Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
35_Пол_тичний_маркетинг_КЛ_11.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
566.78 Кб
Скачать

Розділ 3 політико-інженерна діяльність

3.1. Сутність і структура політико-інженерної діяльності

3.1.1. Загальний зміст політико-інженерної діяльності

Розробка проблем інженерної діяльності у сфері соціальних і гуманітарних наук, як і у сферах розвитку соціальної та політичної практичної діяльності (хоча родовим поняттям, яким характеризують такі технології, виступає «гуманітарні») була започаткована саме з соціоінженерної діяльності. Під нею, в цілому розуміють організаційно-технологічну функцію соціології та ряду інших суміжних наук, основним призначенням якої є трансформація знань, отриманих при вивчені соціальних явищ і процесів, у рішення і програми з управління ними. У структуру такої діяльності звичайно включають:

  • соціоінженерні дослідження (діагностичні, проективні, іноваційні), спрямовані на вивчення, аналіз соціальних процесів;

  • соціоінженерну проектно-конструкторську і технологічну діяльність, спрямовану на створення нових або цілеспрямовану зміну існуючих об'єктів і систем із застосуванням спеціальних соціальних технологій, проектів та ін.;

  • соціоінженерну організаційно-технологічну діяльність, яка охоплює процеси реалізації розроблених проектів і технологій;

  • консультативно-управлінську діяльність, яка включає в себе консультування з проблем реалізації таких проектів і технологій, пошуку різноманітних шляхів здійснення управлінського впливу на соціальні системи.

Очевидно, що ключовою ланкою соціоінженерної діяльності виступає технологізація управління соціальними об'єктами і явищами на основі аналізу протиріч, проблем, які виникають, розробки технологій з їх вирішення і подальшої реалізації таких технологій.

Чи може бути застосований такий підхід до політичної діяльності? Безумовно. Адже політика – одна зі сфер соціальної життєдіяльності суспільства. Причому така, яка, на відміну від духовної сфери, хоча і дещо менше, ніж сфера економічна, піддається формалізації, технологізації. Політичні процеси також доволі складні, однак багато з них (наприклад, організація виборчих кампаній), як показує вже існуючий досвід, цілком піддаються технологізації. І саме технології, вважає російський політолог О.І. Соловйов, які виступають як "певні алгоритми дій, являють собою форму політичної інженерії, зумовлену як властивостями діючої людини (її знаннями, досвідом, настроєм на реалізацію тощо), так і використовуваними у її діяльності матеріальними (духовними) ресурсами і технічними компонентами" [104, с.417].

Таким чином, абсолютно очевидно, що політико-інженерний підхід, політико-інженерна діяльність як раз і відображають суть маркетингового підходу до політики. Точніше сказати, така діяльність, яка являє собою ключовий етап політичного маркетингу.

Політико-інженерна діяльність – це вираження організаційно-технологічної функції соціології політики та політології, найважливіший аспект маркетингового підходу до політики, основним призначенням якої виступає трансформація найрізноманітніших знань та інформації про розвиток і функціонування політичних відносин і процесів у проекти, програми і технології з управління ними.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.