Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции / Module1 / Договор.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
22.02.2014
Размер:
211.46 Кб
Скачать

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин Замовник зобов’язаний надіслати письмове повідомлення Виконавцю не пізніше 15 днів.

4.3. У разі невиконання робіт по договору з вини Виконавця останній повертає Замовнику всі раніше сплачені кошти з виплатою відсотків в розмірі діючих на той час ставок для кредитів.

4.4. У разі неприйняття Замовником виконаної Виконавцем роботи в цілому через невідповідність її Технічному завданню Виконавцю сплачується тільки вартість робіт, прийнятих Замовником.

4.5. Виконавець несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до бухгалтерського обліку та згідно з чинним законодавством.

4.6. Надання авансу або оплату виконаних робіт Співвиконавцям Виконавець повинен здійснювати протягом 5 днів після надходження коштів на його рахунок від Замовника.

4.7. Виконавець не має права змінювати розподіл коштів між статтями витрат планової калькуляції кошторисної вартості робіт (Додаток 4) в межах узгодженої планової калькуляції без письмової згоди Замовника.

4.8. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів по первинним документам бухгалтерського обліку Виконавця.

4.9. Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування з Державного бюджету України або не виділення бюджетних коштів Державним казначейством України.

4.10. Виконавець не має права передавати борги за договором іншій юридичній особі.

5. Інші умови

  1. Замовник і Виконавець частково або повністю звільняються від виконання своїх обов’язків за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, рішення вищих органів держави про секвестрування Державного бюджету та внесення інших змін до нього, які унеможливлюють подальше виконання договору.

  2. Якщо під час виконання договору Замовник отримає кошти з державного бюджету у обсягах менших, ніж визначено Законами України про Державний бюджет України за відповідним кодом, у кінці кожного поточного року проводиться коригування вартості робіт відповідно до проценту фактичних надходжень з бюджету з оформленням протоколу узгодження вартості на науково-технічну продукцію

5.3. Якщо амортизаційний строк спецустаткування, придбаного за рахунок договору, перевищує термін дії договору, Замовник вирішує питання щодо подальшого його використання.

5.4. За згодою сторін зміст пунктів Технічного завдання, термін дії договору або етапів Календарного плану, а також вартість робіт за договором (в тому числі при невчасному отриманні Замовником фінансування) можуть бути змінені в процесі виконання роботи за 30 днів до початку наступного етапу, що оформляється додатковою угодою.

5.5. Співвиконавець не має права залучати до виконання робіт за договором інших співвиконавців без письмової згоди Замовника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Module1