Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zadachi_zavtra-1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Завдання 5 (ст.125)

У балансі та відповідних формах звітності банку відображені такі показники, млн грн:

Загальні активи банку 19000

З них:

кошти на кореспондентському рахунку в НБУ 550

кошти в касі 50

з кінцевим строком погашення до 31 дня 3800

із кінцевим строком погашення до 1 року 4400

Загальні зобов’язання 17100

З них:

на вимогу 2800

з кінцевим строком погашення до 31 дня 4800

із кінцевим строком погашення до 1 року 5600

Визначити:

а) норматив миттєвої ліквідності;

б) норматив поточної ліквідності;

в) норматив короткострокової ліквідності;

г) зробити відповідні висновки щодо дотримання нормативів.

Розв’язання:

1. Норматив миттєвої ліквідності (н4)

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення високоліквідних активів до поточних зобов'язань банку.

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг високоліквідних активів для забезпечення виконання поточних зобов'язань протягом одного операційного дня.

Норматив миттєвої ліквідності розраховується з урахуванням сальдо за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими рахунками інших банків.

Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 20 відсотків.

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) розраховується за формулою:

Кк – кошти в касі банку;

Ккр – кошти на кореспондентських рахунках даного банку відкриті в інших банках;

Зпр – зобов’язання банку, що обліковуються за поточними рахунками.

Банк дотримується нормативу миттєвої ліквідності (Н4)

2. Норматив поточної ліквідності (н5)

Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно).

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобов'язань протягом одного календарного місяця.

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40 відсотків.

Апот – поточні активи – всі активи первинної та вторинної ліквідності з кінцевим строком повернення до 31 дня

Зпот – поточні зобов’язання – поточні зобов’язання банку з кінцевим строком повернення до 31 дня

Банк дотримується нормативу поточної ліквідності (Н5)

3. Норматив короткострокової ліквідності (н6)

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року.

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного року.

Норматив короткострокової ліквідності розраховується з урахуванням сальдо розміщених і залучених коштів:

за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими рахунками інших банків;

за міжбанківськими кредитами/депозитами, що розміщені в інших банках та отримані від інших банків.

Акс – короткострокові активи банку;

Зкс – короткострокові зобов’язання банку.

Банк дотримується нормативу короткострокової ліквідності (Н6)

4) Банк дотримується нормативів: Н4, Н5, Н6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]