Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новейша методичка КП основи.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
1.69 Mб
Скачать

Додатки

Додаток 1.

Зразок титульної сторінки

Кабінет Міністрів України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Факультет інженерії агробіосистем

Кафедра „Транспортних технологій та засобів у АПК”

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту

з дисципліни:

«Основи теорій транспортних процесів і систем»

на тему:

„ Підвищення ефективності організації транспортного процесу при перевезенні партіонних вантажів ”

Виконав: студент гр. _____

Петренко І.І.

Керівник: к.т.н., доц.

КИЇВ 201_

Додаток 2.

Приблизна форма завдання на курсове проектування

Кафедра „Транспортних технологій та засобів у АПК”, НУБіП України

ЗАВДАННЯ

на виконання курсового проекту з дисципліни

„ Основи теорій транспортних процесів і систем ”

Студент_____________________________________ Підпис __________ Тема проекту „ Підвищення ефективності організації транспортного процесу при перевезенні партіонних вантажів ” Дата видачі _______________________________/________/201__рік Строк здачі проекту на кафедру ______________/________/201__рік Керівник проекту_____________________________ Підпис __________ Вихідні данні: Вантаж, що перевозиться - ______________ Річний обсяг перевезень Рріч=____________ Час перебування автомобіля в наряді Тн =__________ Технічна швидкість автомобіля Vт =___________ Коефіцієнт випуску автомобіля на лінію aв =__________ Підготовчо–заключний час tп-з=__________ Коефіцієнти індексації kсзм=______; kспос=_______ Витрати, що приходяться на одну годину простою автомобіля Спр =_________ Витрати, що пов’язані із 1 годиною простою навантажувальн-розвантажувального механізму Спр1 =___________

Розташування вантажовідправника: Розташування АТП:

А

АТП

Координати

Координати

Розташування вантажоодержувачів, середні розміри партій вантажу:

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В16

В17

В18

Координати

gh,т

Графічна частина. Графічна частина складається з двох аркушів формату А1.

На першому аркуші слід навести графічні матеріали про маршрути перевезення: схеми, епюри, матриці, графи маршрутів, таблицю відстаней, ситуаційний план з дислокацією пунктів перевезення, таблиці порівняльного аналізу маятникового і розвізного маршрутів, таблицю техніко – експлуатаційних показників роботи АТЗ на розвізних маршрутах.

На другому аркуші – схема і розмічений стан СМО, розрахункові формули і таблиця з показниками роботи пункту навантаження як системи масового обслуговування

Додаток 3.