Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zadachi_zavtra.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
200.19 Кб
Скачать

Розв’язання

Згідно до положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості:

1.3. Для розрахунку резерву під дебіторську заборгованість банки зобов'язані щомісяця за станом на перше число місяця, наступного за звітним, здійснювати інвентаризацію дебіторської заборгованості та її класифікацію за групами ризику залежно від строків обліку на балансі, а також з урахуванням строків погашення, передбачених договорами або правилами здійснення операцій/розрахунків, що встановлені законодавством України та внутрішніми положеннями банків.

2.4. Для визначення розміру резерву сума дебіторської заборгованості, класифікованої за групами ризику, зважується на відповідний коефіцієнт резервування:

Група ризику

Кількість днів з часу виникнення заборгованості

Кількість днів прострочення

Коефіцієнт резервування (у %)

Дебіт. заборгованості, що виникає за капітальними вкладеннями та з придбання нематеріальних активів

Дебіт. заборгованості з придбання ЦП на відкритому ринку

Іншої дебіторської заборгованості

І

0 – 180

0 – 30

0 – 90

0 – 7

0

ІІ

181 – 270

31 – 60

91 – 180

8 – 90

20

ІІІ

271 – 360

61 – 90

181 – 360

91 – 180

50

ІV

(збиткова)

361 і більше

91 більше

361 і більше

181 і більше

100

Резерв під дебіторську заборгованість за відповідною групою ризику формується з урахуванням кількості днів прострочення (колонка 5 таблиці) за відповідним коефіцієнтом, але не меншим, ніж коефіцієнт, що встановлений, виходячи із загального строку обліку на балансі (колонка 2 або 3, або 4 таблиці).

    1. Резерв не формується під дебіторську заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями та індексацією грошових заощаджень.

1) Категорія ризику кожного виду дебіторської заборгованості визначається за кількістю днів прострочення заборгованості за вище поданою таблицею.

На 01.04:

Вид дебіторської заборгованості

Строк дебіторської заборгованості (у днях)

Кількість днів прострочення (із загальної кількості днів обліку на балансі)

Сума дебіторської заборгованості, тис. грн.

Категорія ризику

Коефіцієнт резервування

(у %)

1. За капітальними вкладеннями

20

180

І група

0

2. З придбання нематеріальних активів

30

6

250

І група

0

3. З придбання ЦП на відкритому ринку

15

8

300

ІІ група

20 %

4. За операціями з індексації грошових заощаджень

40

25

150

Під даний вид дебіторської заборгованості резерв не формується

5.Інша дебіторська заборгованість

150

120

200

ІІІ група

50 %

2) Розрахункова сума резерву на 01.04 = 300 * 0,2 + 200 * 0,5 = 60 + 100 = 160 тис. грн.

Отже, станом на 01.04 поточного року розрахункова сума резерву на покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості повинен становити 160 тис. грн.

3) На 01.05:

Вид дебіторської заборгованості

Строк дебіторської заборгованості (у днях)

Кількість днів прострочення (із загальної кількості днів обліку на балансі)

Сума дебіторської заборгованості, тис. грн.

Категорія ризику

Коефіцієнт резервування

(у %)

1. За капітальними вкладеннями

50

(20 + 30)

30

180

ІІ група

20 %

2. З придбання нематеріальних активів

60

36

250

ІІ група

20 %

3. З придбання ЦП на відкритому ринку

45

38

300

ІІ група

20 %

4. За операціями з індексації грошових заощаджень

70

55

150

Під даний вид дебіторської заборгованості резерв не формується

5.Інша дебіторська заборгованість

180

150

200

ІІІ група

50 %

Розрахункова сума резерву на 01.05 = 180 * 0,2 + 250 * 0,2 + 300 * 0,2 + 200 * 0,5 = 36 + + 50 + 60 + 100 = 246 тис. грн.

Отже, станом на 01.05 поточного року розрахункова сума резерву на покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості повинен становити 246 тис. грн.

На 01.06:

Вид дебіторської заборгованості

Строк дебіторської заборгованості (у днях)

Кількість днів прострочення (із загальної кількості днів обліку на балансі)

Сума дебіторської заборгованості, тис. грн.

Категорія ризику

Коефіцієнт резервування

(у %)

1. За капітальними вкладеннями

81

(50 + 31)

61

180

ІІ група

20 %

2. З придбання нематеріальних активів

91

67

250

ІІ група

20 %

3. З придбання ЦП на відкритому ринку

76

69

300

ІІ група

20 %

4. За операціями з індексації грошових заощаджень

101

86

150

Під даний вид дебіторської заборгованості резерв не формується

5.Інша дебіторська заборгованість

211

181

200

ІV група

100 %

Розрахункова сума резерву на 01.06 = 180 * 0,2 + 250 * 0,2 + 300 * 0,2 + 200 * 1 = = 36 + 50 + 60 + 200 = 346 тис. грн.

Отже, станом на 01.06 поточного року розрахункова сума резерву на покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості повинен становити 346 тис. грн. Також в даному місяці інша дебіторська заборгованість, яка в попередньому місяці належала до ІІІ групи ризику, стала безнадійною. Тому за рішенням правління банку дана дебіторська заборгованість повинна бути списана за рахунок резерву.

4) За умовою, станом на 01.04 поточного року фактично сформований резерв становив 300 тис. грн. Фактично створений резерв повинен бути не меншим від розрахункової суми резерву. Станом на 01.05 сума фактично створеного резерву відповідає законодавству, вона навіть перевищує розрахункову суму резерву (246 тис. грн.), тому відрахувань до резерву в даному місяці здійснювати не потрібно. Станом на 01.06 сума фактично створеного резерву є меншою від розрахункової суми резерву (346 тис. грн.), тому в даному місяці потрібно здійснити відрахування до резерву на суму 46 тис. грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]