Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zadachi_zavtra.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
200.19 Кб
Скачать

Завдання 7 стр. 127

Відомі такі звітні дані банку, млн. грн.:

Показник

Варіант 1

Варіант 2

1.

Заборгованість підприємства за кредитами, що надані йому банком

8,0

51,0

2.

Гарантія банку, надана певному позичальнику

2,8

10,2

3.

Зобов’язання банку з кредитування цього позичальника

1,2

15,0

4.

Статутний капітал банку

70,0

80,0

5.

Регулятивний капітал банку

100,0

300,0

6.

Балансовий капітал банку

300,0

280,0

Визначити:

  1. норматив максимального розміру ризику на одного контрагента;

  2. оцінити дотримання банком цього нормативу.

Розв’язання

Кредитний ризик – невизначеність щодо повного та своєчасного погашення контрагентом своїх зобов’язань згідно з угодою.

Максимальний розмір кредитного ризику на 1 контрагента = Сума всіх вимог банку до 1 контрагента + Сума всіх позабалансових зобов’язань щодо цього контрагента (гарантії надані банком) / Регулятивний капітал банку

Варіант 1:

Максимальний розмір кредитного ризику на 1 контрагента = 8,0 + 2,8 + 1,2 / 100,0 = 0,12 ( або 12 %)

Варіант 2:

Максимальний розмір кредитного ризику на 1 контрагента = 51,0 + 10,2 + 15,0 / 300,0 = 0,254 ( або 25,4 %)

Відповідно до вимог НБУ норматив максимального розміру кредитного ризику на 1 контрагента становить 25 %.

Відповідно до цього, у варіанті 1 банк цілком дотримується вимог НБУ, оскільки максимальний розмір кредитного ризику на 1 контрагента не перевищує нормативу 25 %, і становить лише 12 %.

А у варіанті 2, максимальний розмір кредитного ризику на 1 контрагента банку перевищує норматив 25 %, але не набагато, і становить 25,4 %.

Завдання 8 (ст. 127)

Регулятивний капітал банку становить 22 750 тис. грн, норматив адекватності регулятивного капіталу — 14,5 %. Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100 % позабалансових зобов’язань) включає в себе (тис. грн):

Позичальник

Залишок заборгованості

Позичальник

Залишок заборгованості

Підприємство «А»

1600

Підприємство «D»

2100

Підприємство «В»

2400

Підприємство «E»

2300

Підприємство «С»

2280

Підприємство «F»

960

Визначити:

а) норматив «великих» кредитних ризиків;

б) оцінити дотримання банком цього нормативу.

Норматив «великих» кредитних ризиків (Н8)

Норматив великих кредитних ризиків установлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів.

Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента або групу пов'язаних контрагентів уважається великим, якщо сума всіх вимог банку до цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів і всіх позабалансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, становить 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку.

Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного капіталу банку.

Якщо один контрагент банку входить одночасно до складу кількох груп пов'язаних контрагентів, то при розрахунку нормативу великих кредитних ризиків (Н8) сума наданого кредиту контрагента, що входить до складу кількох груп, враховується один раз.

Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу банку.(800%)

Якщо норматив великих кредитних ризиків перевищує 8-кратний розмір регулятивного капіталу, то вимоги до нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) автоматично підвищуються:

якщо перевищення становить не більше ніж 50 відсотків, то вимоги до нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) подвоюються,

якщо перевищення більше ніж 50 відсотків, то вимоги до нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) потроюються.

Знаходимо 10% від Регулятивного капіталу: 22750/10=2275 тис. грн.

Звел.1к – сукупний розмір усіх зобов’язань, що складають великий кредитний ризик одного контрагента або групи пов’язаних контрагентів;

РК – регулятивний капітал.

Банк дотримується нормативу «великих» кредитних ризиків(Н8), тому ніяких змін в нормативі адекватності регулятивного капіталу (Н2) не буде.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]