Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК Менеджмент.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
238.08 Кб
Скачать

Питання до обговорення

 1. Задачі формування ефективних управлінських структур

 2. Історія розвитку управлінських структур

 3. Види управлінських структур

 4. Фактори що формують управлінську структуру

 5. Адаптивні управлінські структури

 6. Комунікаційна взаємодія

 7. Комунікаційні мережі та їх управління

 8. Класифікація комунікаційних каналів

 9. Особливості формування та розвитку управлінських структур

Теми рефератів

 1. Роль управлінської структури в менеджменті організації

 2. Світовий досвід у формуванні управлінських структурам

 3. Еволюційний розвиток управлінських структур

 4. Особливості управління адаптивними структурами

 5. Головні елементи структури управління

 6. Особливості організації комунікаційної взаємодії

 7. Значення управління комунікаційними каналами в структурі управління

   1. Методичні рекомендації

Розкрити поняття комунікаційного середовища організації та визначити його головні елементи. Зробити практичний аналіз взаємозв'язку між головними елементами організаційного механізму. Дослідити в чому полягає відмінність функціональних та лінійних структур управління. Визначити основні етапи та головні фактори що обумовили їх появу в розвитку організаційних управлінських структур. Розкрити поняття ефективної управлінської структури, сформулювати її головні ознаки та на практичному прикладі дослідити ефективність використання даних принципів для забезпечення успішної діяльності організації в сучасних ринкових умовах. Визначити основні принципи роботи комунікаційних каналів організації.

Література

1,2,3,5,7,8,9,11

Тема 6. Теоретичні основи побудування схем управління та розподілу повноважень Ключові терміни та поняття

Схеми управління організаційною структурою, класифікація схем управління, управлінські повноваження, види управлінських повноважень, делегування повноважень.

Питання до обговорення

 1. Розвиток схем управління в сучасному менеджменті

 2. Лінійні схеми управління

 3. Функціональні схеми управління

 4. Лінійно-штабні та функціонально-штабні схеми управління

 5. Повноваження та їх види

 6. Поняття та різновиди відповідальності

 7. Процес централізації повноважень

 8. Процес децентралізації повноважень

 9. Управління делегуванням повноважень

 10. Поняття повноважень та влади посадової особи

Теми рефератів

 1. Практичне використання схем управління в сучасному менеджменті

 2. Форми управління системою повноважень

 3. Теоретичні підходи до розуміння повноважень

 4. Розвиток делегування як методу ефективного управління

 5. Позитивний та негативний ефект централізації та децентралізації повноважень

 6. Повноваження та відповідальність як система влади

   1. Методичні рекомендації

Визначити основні елементі схем управління організацією. Розкрити в чому полягає природа функціонального взаємозв'язку між елементами організаційної структури та дослідити методи покращення їх роботи. Розкрити головні ознаки децентралізації та централізації в процесі управління та визначити їх позитивні та негативні риси.