Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции / Module1 / Договор.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
22.02.2014
Размер:
211.46 Кб
Скачать

Планова калькуляція кошторисної вартості робіт

Новітні технології спектрального аналізу дискретних сигналів на скінченних інтервалах в базисах систем Віленкіна-Крестенсона функцій, що будуються на основі узагальнених перетворень Грея

Строк виконання роботи: початок  08.2007 р. закінчення:  12.2007 р.

Статті витрат

На 2007 рік

(тис. грн.)

У тому числі

(тис. грн.)

І етап

1. Витрати на оплату праці

11,6

11,6

2. Відрахування на соціальне страхування

3,9

3,9

3. Матеріали

4. Паливо і енергія для науково-виробничих цілей

5. Витрати на службові відрядження

6. Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

7. Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями і підприємствами

8. Інші витрати

9. Накладні витрати

2,5

2,5

10. Всього витрат

18,0

18,0

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

Проректор з наукової роботи НАУ

_________________ Харченко В.П

(підпис)

м.п.

Начальник відділу фінансування науково-технічних проектів департаменту економіки

та фінансування

_______________________ Лаптій В.Г.

(підпис)

Науковий керівник

_________________ Білецький А.Я.

(підпис)

Спеціаліст, який відповідає за напрямок

______________________ Помозова О.М.

(підпис)

Керівник планового підрозділу

_________________ Корбут Л.А.

(підпис)

Директор Державного фонду

фундаментальних досліджень

_____________________ Кияк Б.Р.

(підпис)

Головний бухгалтер

_________________ Харлан В.М.

(підпис)

Додаток 4.1

Розрахунки витрат за статтею «Витрати на оплату праці»

по роботах, що виконуються згідно договору від «__» _________ 2007_р. №

11,6 Тис. Грн. (у цінах на «15» серпня 2007 р.)

Категорія

2007 р.

2007р.

п/п

персоналу

1 етап

Кількість

л-міс.

Середня з/п за місяць

Сума заробітної

плати

Кількість

л-міс.

Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати

1

2

3

4

5

6

7

8

Дослідники

1

Головний науковий

2

2.5

5.0

2

2.5

5,0

співробітник

2

Молодший науковий

співробітник

5

1.0

5.0

5

1.0

5.0

Всього

7

1,4

10.0

7

1,4

10,0

Інші працівники

1

Фахівець 1 категорії

2

0.8

1.6

2

0.8

1.6

Всього

2

0.8

1.6

2

0.8

1.6

Разом

9

1,3

11.6

9

1,3

11.6

Науковий керівник роботи _______________ Білецький А.Я.

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу _______________ Корбут Л.А.

(підпис)

Додаток 4.8

Розрахунки витрат за статтею “Накладні витрати”

на роботи, що виконуються згідно з договором від “__” _________ 2007р. №

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Module1