Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zadachi_rozvyaz.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
112.03 Кб
Скачать

РОЗДІЛ 1

Матеріальні та нематеріальні активи

Задача. Визначити всі можливі показники ефективності використання та відтворення основних фондів у звітному році. На початок звітного року вартість основних фондів становила 1207 тис. грн. У вересні буде введено в дію нове обладнання вартістю 210 тис. грн, а в листопаді — виведено з експлуатації основ­ні фонди вартістю 62 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції у звітному році становив 2250 тис. грн, а сума амортизаційних відрахувань — 175 тис. грн.

Розв’язання. До показників ефективності використання та відтворення основних фондів належать: фондовіддача (1.15), фондо­місткість (1.16), фондоозброєність (1.17), коефіцієнт економічного спрацювання (1.4), коефіцієнт вибуття (1.5), коефіцієнт екстенсивного оновлення (1.6), коефіцієнт інтенсивного оновлення (1.8). Як бачимо, для визначення всіх цих показників необхідно розрахувати середньорічну вартість основних фондів. Обчислимо за формулою (1.3) середньорічну вартість основних фондів для звітного року:

Тепер можна розрахувати показники ефективності використання основних фондів:

  • фондовіддача (1.15):

тобто на кожну гривню середньорічної вартості основних виробничих фондів припадає 1,78 грн реалізованої продукції;

  • фондомісткість (1.16):

тобто для виробництва 1 грн товарної продукції необхідно залучити 0,56 грн середньорічної вартості основних виробничих фондів.

Фондоозброєність визначити неможливо, тому що невідома чисельність працівників, тому можна перейти до розрахунку показників ефективності відтворення основних фондів:

  • коефіцієнт економічного спрацювання (1.4):

тобто економічне спрацювання основних виробничих фондів у звітному році становить 14 %;

  • коефіцієнт вибуття (1.5):

тобто частка виведених з експлуатації основних виробничих фондів у звітному році дорівнює 5 %;

  • коефіцієнт екстенсивного оновлення (1.6) — для розрахунку спочатку необхідно обчислити вартість основних фондів на кінець року за формулою (1.7):

ОФКР = 1207 + 210 – 62 = 1355 (тис. грн).

  • коефіцієнт екстенсивного оновлення (1.6):

тобто питома частина введених у звітному році основних виробничих фондів становить 15 %;

  • коефіцієнт інтенсивного оновлення (1.8):

Відповідь. Показники ефективності використання основних виробничих фондів: фондовіддача — 1,78 грн, фондомісткість продукції — 0,56 грн; показники ефективності відтворення: ко­ефіцієнт економічного спрацювання — 0,14, коефіцієнт вибуття — 0,05, коефіцієнт екстенсивного оновлення — 0,15, коефіцієнт інтенсивного оновлення — 0,3.

Розділ 2

Оборотні кошти

Задача. Визначити норматив оборотних коштів у незавер­шеному виробництві та показників ефективності їх використання. На підприємстві «Лагма» обсяг реалізації продукції за рік становив 100 тис. од., собівартість виробу — 160 грн, його ціна на 5 % перевищує його собівартість. Середньорічний залишок оборотних коштів — 1250 тис. грн, тривалість виробничого циклу виготовлення виробу — 5 днів, коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві — 1.

Розрахувати норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві та показники оборотності оборотних коштів підприємства.

Розв’язання. Норматив оборотних коштів підприємства в незавершеному виробництві визначаємо за формулою (2.6):

Обчислимо показники оборотності оборотних коштів підприємства.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (2.12) визначається відношенням реалізованої за рік продукції (ОРп) до середньорічного залишку оборотних коштів (ОКсер):

тобто оборотні кошти обсягом 1250 тис. грн використовуються у виробництві 13,44 раза на рік.

Коефіцієнт завантаження (Кз) — величина, обернена коефіцієн­ту оборотності (2.14):

тобто на 1 грн реалізованої продукції припадає 0,07 грн оборотних коштів.

Тривалість одного обороту оборотних коштів (Тоб) розраховується за формулою (2.15):

тобто тривалість одного обороту оборотних коштів для даного підприємства становить 26,78 дня.

Відповідь. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві становить 222,222 тис. грн, а показники оборотності оборотних коштів такі: коефіцієнт оборотності оборотних коштів — 13,44; коефіцієнт завантаження оборотних коштів — 0,07; тривалість одного обороту оборотних коштів — 26,78 дня.

Розділ 3

Персонал, продуктивність і оплата праці

Задача. Визначити підвищення продуктивності праці. До впровадження у виробництво автоматичної лінії для виготовлення 138,125 тис. од. продукції у виробництві було зайнято 2500 осіб, а після впровадження кількість робітників скоротиться на 50 осіб. Ціна одиниці продукції — 16 грн. Визначити підвищення продуктивності праці на підприємстві в результаті автоматизації вироб­ничого процесу.

Розв’язання. Для визначення зміни продуктивності праці на підприємстві в результаті впровадження автоматичної лінії необхідно обчислити обсяг реалізації продукції в грошовому вимірі (ОРп), множенням обсягу фізичного виготовлення продукції на ціну одиниці продукції:

ОРп = 138,125  16 = 2210 (тис. грн).

Потім, використавши формулу (3.14), розраховуємо продуктивність праці одного робітника до впровадження автоматичної лінії:

Визначимо кількість робітників після впровадження автоматичної лінії, якщо відомо, що вона зменшиться на 50 осіб:

Тепер можемо розрахувати нову продуктивність праці робітника за нової кількості й за збереження обсягу реалізації продукції на базовому рівні:

тобто продуктивність праці одного робітника зросла на 18,04 грн, або на 2,04 %

Відповідь. У результаті впровадження нової автоматичної лінії продуктивність праці одного робітника зросла на 18,04 грн, або на 2,04 %.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]