з урахуванням варіантів товарів.

9.3. Встановлення цін з урахуванням місцезнаходження.

9.4. Встановлення цін з урахуванням тимчасового фактору.

Семінарське заняття 6. Формування цін на різних типах ринків.

1. Основні риси ринку досконалої конкуренції.

2. Особливості ціноутворення на туристичний продукт в умовах досконалої конкуренції.

3. Особливості ціноутворення в умовах чистої монополії. Її основні риси.

4. Стратегії ціноутворення в умовах чистої монополії.

4.1. Стратегія множинності цін;

4.2. Стратегія сегментації ринку;

4.3. Стратегія демпінгових цін.

5. Основні риси монополістичної конкуренції.

1. Стратегія за кривою попиту.

2. Стратегія з урахуванням географічного чинника.

3. Стратегія використання дискримінаційних цін.

4. Стратегія комплектного ціноутворення.

5. Стратегія двоскладових товарів.

6. Стратегія лідерства при втратах.

6. Особливості ціноутворення на олігополістичному ринку.

7. Моделі ціноутворення на олігополістичному ринку.

7.1. Модель на основі ламаної кривої попиту (модель з жорсткими цінами);

7.2. Модель ринку з однією з домінуючих фірм (лідером);

7.3. Модель на основі змови;

7.4. Модель Курно на основі теорії ігор.