Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Zadachi_stud_pidgotov_ispit_2012

.docx
Скачиваний:
114
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
32.04 Кб
Скачать

Задача 1.

Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:

- в країні «А» функція попиту DL=42-3W, а функція пропозиції SL=15+6W,

- в країні «Б» функція попиту DL=35-2W, а функція пропозиції SL=10+3W.

Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? Якщо можливий, то

- який його потенційний напрямок?

- при умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 0,7 дол.?

- яким стане рівень заробітної плати в країні імміграції?

Розв’язок:

1)

«А»: DL= SL

42-3W=15+6W

9W=27

W=3

«Б»: DL= SL

35-2W=10+3W

5W=25

W=5

Отже, робоча сила буде рухатись із країни «А» в країну «Б», оскільки рівень заробітної плати в країні «Б» вдвічі більший за рівень заробітної плати в країні «А».

2) «А» (W на 0,7$)  W=3,7

«А» DL=42-3*3,7=30,9

SL=15+6*3,7=37,2

SL- DL=37,2-30,9=6,3 млн. чол. приїхало до країни «А».

3) «Б» DL-SL=6,3 млн.

35-2W-10-3W=6,3

35-10-6,3=3W+2W

18,7=5W

W=3,74 заробітна плата в країні імміграції знизилась.

Задача 2.

Сума факторингової операції складає 500 тис. дол. США, авансовий платіж – 80%, комісія фактора – 2%. Оплата за оформлення документів склала 250 дол. США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 20% річних. Боржник повернув залишки протягом 120 днів з початку укладення угоди. Премія за кредитний ризик – 2%.

Яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки?

Розв’язок:

Ціна факторингу:

Комісія за реєстрацію, оформлення документів (одноразово, може не братися);

Комісія за факторингове обслуговування (0,5-3%);

Комісія за користування грошовими ресурсами (аналогічно кредиту);

Комісія за кредитний ризик (одноразово, біля 2%, якщо фактор звільняє продавця від ризику банкрутства покупця).

Розрахунок:

 1. Комісія фактора – 2%, або 10000 дол. США;

 2. Премія за ризик – 2%, або 10000 дол. США;

 3. Вартість факторингу – (500000*0,2*120)/360=33333,33 дол. США;

 4. Разом з оплатою документів факторингова компанія отримує – 53583 дол. США (33333,33+250+10000+10000);

 5. Сума, яку отримує експортер – 446417 дол. США.

Задача 3.

Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний варіант реалізації продукції – на внутрішньому чи зовнішньому ринку.

Показники

Варіанти експорту

FOB

CIF

DDР

Ціна на зовнішньому ринку, дол.

600

700

1150

Витрати фірми при експорті, грн.

А) на транспортування, фрахт

50

130

500

Б) сплата мита, митних зборів, страхування

10

30

100

Відпускна ціна продукції фірми – 3600 грн. (з 10% рентабельністю). Ціни на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку – 4100 грн., курс валюти: 1 дол.: 5,5 грн.

Розв’язок:

1). Визначаємо рентабельність реалізації продукції фірми на внутрішньому ринку:

а) визначаємо витрати фірми

3600 - 110%

X - 100%, Х = 3272,7 грн.

б) визначаємо рентабельність реалізації продукції на внутрішньому ринку:

(4100-3272,7) / 3272,7*I00% =25%

2) визначаємо рентабельність реалізації продукції на зовнішньому ринку на різних умовах постачання.

Таблиця

Відповідь: найбільш рентабельний варіант реалізації продукції – експорт на умовах DDР.

Задача 4.

Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний варіант реалізації продукції – на внутрішньому чи зовнішньому ринку.

Показники

Варіанти експорту

FOB

CIF

DDU

Ціна на зовнішньому ринку, дол.

600

700

1150

Витрати фірми при експорті, грн.

А) на транспортування, фрахт

50

130

500

Б) сплата мита, митних зборів, страхування

10

30

100

Відпускна ціна продукції фірми – 3600 грн. (з 10% рентабельністю). Ціни на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку – 4100 грн., курс валюти: 1 дол.: 5,5 грн.

Розв’язок:

1). Визначаємо рентабельність реалізації продукції фірми на внутрішньому ринку:

а) визначаємо витрати фірми

3600 - 110%

X - 100%, Х = 3272,7 грн.

б) визначаємо рентабельність реалізації продукції на внутрішньому ринку:

(4100-3272,7) / 3272,7*100% =25%

2) визначаємо рентабельність реалізації продукції на зовнішньому ринку на різних умовах постачання.

Таблиця

Відповідь: найбільш рентабельний варіант реалізації продукції – експорт на умовах DDU.

Задача 5..

Фірмі з Польщі контрагенти з Канади пропонують наступні два варіанти розрахунків за контрактом вартістю 300 000 канадським дол. і терміном дії у 2 роки. За першим з них оплата здійснюється негайно за чеком на 300 000 кан.дол. (поточний курс – 3,85 злотих/ кан.дол.). Фірма з Польщі домовляється про розміщення коштів на строковий депозит у національній валюті під 5% річних (складні відсотки, депозит поповнюється). За другим з них оплата здійснюється двома векселями: річним на 100 000 кан.дол. (з 6% річними виплатами) та дворічним на 100 000 кан. дол. (з 6% річними виплатами). Прогнозований курс на кінець 1-го та 2-го років угоди: 3,88 злотих/кан.дол. та 3,91 злотих/кан.дол..

Завдання. Обґрунтувати кращий з варіантів розрахунку для фірми і вказати, якими методами фірма може мінімізувати валютні ризики, які виникають в результаті операції.

Векселем

 1. вексель однорічний 150 000 *1,06 = 159 000 * 3,88 = 616 920 злотих.

 2. вексель дворічний 150 000 *(1+2*0,06) = 168 000 * 3,91 = 656 880 злотих.

 3. Сума = 616 920 + 656 880 = 1 273 800 злотих.

Чеком:

   1. конвертація суми за чеком 300 000 * 3,85 = 1 155 000 злотих.

   2. Сума за депозитом у національній грошовій одиниці 1 155 000 * (1+0,05) * (1+0,05) = 1 273 387,5 злотих.

Відповідь: векселем вигідніше

Задача 6.

В таблиці подано дані щодо ВВП, експорту та імпорту країн світу. Розрахувати їх ЗТО, експортну, імпортну та зовнішньоторгівельну квоти, зробити висновки щодо відкритості національних економік.

ВВП, млрд.дол.США

Експорт,

млрд.дол.США

Імпорт,

млрд.дол.США

Світ

57 800

16 340

16 210

США

14 330

1 377

2 190

Канада

1 564

461,8

436,7

Велика Британія

2 787

468,7

645,7

Німеччина

3 818

1 530

1 202


Таблиця

Економіка країни вважається відкритою, якщо її експортна квота >10 % і навпаки.

Задача 7.

У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

 1. У Цюриху 1 долар США = 1,2 швейцарських франків

 2. У Лондоні 1 британський фунт стерлінгів = 1,8 швейцарських франків

 3. У Нью-Йорку 1 британський фунт стерлінгів = 1,6 долара США

Проілюструвати можливість отримання прибутку з виконання трьохстороннього арбітражу, на суму 12 000 доларів США.

Розв’язок:

12 000 доларів США*1,2 = 144 000 швейцарських франків

144 000 швейцарських франків * 1/1,8 = 80 000 британський фунт стерлінгів

80 000 британський фунт стерлінгів * 1,6 = 12 800 доларів США

Прибуток: 12800-12000 = 800 доларів США

Задача 8.

Німецька компанія («Stihl») замовила у британської фірми обладнання на суму 500 000 британських фунтів стерлінгів, з умовою постачання через 1 рік. На момент укладання угоди курс 1-го британського фунту стерлінгів дорівнював 1,3 євро. Фінансовий аналітик німецької компанії прогнозує зростання курсу британського фунту стерлінгів, тому компанія-імпортер купує 5000 опціонів «кол», кожний на 100 фунтів стерлінгів, з ціною виконання 1,32 євро та строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону = 4 євро.

Необхідно визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу британського фунту стерлінгів, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,35 євро; 2) 1,36 євро; 3) 1,37 євро; 4) 1,38 євро.

Розв’язок:

5000 * 4 = 20 000 (вартість купівлі опціонів)

 1. (1,35 – 1,32) = 0,03 – різниця курсу євро на кінець та початок року

0,03*500 000 – 20 000 = -5000 євро – збиток від реалізації опціону

 1. (1,36 -1,32) = 0,04 0,04 * 500 000 – 20 000 = 0 євро – збиток від реалізації опціону

 2. (1,37 – 1,32) = 0,05 0,05* 500 000 – 20 000 = 5000 євро – компанія отримає прибуток від реалізації опціону

 3. (1,38 – 1,32) = 0,06 0,06 * 500 000 – 20 000 =1000 євро– компанія отримає прибуток від реалізації опціону

Задача 9.

Країна Бджоляндія характеризується наступними показниками: Обсяг імпорту товарів- 1,2 млрд. дол; Обсяг експорту товарів- 2,3 млрд. дол; Обсяг імпорту послуг- 3,4 млрд. дол; Обсяг експорту послуг- 5,6 млрд. дол; Імпорт прямих інвестицій- 3 млрд. дол; Експорт прямих інвестицій- 4 млрд.дол; Імпорт портфельних інвестицій- 3,4 млрд. дол; Експорт портфельних інвестицій- 2,5 млрд.дол.

Знайти сальдо рахунку поточних операцій, сальдо балансу руху капіталів, зміну валютних резервів країни та зробити висновок про зміну курсу національної валюти.

Розв’язок:

 1. сальдо рахунку поточних операцій = 2,3 + 5,6 – 1,2 – 3,4 = 3,3 млрд.дол.

 2. сальдо балансу руху капіталів = 3 + 3,4 – 4 – 2,5 = -0,1 млрд.дол.

 3. Сальдо платіжного балансу = 3,3 – 0,1 = 3,2 млрд.дол.

 4. Валютні резерви країни збільшилися на 3,2 млрд.дол. Зміцнення курсу національної валюти, тобто ревальвація.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]