Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadah_Bs_(1).doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
30.11.2018
Размер:
786.94 Кб
Скачать

Тема 9: «Видатки бюджетів на освіту»

Задача №1, с. 126

1. У початковій школі на 1 січня планованого року чисельність учнів становила у 1-х класах – 52 особи, у 2-х – 48, у 3-х – 44, у 4-х – 40. Прийом до 1-х класів з 1 вересня за планом – 59 осіб.

2. В основній школі на 1 січня планованого року чисельність учнів у класах становить: у 1-х - 77 осіб, у 2-х – 73, у 3-х – 77, у 4-х – 110, у 5-х – 78, у 6-х – 106, у 7-х – 105, у 8-х – 119, у 9-х – 90 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня за планом – 80 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться у 5-і.

3. У старшій середній школі на початок планованого року чисельність учнів у класах становить: у 1-х – 115 осіб, у 2-х – 158, у 3-х – 139, у 4-х – 111, у 5-х – 98, у 6-х – 80, у 7-х – 108, у 8-х – 111, у 9-х- 90, у 10-х – 80, в 11-х – 78, у 12-х – 80 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня за планом 117 осіб. Учні 4-х класів переводяться у п’яті, при цьому додатково у 5-ті класи подали заявки з інших шкіл учні, чисельність яких становить 2% від контингенту учнів 4-х класів попереднього навчального року. Прийом до 10-х класів передбачається на рівні 85% від контингенту учнів 9-х класів.

Визначити: чисельність учнів на 1 січня і 1 вересня планованого року по групах класів; середньорічну чисельність учнів за групами класів.

Розв’язок:

Для розрахунку зроблю наступну таблицю:

Класи

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Кількість учнів

Середня чисельність учнів

1 січня

1 вересня

1 січня

1 вересня

1 січня

1 вересня

1 січня

1 вересня

1

52

59

77

80

115

117

244

256

248

2

48

52

73

77

158

115

279

244

267

3

44

48

77

73

139

158

260

279

266

4

40

44

110

77

111

139

261

260

261

5

78

110

98

111*1,02

=113

176

223

192

6

106

78

80

98

186

176

183

7

105

106

108

80

213

186

204

8

119

105

111

108

230

213

224

9

90

119

90

111

180

230

197

10

80

90*0,85=

77

80

77

79

11

78

80

78

80

79

12

80

78

80

78

79

Кількість учнів на 1 січня і 1 вересня розрахую шляхом підсумовування кількості учнів початкової, основної і старшої середньої шкіл за групами класів на 1 січня і 1 вересня відповідно.

Наприклад, на 1 січня по першим класам: 52+77+115 = 244 учнів.

Середню кількість учнів розрахую за формулою:

, де

К1 – кількість учнів на 1 січня;

К9 – кількість учнів на 1 вересня.

Наприклад, по першим класам середня чисельність учнів складатиме:

!!! Розрахую ще середню чисельність учнів за групами класів по початковій, основній і старшій середній школах:

Початкова (1-4 класи):

Основна 1-4 класи:

5-9 класи:

Вища 1-4 класи:

5-9 класи:

10-12 класи:

Задача вирішена.

Задача№2, с.126-127

1. Дані про контингент учнів основної школи на 1 січня планованого року:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість класів

3

3

3

4

4

4

4

5

5

Чисельність учнів

93

93

113

143

139

144

141

185

174

Планується прийняти в 1-ші класи 100 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться у 5-ті.

2. Дані про контингент учнів старшої середньої школи на початок планованого року:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість класів

6

5

5

4

4

3

4

3

1

2

2

2

Чисельність учнів

180

168

160

147

150

120

151

109

38

63

58

62

Планується прийняти в 1-ші класи 190 осіб. З 1 вересня передбачається прийняти до 4-х класів х найближчих початкових шкіл 56 осіб. Усі учні 4-х класів переводяться у п’яті. Прийом до 10-х класів передбачається на рівні 75% від контингенту учнів 9-х класів.

Визначити: чисельність учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічну чисельність учнів і кількість класів за групами класів.

Розв’язок:

Розрахунок окремо за основною і за старшою середньою школами.

Основна школа

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість класів на 1 січня

3

3

3

4

4

4

4

5

5

Чисельність учнів на 1 січня

93

93

113

143

139

144

141

185

174

Кількість класів на 1 вересня

3

3

3

4

5

5

5

5

6

Чисельність учнів на 1 вересня

100

93

93

113

143

139

144

141

185

Кількість класів на 1 вересня визначаю шляхом ділення чисельності учнів на 1 вересня на норматив наповнюваності одного класу (для 1-9 класів він складає 30 учнів). Наприклад, для 7-х класів на 1 вересня кількість класів становитиме: 144/30 = 5 класів.

Середньорічна кількість учнів за групами класів:

1-4 класи:

5-9 класи:

Середньорічна кількість класів за групами класів:

1-4 класи:

5-9 класи:

Старша середня школа

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість класів на 1 січня

6

5

5

4

4

3

4

3

1

2

2

2

Чисельність учнів на 1 січня

180

168

160

147

150

120

151

109

38

63

58

62

Кількість класів на 1 вересня

6

6

6

7

5

5

4

5

4

1

2

2

Чисельність учнів на 1 вересня

190

180

168

160+56=

216

147

150

120

151

109

38*0,75=

29

63

58

Кількість класів на 1 вересня визначаю шляхом ділення чисельності учнів на 1 вересня на норматив наповнюваності одного класу (для 1-9 класів він складає 30 учнів, для 10-12 класів – 35 учнів). Наприклад, для 4-х класів на 1 вересня кількість класів становитиме: 160/30 = 5 класів; для 10-х класів на 1 вересня відповідно: 29/35=1 клас.

Середньорічна кількість учнів за групами класів:

1-4 класи:

5-9 класи:

10-12 класи:

Середньорічна кількість класів за групами класів:

1-4 класи:

5-9 класи:

10-12 класи:

Задача вирішена.

Задача №3, с. 127-128

1. Кількість класів і чисельність учнів у них на 1 січня планованого року по міській середній школі такі:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість класів

7

6

6

5

5

5

6

4

5

4

3

4

Чисельність учнів

209

182

176

148

147

150

178

118

147

100

75

112

2. Дані про випуск і прийом учнів на планований рік:

План випуску

План прийому

класи

кількість, осіб

класи

кількість, осіб

з 4-х

148

до 1-х

210

з 9-х

147

до 5-х

152

з 12-х

112

до 10-х

95% випуску з 9-х класів

3. Групування і наповнюваність класів прийнято на рівні 30 осіб у 1 – 9-х класах та 25 осіб у 10-12 класах.

Визначити: чисельність учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічну чисельність учнів і кількість учнів за групами класів.

Розв’язок:

Для розрахунку побудую наступну таблицю і всі значення занесену в неї:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість класів на 1 січня

7

6

6

5

5

5

6

4

5

4

3

4

Чисельність учнів на 1 січня

209

182

176

148

147

150

178

118

147

100

75

112

Кількість класів на 1 вересня

7

7

6

6

5

5

5

6

4

6

4

3

Чисельність учнів на 1 вересня

210

209

182

176

152

147

150

178

118

147*0,95=

140

100

75

Кількість класів на 1 вересня визначаю шляхом ділення чисельності учнів на 1 вересня на норматив наповнюваності одного класу (за умовами задачі - для 1-9 класів він складає 30 осіб, для 10-12 класів – 25 осіб). Наприклад, для 3-х класів на 1 вересня: 182/30 = 6 класів; для 11-х класів: 100/25 = 4 класи.

Чисельність учнів на 1 січня: 1742 осіб:

1-4 класи: 715 осіб

5-9 класи: 740 осіб

10-12 класи: 287 осіб.

Чисельність учнів на 1 вересня: 1837 осіб:

1-4 класи: 777 осіб

5-9 класи: 745 осіб

10-12 класи: 315 осіб.

Кількість класів на 1 січня: 60 класів.

Кількість класів на 1 вересня: 64 класи.

Середньорічна чисельність учнів =

Середньорічна кількість учнів за групами класів:

1-4 класи:

5-9 класи:

10-12 класи:

Задача вирішена.

Задача №4, с.128-129

Фінансове управління міської адміністрації одержало розрахунок витрат на загальноосвітні школи, в якому наведені такі показники:

Показники

Проект на плановий рік

На початок

На кінець

Усього шкіл

23

23

У т.ч.:

початкових

-

-

основних

3

3

старших

20

20

Кількість 1 – 4 класів

321

291

Чисельність учнів у них

9633

9880

Наповнюваність класу

30

34

Кількість 5 – 9 класів

381

400

Чисельність учнів у них

14668

15200

Наповнюваність класу

38,5

38

Кількість 10 – 12 класів

93

95

Чисельність учнів у них

3162

3230

Наповнюваність класу

34

34

Усього 1 – 12 класів

795

786

Чисельність учнів у них

27463

28310

2. План прийому до 1-х класів – 3447 учнів, до 5-х – 3200, до 10-х – 80% випуску учнів з 9-х класів. Випуск учнів з 4-х класів – 3200, з 9-х – 2668 і з 12-х класів – 2034.

Перевірити правильність визначення чисельності учнів і кількості класів на кінець планового року за групами класів.

Уточнити кількість класів на кінець планованого року, виходячи з фактично сформованої наповнюваності класу на початок року.

Обчислити середньорічну кількість класів за групами.

Розв’язок:

Перевірю правильність визначення чисельності учнів і кількості класів на кінець планового року за групами класів:

1-4 класи: 9633+3447-3200 = 9880 учнів ВІРНО.

5-9 класи: 14668+3200-2668 = 15200 учнів ВІРНО.

НЕПРАВИЛЬНО пораховано у 10-12 класах. Правильна кількість:

10-12 класи: 3162+0,8*2668-2034 = 3262 учнів.

Уточню кількість класів на кінець планованого року за фактичною наповнюваністю класів на початок року:

1-4 класи: 9880/30 = 329 класів,

5-9 класи: 15200/38,5 = 395 класів,

10-12 класи: 3262/34 = 96 класів.

Обчислю середньорічну кількість класів за групами:

1-4 класи:

5-9 класи:

10-12 класи:

Задача вирішена.

Задача №5, с.129

1. В основній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х, 3-х, 4-х – по 2; 2-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х і 9-х – по 3. Учні всіх 5 – 9 класів на заняттях з праці та іноземної мови діляться на групи за нормативом – 13 чоловік у групі (для розв’язання задачі користуватись нормативами частини 3 додатка Б комплексної ситуаційної задачі 5.4.1).

Визначити: Загальну кількість годин навчальних занять на тиждень по групах класів; кількість педагогічних ставок і середню кількість ставок на один клас по групах класів.

2. У середній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х – 4, 2-х і 3-х – по 5, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х і 8-х – по 6, 9 – 10-х – 12 – по 3.

З 1 вересня планованого року передбачається прийняти в 1-ші класи 160 осіб, у 10-ті – 50% випуску з 9-х класів. Усі класи з 5-го по 9-й діляться на групи для занять з праці (хлопці та дівчата окремо) та іноземної мови (див. п.1 задачі), а 10 – 12 класи, крім того, також з фізичної культури (хлопці та дівчата окремо).

Визначити: загальну кількість часів навчальних занять на тиждень за групами класів; кількість педагогічних ставок за групами класів на 1 січня і на 1 вересня планованого року та середню кількість ставок на один клас.

Розв’язок:

1. Згідно з нормативними даними старої методички :

1-4 класи: 2*23+3*23+2*24+2*25 = 213 годин

5-9 класи: 3*29+3*32+3*34+3*35+3*37+30 = 531 годин

Кількість педагогічних ставок в основній школі (визначається шляхом ділення загальної кількості годин педагогічного навантаження на норматив навантаження, який складає для 1-4 класів 20 годин, для 5-11 класів – 18 годин):

1-4 класи: 213/20 = 11,

5-9 класи: 531/18 = 30.

Середня кількість ставок на один клас по групах класів:

1-4 класи: 11/9 = 1,2 ставка,

5-9 класи: 30/15 = 2 ставки.

2. Згідно з нормативними даними старої методички:

1-4 класи: 4*23+5*23+5*24+6*25 = 477 годин

5-9 класи: 6*29+ 6*32+ 6*34+ 6*35+ 3*37 + 6*9= 945 годин

10-12 класи: 3*37+3*37+3*37 +9= 342 годин

Кількість педагогічних ставок у середній школі:

1-4 класи: 477/20 = 24 ставки

5-9 класи: 945/18 = 53 ставки

10-12 класи: 342/18 = 19 ставок.

Середня кількість ставок на один клас:

1-4 класи: 24/20 = 1,2 ставки

5-9 класи: 53/27 = 2 ставки

10-12 класи: 19/9 = 2,1 ставки.

На 1 вересня:

Загальне число годин на тиждень:

1-4 класи: 5*23+4*23+5*24+5*25 = 452 години

5-9 класи: 6*29+6*32+6*34+6*35+6*37 +6*5*2= 1062 години

10-12 класи: 2*37+3*37+3*37 + 8*1= 304 години

Кількість ставок:

1-4 класи: 452/20 = 22,6 ставок

5-9 класи: 1062/18 = 59 ставок

10-12 класи: 304/18 = 17 ставок

Середня кількість ставок на один клас:

1-4 класи: 22,6/19=1,2 ставки

5-9 класи: 59/30 = 2 ставки

10-12 класи: 10,6/8 = 1,3 ставки.

Задача вирішена.

Задача №6, с.129-132

!Одразу розв’язок! Спочатку перерахую деякі показники згідно з умовою задачі.

1. Середньорічна кількість груп:

Перерахунок річного фонду заробітної плати викладачів: 32,3*2,262*1193*12 = 1045964 грн.

Перерахунок витрат на заробітну плату за керівництво методичними комісіями:

Перерахунок витрат на заробітну плату за перевірку письмових робіт: 6,95*32,3*12 = 2694 грн.

Таким чином, річний фонд оплати праці з урахуванням змін (код 1110) складає: 1045964+8968+2555+6600+14440+2694+204620=1285841 грн.

Нарахування на заробітну плату: 1285841*0,375=482190 грн.

2. Перерахунок витрат на освітлення: 29430-2300 = 27130 грн.

3. Перерахунок стипендіального фонду.

Кількість студентів на 1.09.: 412-104+125 = 433 особи.

Середньорічна чисельність студентів денного відділення: (вірно).

Середньорічна чисельність стипендіатів: 419*0,78 = 327 студента.

Стипендіальний фонд по денному відділенню (річний): 327*209,7*12=822863 грн.

Всього стипендій (код 1342): 822863+43257 = 866120 грн.

4. Перерахунок навчальних витрат: 464,8*32,3=15013 грн.

Перерахунок втрат на виробничу практику: 102*107,5 = 10965 грн.

На придбання книг для бібліотеки: 32,3*216,3 = 6987 грн.

Разом витрат (код 1131): 15013+10965+6987 = 32965 грн.

5. Середньорічна кількість студентів:

Інші поточні витрати: (код 1139): 16*805 = 12880 грн.

6. Витрати на предмети, матеріали, обладнання, інвентар (код 1131) складають: 392 *32,3 = 12662 грн.

Кошторис видатків

Код видатків

Найменування статей

Обчислено установою на плановий рік

Скориговано на плановий рік

1110

Оплата праці

285297

1285841

1120

Нарахування на заробітну плату

106986

108589

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. канцелярські витрати)

13223

12662

1140

Видатки на відрядження

2687

2687

1131

Витрати навчальні, на виробничу практику, науково-дослідні роботи і придбання книг для бібліотеки

14700

32965

1160

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

29430

27130

1342

Стипендії

129800

866120

2110

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

12152

12152

2130

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

58060

58060

1139

Інші поточні видатки

12880

12880

Разом

665 215

2419086

Отже, кошторис видатків був занижений на 1753871 грн.

Задача №7 с.132-135

!Одразу розв’язок!

Показники

На початок планованого року

На кінець планованого

року

Середньо-

річні

Кількість дитячих садків

53

56

54,25

Кількість груп у дитячих садках

337

355

344,5

Кількість дітей у дитсадках, усього

7933

8149

8023

у т.ч. ясельного віку

1313

1541

1408

Кількість дітей із загального числа:

у 12-годинних групах

6658

6834

6731

у 24-годинних групах

1180

1210

1193

у санаторних групах

95

105

99

Штатний персонал у дитсадках, одиниць

1879

1973

1918

Кількість шкіл, усього

43

44

43

у т.ч.:

основні середні

3

3

3

старші середні

40

41

40

Кількість класів, усього

992

1070

1018

у т.ч.:

1-4 класів

360

420

380

5-9 класів

537

540

538

10-12 класів

95

110

100

Контингент учнів, усього

33556

35160

34091

у т.ч.:

у 1-4 класах

12268

13206

12581

у 5-9 класах

18227

18494

18316

у 10-12 класах

3061

3460

3194

Кількість груп продовженого дня

366

375

369

Кількість учнів у групах подовженого дня

12940

13180

13020

Кількість педагогічних ставок:

у 1-4 класах

463,3

540,5

489,0

у 5-9 класах

1079,9

1085,9

1081,9

у 10-12 класах

221,6

256,6

233,3

Штатні одиниці керівних працівників,

адміністративно-господарського й навчально-допоміжного персоналу (без додаткового персоналу по групах подовженого дня)

925

988

946

Кількість ставок вихователів у групах подовженого дня

439

451

443

Зовнішня кубатура будинків, тис. м3

968

995

977

*При розрахунку середньорічного показника для дитячих садків беру М1 = 7 місяців і М2 = 5 місяців; для школи 8 місяців і 4 місяці відповідно. При цьому він розраховується за формулою:

Розрахую видатки за кожною установою:

1. Загальний обсяг видатків у дитячих садках: 2284*8023 = 18 324 532 грн.

Забезпечується за рахунок батьків: 150*8023 = 1 203 450 грн.

2. Загальні витрати на заробітну плату в дитячих садках на рік: 640,2*1918*12=14 734 843,2 грн.

Нарахування на заробітну плату в дитячих садках: 0,375*14734843,2 = 5525566,2 грн.

3. Загальні витрати на харчування в дитячих садках:

Для дітей ясельного віку: 1408*6,93*168=1 639 249,9 грн.

Для дітей старше 3 років:

У 12-годинних групах: 5745*7,43*168 = 7 171 138,8 грн.

У 24-годинних групах: 771*9,83*168 = 1 273 260,2 грн.

У санаторних групах: 99*10,41*290=298 871,1 грн.

Разом: 10 382 520 грн.

4. Витрати на м’який інвентар для дитячих садків (код 1134): 62,7*8023 = 503042,1 грн.

5. Оплата праці в школах: (879,32*489+1088,64*1081,9+1102,18*233,3)*12=1864925,7грн.*12 = =22379108,4 грн.

Доплата за перевірку зошитів: (85*380+94,20*538+98,74*100)*12 = 1114243,2 грн.

Заробітна плата керівного, адміністративно-господарського й навчально-допоміжного персоналу: 1162,54*946 *12= 13197154,1 грн.

Заробітна плата вихователів у групах подовженого дня: 693,79*443*12= 3688187,6 грн.

Додаткові оплати роботи викладачів: 1517000 грн.

Загальні витрати на оплату праці в школах: 22379108,4+1114243,2+13197154,1+3688187,6+1517000 = 41895693,3грн.

Нарахування на заробітну плату: 0,375*41895693,3= 15710885 грн.

6. Витрати по коду 1131 (крім навчальних витрат): 874*1018*12 = 10 676 784 грн.

Витрати по коду 1160: 991*1018*12 = 12 106 056 грн.

Витрати на відрядження: 250*43 = 10 750 грн.

7. Навчальні витрати (код 1131): 156,10*380+199,90*538+232*100 = 190064,2 грн.

8. Витрати на харчування: 206*(3,52*13020+0,5*12581*0,98) = 10 710 988,5 грн.

9. Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування (код 2110): 473*1018 = 481 514 грн.

Витрати на придбання м’якого інвентарю (код 1134): 175*1018 = 178 150 грн.

Інші поточні видатки (код 1139): 262*1018 = 266716 грн.

10. Видатки на капітальний ремонт (код 2130): 99,07*977 = 96791,4 грн.

11. Видатки на утримання Будинку дитячої творчості: 67 600 грн., у тому числі на заробітну плату: 48 100 грн. Нарахування на заробітну плату: 18037,5 грн.

12. Видатки на утримання централізованої бухгалтерії: 247 700 грн., у тому числі на заробітну плату: 178 300 грн. Нарахування на заробітну плату: 66862,5 грн.

Зведений кошторис видатків по установах і заходах районного управління освіти

Код

Найменування статей

Сума

1110

Оплата праці

56856936,5

1120

Нарахування на заробітну плату

21321351,2

1131

Видатки на навчання і придбання книг для бібліотек

190064,2

1140

Видатки на відрядження

10750

1131

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (крім навчальних)

10676784

1133

Видатки на продукти харчування

21093508,5

1134

Придбання м'якого інвентарю

681192,1

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

12106056

2110

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

481514

2130

Видатки на капітальний ремонт будівель і споруд

96791,4

1139

Інші поточні видатки

355616

Разом

123870563,9

Як бачимо, видатки на освіту склали майже 123,9 млн. грн., з них найбільшу питому вагу займають оплата праці 45,9%; нарахування на заробітну плату – 17,2%; видатки на продукти харчування – 17%; видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,8%; видатки за кодом 1131 (крім навчальних) – 8,6% та інші.

Задача №8, с. 135-136

Для визначення розміру заробітної плати вчителів відомо таке:

1. Учитель 3-го класу з вищою освітою і першою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи – 9 років, має навантаження 24 години на тиждень;

2. Вчитель історії 5 – 9 класів, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи – 16 років, має навантаження 21 годину на тиждень;

3. Заслужений учитель, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи – 22 роки, викладає хімію в 7-9 класах, має навантаження 20 годин на тиждень, завідує навчальним кабінетом;

4. Учитель літератури 9-10 класів, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи – 19 років, маж навантаження 24 години на тиждень, є класним керівником;

5. Учитель математики, з вищою освітою і другою кваліфікаційною категорією, стажем педагогічної роботи – 8 років, має навантаження у 5-6 класах 24 години на тиждень;

6. Вчитель географії, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, педагогічним стажем – 26 років, працює в трьох 8-х класах (сумісництва немає);

7. Заслужений учитель, з вищою освітою і вищою кваліфікаційною категорією, педагогічним стажем – 18 років, працює вчителем у 3-му класі в школі-інтернаті з особливим режимом.

Розв’язок:

Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», на 2009 рік мінімальна заробітна плата для бюджетних установ встановлюється на рівні 545 грн.

Ставка заробітної плати працівника освіти визначається шляхом множення тарифного коефіцієнта на мінімальну ставку заробітної плати.

Оплата за навчальні години визначається за формулою:

, де С – ставка з/п, Кг – фактичне педагогічне навантаження, Нг – норматив педагогічного навантаження (для 1-4 класів – 20 годин, для 5-12 класів – 18 годин).

Додаткову доплату за завідування навчальним кабінетом встановимо на рівні 10 % ставки заробітної плати.

За перевірку зошитів: 1-4 класи – 10%; 5-12 класи – мова і література (13%), математика (10%), іноземна мова (6%).

За вислугу років: стаж понад 3 роки – 10% від ставки з/п; понад 10 років – 20%; понад 20 років – 30% відповідно.

За звання «Заслужений учитель» - доплата 0,66 мінімальної заробітної плати.

За класне керівництво: для 1-4 класів 20% ставки з/п; для 5-12 класів – 25% ставки з/п.

Складу наступну таблицю і внесу всі необхідні розрахунки і дані в неї.

Освіта

Педагогічний стаж

Ставка

на місяць

Кількість

годин навантаження

Оплата за навчальні години

Доплата за перевірку

зошитів

Додаткова оплата за

Інші

доплати

Всього з/п

на місяць

Завідування кабінетом

За вислугу

років

За класне керівництво

1

В

9

970,1

24

1164,1

97,0

97,0

1358,1

2

В

16

1046,4

21

1220,8

209,3

1430,1

3

В

22

1046,4

20

1162,7

104,6

313,9

359,7

1940,9

4

В

19

1046,4

24

1395,2

136,0

209,3

261,6

2002,1

5

В

8

904,7

24

1206,3

90,5

90,5

1387,3

6

В

26

1046,4

6

348,8

313,9

662,7

7

В

18

1046,4

20

1046,4

104,6

209,3

359,7

1720,0

Заробітна плата визначена для кожного вчителя.

Задача №9, с. 136-137

1. Умову задачі одразу занесемо в таблицю:

Класи

Кількість навчальних годин

Фонд з/п на місяць

Витрати на перевірку зошитів

Кількість класів

Загальний фонд з/п

Середня з/п

Середні витрати на один клас

1-4

66

1775

95

3

1870

537,9

31,7

5-9

398

8250

238

12

8488

373,1

19,8

10-12

120

1709

102

6

1811

256,4

17,0

Необхідно визначити за групами класів: середні ставки заробітної плати вчителів; середні витрати на один клас за перевірку зошитів.

Середня ставка заробітної плати:, де ∑Онг - сума оплат навчальних годин.

А Кс визначається шляхом ділення загальної кількості годин педагогічного навантаження на норматив навантаження (Нг для 1-4 класів – 20 годин, для 5-12 класів – 18 годин).

Наприклад, середня з/п для 1-4 класів складатиме:

Середні витрати на один клас за перевірку зошитів визначаються шляхом ділення витрат на перевірку зошитів на кількість класів.

2. Умову задачі одразу занесемо в таблицю:

Класи

Фонд з/п

Витрати на перевірку зошитів

Фонд з/п без урахування витрати на перевірку

Кількість класів*

Середні витрати на один клас

Педагогічне навантаження*

Середня з/п

1-4

4222,64

410

3812,64

3

136,7

66

1155,3

5-9

10404,04

629,30

9774,74

12

52,4

298**

590,4

10-12

6294,51

175,20

6119,31

6

29,2

120

917,9

*Оскільки за умовою задачі є неспівпадіння даних (умови пункту 2 задачі 11 не підходять до розв’язання даної задачі), візьму дані пункту 1 цієї ж задачі.

**взяла на 100 менше, щоб середня з/п вийшла більшою за мінімальний її рівень 545 грн.

3. Маємо наступні дані:

Показники

Групи класів

1-4

5-9

10-12

Кількість класів, за якими проведена тарифікація вчителів

103

190

47

Кількість годин на тиждень за тарифікаційними списками, усього

2262

6350

1680

Фонд заробітної плати вчителів на місяць за ставками, грн.

16397,65

51063,74

13225,95

Місячний фонд заробітної плати на перевірку зошитів, грн.

1545,00

2802,50

428,64

Обчислити: кількість педагогічних ставок, середній розмір педагогічної ставки на місяць, середню витрату за перевірку зошитів на один клас.

Маємо:

Показники

Групи класів

1-4

5-9

10-12

1. Кількість педагогічних ставок

2262/20 = 113

353

93

2. Середній розмір педагогічної ставки на місяць, грн.

16397,65/113 = =145,1

145

142,2

3. Середня витрата за перевірку зошитів на один клас, грн.

1545/103 = 15

14,75

9,12

Задача вирішена.

Задача №10, с. 137-138

Усі дані одразу занесу в таблицю:

Назва посади

Кількість посад

Посадовий оклад

Доплати

Фонд з/п

1

Директор

1

1360

1360

2

Заступник директора з навчальної роботи (1-9 кл)

1

1224

1224

3

Заступники директора

1

1173

1173

4

Педагог-організатор

1

868

868

5

Керівник гуртка

1

670

670

6

Секретар-друкарка

1

560

560

7

Бібліотекар

1

630

90

720

8

Лаборант

1

600

600

9

Вчитель трудового навчання (як керівник гуртка)

1

670

0,15*670 = 100,5

770,5

10

Вчитель трудового навчання (як керівник гуртка)

1

670

0,15*670 = 100,5

770,5

11

Слюсар-електромонтер

1

564

564

12

Молодший обслуговуючий персонал

1

515

515

13

Вихователь у групах подовженого дня

3

678

678*0,2=

135,6

2440,8

Разом

-

-

-

12235,8

Мінімальна заробітна плата складає 545 грн.

Штатна чисельність працівників адміністративного персоналу школи - 3, навчально-допоміжного - 10, обслуговуючого персоналу - 2.

Річний фонд заробітної плати з урахуванням скорочення складає: 12235,8*12*(1-0,03)=142424,7 грн.

Задача вирішена.

Задача №11, с. 138-139

1. Тривалість опалювального сезону в районі, де розташована школа, - 7 місяців (з 15 жовтня до 15 травня). Об’єм будівель за зовнішнім обміром на початок року – 15000м3. З 1 вересня очікується введення нових приміщень сумарним об’ємом 600м3 .

Визначити: середньорічний об’єм опалювальних приміщень школи.

2. Загальна середньорічна кубатура опалювальних приміщень будинку школи за зовнішнім обміром – 8335м3 . Школа опалюється дровами (33% вологості). Коефіцієнт переведення умовного палива у натуральне для дров становить 5,267. Затрати умовного палива на 1м3 дорівнюють 6,27кг. Вартість 1м3 дров з перевезенням і рубанням 28 грн.

Визначити: загальні витрати на паливо для опалення будинку школи.

3. Загальна середньорічна кубатура будинку школи за зовнішнім обміром – 18400м3, школа опалюється вугіллям Донецького басейну (90% умовного палива), 10% умовного палива переводиться в дрова для розпалювання. Коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне для донецького вугілля становить 1,11, а для дров – 5,387. Затрати умовного палива на 1м3 становить 7,14кг. Вартість 1 т вугілля з доставкою – 132 грн., вартість 1м3 дров, включаючи перевезення і рубання, - 28 грн.

Внутрішня площа – 5670м2, загальні витрати електроенергії – 5кВт/год на 1м2 площі на рік, у т.ч. для технічних потреб – 3200кВт/год. Вартість 1кВт/год – 0,18 коп. Інші поточні видатки на 1м2 внутрішньої площі – 3,33 грн.

Визначити: загальні витрати на паливо для опалення будинку та інші поточні видатки.

4. Середньорічна кількість класів у школі: 1-4 – 9; 5-9 – 12. Норма навчальних витрат на один клас за групами класів на рік відповідно: 107,80грн. і 132,60 грн. відповідно. Витрати на придбання книг для бібліотеки, включаючи витрати з передплати на газети і журнали – 158,50 грн. на один клас.

Обчислити: навчальні витрати і витрати на придбання книг для бібліотеки

Розв’язок:

1. Середньорічний об’єм опалюваних приміщень школи складатиме: .

2. Витрати умовного палива: 8335*6,27 = 52260,45кг

Витрати дров: 52260,45*5,267 = 275255,8кг

Загальні витрати на паливо: 275255,8*28/1000 = 7707,2 грн.

3. Затрати умовного палива: 18400*7,14 = 131376кг

Витрати на вугілля: 131376*0,9*1,11*132/1000 = 17324,3 грн.

Витрати на дрова: 131376*0,1*5,387*28/1000 = 1981,6 грн.

Витрати на паливо: 17324,3+1981,6 = 19305,9 грн.

Витрати на електроенергію: 5670*5*0,18 = 5103 грн.

у т.ч. на технічні потреби: 3200*0,18 = 576 грн.

Інші поточні видатки: 5670*3,33 = 18881,1 грн.

4. Навчальні витрати: 9*107,80+12*132,60 = 2561,4 грн.

Витрати на придбання книг: (9+12)*158,5 = 3328,5 грн.

Задача вирішена.

Задача №12, с. 139

1. У міській середній школі є шість груп подовженого дня з числом учнів: на 1 січня планованого року – 220, на 1 вересня – 236. число днів харчування одного учня на рік – 170, вартість харчування на день – 5,72 грн. для 318 учнів 1-4 класів передбачається безплатний відпуск молока вартістю 0,98 грн. на день на одну особу протягом 205 днів.

Обчислити річні видатки на харчування по школі.

Розв’язок:

Середньорічна кількість учнів у групах подовженого дня складатиме:

Річні видатки на харчування в школі: 225*170*5,72+318*205*0,98 = 282676,2 грн.

2. Середньорічна чисельність учнів, які перебувають у групах подовженого дня, у школах району становить: по міських школах – 360, по сільських школах – 280. Число днів харчування учнів – 210, середня вартість харчування одного учня на день: у міських школах – 5,72 грн., у сільських школах – 5,46 грн.

Обчислити річні видатки бюджету на харчування у групах подовженого дня в школах району.

Розв’язок:

Річні видатки бюджету на харчування у групах подовженого дня в школах району складатимуть: (360*5,72+280*5,46)*210 = 753480 грн.

Задача №13, с. 139 – 140

! Одразу розв’язок!

1. Загальна кількість діто-днів: 300*280 = 84000.

2. Розрахую витрати дитячого садка на харчування і навчальні і навчальні витрати.

Витрати на харчування:

дошкільників: 7,83*200*280 = 438480 грн.

ясельників: 5,78*100*280 = 161840 грн.

влітку: 12000*2,30 = 27600 грн.

Всього: 627920 грн.

Витрати на навчання:

дошкільників: 16,80*200 = 3360 грн.

ясельників: 32*100 = 3200 грн.

Всього: 6560 грн.

3. Обчислю загальну суму витрат по дитячому садку: 627920+6560+180000+67500+800+4500+12000+1600+900+1978+3500+3000+ 36000+21000+6700+ = 973958 грн.

4. Джерела фінансування:

  • За рахунок батьків: 1520*300 = 456000 грн.

  • Сума асигнувань з бюджету: 973958-456000 = 517958 грн.

5. На підставі отриманих результатів складу кошторис:

Код

Показник

Сума

1110

Оплата праці

180000

1120

Нарахування на заробітну плату

67500

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (крім навчальних )

4500

1131

Видатки на навчання і придбання книг для бібліотек

6560

1133

Видатки на продукти харчування

627920

1140

Видатки на відрядження

800

2110

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

12000

1134

Придбання м’якого інвентарю та обмундирування

1600

1138

Оплата послуг зв’язку

900

1137

Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання

1978

1137

Поточний ремонт будівель

3500

1139

Інші поточні видатки

3000

1161

Оплата теплопостачання

36000

1162

Оплата теплопостачання і водовідведення

21000

1163

Оплата електроенергії

6700

Разом

973958

Задача вирішена.

Задача №14, с. 141

1. Кількість дітей у дошкільних установах району на початок планованого року – 1370 осіб. Збільшення місць протягом року в результаті капітального ремонту – на 240. Середньомісячний контингент дітей у дошкільних установах району приймається з розрахунку 50% приросту місць та їх наявності на початок року. Число днів харчування однієї дитини – 195.

2. Середня витрата на одну дитину на рік – 3040 грн., у т.ч. за статтями: заробітна плата – 1306 грн., харчування – 881 грн., придбання м’якого інвентарю – 77 грн., придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (крім харчування і придбання м’якого інвентарю) – 776 грн. Устаткування нових місць м’яким інвентарем планується за нормою 225 грн. на одне місце.

3. Плата батьків на одну дитину в середньому передбачена в розмірі 1520 грн. на рік.

Розробити розрахункові показники доходів і видатків на утримання дошкільних установ району.

Розв’язок:

Розроблю розрахункові показники доходів і видатків на утримання дошкільних установ району.

1. Середньорічна кількість дітей: 1370+240*0,5 = 1490 осіб.

2. Видатки за статтями:

Заробітна плата: 1306*1490 = 1945940 грн.

Харчування: 881*1490 = 1312690 грн.

Придбання м’якого інвентарю: 77*1370+255*240 = 166690 грн.

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки: 776*1490 = 1156240 грн.

Разом видатки: 4581560 грн.

3. Доходи:

Плата батьків: 1520*1490 = 2264800 грн.

Задача вирішена.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]