Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции / Module1 / Договор.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
22.02.2014
Размер:
211.46 Кб
Скачать

3. Порядок здачі та приймання робіт

3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здачі Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання та по закінченні договору, порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків (партій) нової техніки, що виготовляються згідно з договором, визначені Технічним завданням, яке складає невід’ємну частину цього договору.

3.2. Передача оформленої у встановленому порядку документації з виконання окремих етапів договору здійснюється за супроводжувальними документами Виконавця.

3.3. Після завершення робіт за етапом Виконавець подає Замовнику акт приймання-здачі науково-дослідної роботи з додатками до нього:

- науково-технічна та звітна документація, яка передбачена Технічним завданням, Календарним планом та умовами договору;

- науковий звіт за етап;

- анотований звіт;

- кошторис фактичних витрат по етапу та копії документів, що підтверджують його витрати:

  • копії платіжних доручень та рахунків-фактури на придбане спецустаткування;

  • копії договорів, калькуляцій кошторисної вартості, анотованих звітів та актів здачі-приймання науково-технічної продукції Співвиконавців;

  • затверджений Виконавцем акт на списання придбаних та використаних матеріалів.

3.4. Замовник протягом 15 робочих днів з дня отримання акту приймання-здачі та звітних документів, що перелічені в п.3.3. цього договору, зобов’язаний представити Виконавцю підписаний акт приймання-здачі науково-дослідної роботи або мотивовану відмову від прийняття робіт. У разі підписання акту приймання-здачі науково-дослідної роботи останній передається на оплату.

3.5. У разі мотивованої відмови Замовника від прийняття робіт (як етапу та вцілому) сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

3.6. У разі дострокового виконання робіт (як етапу та вцілому) Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх за вартістю, що вказана в договорі (з узгодженням змін в калькуляції кошторисної вартості).

3.7. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується недоцільність подальшого її проведення, Виконавець повинен призупинити роботу та повідомити про це Замовника протягом 5 робочих днів після її призупинення. Після повідомлення сторони повинні протягом 10 днів розглянути питання про доцільність продовження роботи. Відповідне рішення оформлюється Протоколом сторін.

3.8. У разі виконання роботи в обсязі наданого фінансування вносяться зміни до календарного плану, кошторису витрат та розрахунків до нього.

3.9. До 20 січня наступного року Виконавець подає Замовнику затверджений звітний кошторис про фактичні витрати за минулий рік відповідно до даних бухгалтерського обліку.

3.10. Приймання та оцінка науково-дослідної роботи здійснюється комісією Замовника та за участю Виконавця відповідно до вимог Технічного завдання та Календарного плану протягом 10 робочих днів.

3.11. Робота комісії завершується складанням Протоколу з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню та Календарному плану, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмету договору з переліком необхідних доопрацювань і термінами їх виконання.

3.12. Після завершення робіт за етапом Виконавець подає Замовнику до 25 числа останнього місяця звітного періоду документи відповідно до п.3.3 договору.

3.13. У випадку пропущення Виконавцем терміну подання звітних документів (п.3.3), Замовник приймає звіт на суму наданого авансу.

3.14. За отриманий аванс Виконавець обов’язково повинен надати звіт до кінця бюджетного року, або повернути аванс Замовнику, в іншому випадку питання вирішується згідно з чинним законодавством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Module1