Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadah_Bs_(1).doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
30.11.2018
Размер:
786.94 Кб
Скачать

Тема 10: «Видатки бюджетів на охорону здоров’я»

Задача №1, с.151-153

!Одразу розв’язок! Згідно з наведеними даними проведу необхідні розрахунки для складання кошторису видатків районної лікарні.

1. Загальна кількість ліжко-днів у році по лікарні = середньорічна кількість ліжок * число днів функціонування одного ліжка протягом року, тобто: 180*316 = 56880 ліжко-днів.

2. Розрахую витрати лікарні за такими напрямами:

(1110) заробітна плата:

Найменування посад

Середньорічне число посад

Середня ставка на одну посаду на місяць

Річна сума на всі посади в цілому

Лікарі

43

654

43*654*12=

337464

Середній медичний персонал

93

498

555768

Молодший медичний персонал

42

405

204120

Адміністративно-господарський, обслуговуючий та інший персонал

35

465

195300

Економія у зв’язку з виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності

-

-

40650

Витрати на оплату роботи у святкові дні та нічний час

-

-

28500

Усього

-

-

1361802

Таким чином, (1110) заробітна плата складає 1361802 грн.

(1120) нарахування на заробітну плату: 0,375*1361802=510675,8 грн.

(1133) видатки на харчування: 4,31*56880 = 245152,8 грн.

(1132) придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів: 5,80*56880=329904,0 грн.

Кошторис видатків районної лікарні

Код

Найменування статей

Сума

1110

Оплата праці

1361802

1120

Нарахування на заробітну плату

510675,8

1133

Видатки на харчування

245152,8

1132

Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів

329904

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

24000

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

25000

2130

Капітальний ремонт, реконструкція і реставрація

45000

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, з них:

81000

1161

Оплата теплопостачання

46000

1162

Оплата водопостачання та водовідведення

18000

1163

Оплата електроенергії

11000

1164

Оплата природного газу

6000

Усього

-

2622534,6

Кошторис складений.

Задача №2, с.153

! Одразу розв’язок!

1. Загальна сума надходжень за платні роботи:

Найменування робіт

Вартість одиниці робіт, грн.

Кількість, шт.

Сума, грн.

Коронки сталеві

62,00

400

62*400=24800

Зуби сталеві

78,00

400

31200

Зуби з облицюванням

112,60

50

5630

Знімні протези

331,50

70

23205

Разом

-

-

84835

2. Витрати за статтями:

(1110) заробітна плата, грн. = 2825/0,375 = 7533,3

(1120) нарахування на заробітну плату, грн. – 2825

(1130) придбання предметів постачання і матеріалів, грн. – 5960

(1160) Оплата комунальних послуг та електроенергії, грн. – 2880

Разом: 19198,3 грн.

3. Господарський результат роботи кабінету зубопротезування: 577+84835-19198,3=+66213,7 грн.

Відповідь: перевищення доходів над видатків кабінету зубопротезування у Городищенській районній лікарні склало 66213,7 грн.

Задача №3, с.153-154

1. У центральній районній лікарні на 1 січня планового року є 225 ліжок. Наприкінці жовтня планового року вводиться в експлуатацію новий лікувальний корпус на 75 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік – 320.

2. У дільничній лікарні на початок планового року є ліжок: у пологовому відділенні – 40, хірургічному – 70, дитячому – 80, інших – 140. У плановому році у зв’язку з перебудовою частини господарського корпусу під стаціонар кількість ліжок збільшується з 1 вересня поточного року в хірургічному відділенні на 120, дитячому – 110, інших – до 215. Число днів функціонування одного ліжка на рік відповідно по відділеннях – 317, 298, 305 і 293.

3. У міській лікарні на 1 січня планового року кількість ліжок – 450, у тому числі у дитячому відділенні – 40, інфекційному – 120, онкологічному – 20, у решті відділень – 270. Число днів функціонування одного ліжка протягом року відповідно по відділеннях – 330, 280, 195, 340. У плановому році передбачається капітальний ремонт лікувального корпусу, у зв’язку з чим з 1 червня по 1 жовтня в інфекційному відділенні функціонуватиме 60 ліжок.

4. На початок планового року ліжкова мережа лікувально-профілактичних закладів у районі становитиме 1485 ліжок. Відповідно до соціально-економічного плану розвиток господарства району число ліжок на кінець листопаду планового року буде доведено до 1525. Середнє число днів функціонування ліжка на рік – 315.

Визначити: середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів у даних лікувально-профілактичних закладах.

Розв’язок:

Розрахунок буду проводити за порядком, який наявний в умові задачі.

1. Середньорічна кількість ліжок: 225+75*2/12=237,5≈238 ліжок.

Кількість ліжко-днів: 237,5*320 = 76000.

2. Середньорічна кількість ліжок: 40+70+80+140+(50+30+75)*4/12=381,7≈382 ліжка.

Кількість ліжко-днів:

40*317+(70+50*4/12)*298+(80+30*4/12)*305+(140+75*4/12)*293=114301,7.

3. Середньорічна кількість ліжок: 40+20+270+120*8/12+60*4/12=430

Кількість ліжко-днів:40*330+(120*8/12+60*4/12)*280+20*195+270*340=

136900.

4. Середньорічна кількість ліжок: 1485+40*1/12=1488,3≈1488 ліжок

Кількість ліжко-днів: (1485+40*1/12)*315=468825.

Задача вирішена.

Задача №4, с.154-156

! Одразу розв’язок!

1. Визначу річне навантаження на одну посаду за спеціальністю і загальне число лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу.

Відомо, що число робочих днів у році, за винятком святкових, вихідних і днів чергової відпустки, за всіма спеціальностями – 271.

Маємо:

Спеціальність

Число ставок

Норма навантаження (число відвідувань на годину)

Кількість годин

Річне навантаження на одну посаду

Загальне число лікарських відвідувань

у поліклініці

на дому

у поліклініці

на дому

Терапія

3,5

5

2

3

3

(5*3+2*3)*271=

5691,00

5691*3,5=

19918,5

Хірургія

1,0

9

1,25

5,5

0,5

13583,88

13583,88

Гінекологія

0,5

5

1,25

5,5

0,5

7621,88

3810,94

Педіатрія

2,5

5

2

3

3

5691,00

14227,50

Невропатологія

0,5

5

1,25

5

1

7113,75

3556,88

Дерматологія

0,5

8

1,25

5

1

11178,75

5589,38

Стоматологія

1,5

3

-

6

-

4878,00

7317,00

Офтальмологія

1,5

8

1,25

5,5

0,5

12093,38

18140,07

Отоларингологія

1,5

8

1,25

5,5

0,5

12093,38

18140,07

Разом

-

-

-

-

-

-

104284,22

2. Визначу число посад лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Березанською поліклінікою.

Для розрахунку нам відомі наступні дані про чисельність населення:

 • мешкають в селищі, де розташована поліклініка, і безпосередньо обслуговуються нею: дорослих – 12100, дітей – 1420;

 • мешкають за межами населеного пункту, де розташована поліклініка, але безпосередньо обслуговуються нею: дорослих – 3700, дітей – 350;

 • мешкають на іншій території району, яка обслуговується поліклінікою: дорослих – 786, дітей – 82.

Найменування

посади лікаря

Число посад на 1000 осіб населення, що мешкають:

Число

посад

у селищі, де розташована

поліклініка, і безпосередньо

обслуговуються нею

за межами населеного пункту, де розташована поліклініка, але безпосередньо обслуговуються нею

на іншій території району, яка обслуговується поліклінікою

дорослого

дитячого

дорослого

дитячого

дорослого

дитячого

Лікар-терапевт дільничний

0,5

-

0,4

-

-

-

7,530

Лікар-терапевт

-

-

-

-

0,03

-

0,024

Лікар-хірург

0,035

0,03

0,025

0,02

0,01

0,01

0,574

Лікар – травматолог - ортопед

0,03

0,3

0,02

0,2

0,01

0,01

0,942

Лікар-акушер-гінеколог

0,1

-

0,06

-

0,025

-

1,452

Лікар-педіатр дільничний

-

1,25

-

0,8

-

-

2,055

Лікар-педіатр

-

-

-

-

-

0,02

0,002

Лікар-отоларинголог

0,04

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

0,645

Лікар-офтальмолог

0,04

0,05

0,2

0,02

0,01

0,01

1,311

Лікар-невропатолог

0,05

0,05

-

-

0,01

0,01

0,685

Лікар-стоматолог

0,27

0,27

0,25

0,25

0,02

0,02

4,680

Лікар-кардіолог

0,02

-

0,01

0,01

-

0,287

Лікар - кардіоревматолог

-

0,02

-

0,01

-

0,01

0,033

Задача вирішена.

Задача №5, с.156-157

! Одразу розв’язок!

Визначу видатки на харчування і придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів на плановий рік у міській дитячій лікарні та у міській лікарні:

1. Міська дитяча лікарня:

(1133) видатки на харчування: 160*296*4,25+5350 = 206630 грн.

(1132) придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів: 160*296*4,75+93300*1,2+3300 = 340220 грн.

2. Міська лікарня, об’єднана з поліклінікою:

(1133) видатки на харчування:

130*294*2,80+120*345*3,25+(330+20*6/12)*334*4,11+10900 = 719197,6 грн.

(1132) придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів:

130*294*4,75+120*345*4,75+340*334*4,75+398500*1,20+680*10+10200 = 1412805 грн.

Задача вирішена.

Задача №6, с.157

! Одразу розв’язок!

Згідно з наведеними даними визначу необхідні показники, а потім складу кошторис видатків на утримання фельдшерсько-акушерського пункту.

*мінімальна заробітна плата для бюджетних установ на 2009 рік складає 545 грн.

Витрати на заробітну плату:

(545*1,40*1,4+545*1,22*1,3+545*1,09*1,1)*12+1290 = 32322,3 грн.

Нарахування на заробітну плату: 0,375* 32322,3 = 12120,9 грн.

Оплата теплопостачання: 54*(28,40+10,50) = 2100,6 грн.

Оплата електроенергії: 33*142*0,18 = 843,5грн.

Медикаменти і перев’язувальні матеріали: 1,20*28000 = 33600 грн.

Оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг: 807,92+146,5+8*(28,40+10,50)+812,14+161,10+9*(28,40+10,50)=2588,96 грн.

Кошторис видатків на утримання фельдшерсько-акушерського пункту

Код

Найменування статей

Сума

1110

Оплата праці

32322,3

1120

Нарахування на заробітну плату

12120,9

1140

Видатки на відрядження

230,0

1132

Медикаменти і перев’язувальні матеріали

33600,0

1139

Інші поточні видатки

1785,0

1161

Оплата теплопостачання

2100,6

1163

Оплата електроенергії

843,5

1343

Видатки на оплату безоплатно наданих працівникам квартир і комунальних послуг

2589,0

Разом

-

85591,3

Кошторис складений.

Задача №7, с.158-159

! Одразу розв’язок!

За наведеними даними складу штатний розпис по лікарні і кошторис видатків на плановий рік.

 • Штатний розпис по лікарні.

! мінімальна заробітна плата для бюджетних установ на 2009 рік складає 545 грн.

Назва структурного

підрозділу та посад

Кількість посад

Посадовий

оклад, грн.

Надбавки

Місячний фонд

зарплати

Лікарі

1

Головний лікар

1

1002,8

401,1

1403,9

2

Лікар-стоматолог

1

937,4

375,0

1312,4

3

Лікар-терапевт

1

817,5

245,3

1062,8

Середній медичний персонал

4

Акушерка

1

763

763

5

Помічник лікаря-епідеміолога

1

714

714

6

Дільнична медична сестра

0,5

763

305,2

686,7

7

Фельдшер

1

763

763

8

Медичні сестри

4

763

3052

9

Лаборант

0,5

714

357

10

Медична сестра (фізіотерапія)

0,5

714

357

11

Реєстратор

0,5

610,4

305,2

Молодший медичний персонал

12

Молодший медичний персонал

6

480

2880

Обслуговуючий персонал

13

Шеф-кухар

1

574

574

14

Завідуючий господарством

1

574

574

15

Водій

1

574

574

16

Візник-конюх і тесляр

2

554

1108

17

Опалювач, електрик, сторож-двірник

3

554

1662

18

Кастелянша

0,5

554

277

19

Машиніст з прання білизни

0,5

562

281

Разом

-

-

-

18707

Річний фонд заробітної плати: 12*18707 +3600= 228084грн.

Нарахування на заробітну плату: 0,375*228084 = 85531,5 грн.

 • Для складання кошторису розрахую необхідні показники:

Оплата теплопостачання: 260*(29,15+44+10,50) = 21749 грн.

Оплата електроенергії: 606*35,8*0,185 = 4013,5 грн.

Видатки на продукти харчування: 4,30*25*317 = 34077,5 грн.

Медикаменти і перев’язувальні матеріали: 5*25*317+2,53*5000+1,2*5200 = 58515 грн.

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування: 5*123+5*350+20*125+3*1160+2*750+1*650+2*280 = 11055 грн.

Придбання м'якого інвентарю та обмундирування: 20*26,3+50*12+20*53+20*55+5*70 = 3636 грн.

Кошторис видатків на плановий рік

Код

Найменування статей

Сума

1110

Оплата праці

228084

1120

Нарахування на заробітну плату

85531,5

1140

Видатки на відрядження

400

1132

Медикаменти і перев’язувальні матеріали

58515

1133

Видатки на продукти харчування

34077,5

2110

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

11055

1134

Придбання м'якого інвентарю та обмундирування

3636

1137

Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання

3600

1139

Інші поточні видатки

3750

1161

Оплата теплопостачання

21749

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

2856

1163

Оплата електроенергії

4013,5

1343

Видатки на оплату безоплатно наданих працівникам квартир і комунальних послуг

4633

Разом

461900,5

Кошторис складений.

Задача вирішена.

Задача №8, с.160-161

! Одразу розв’язок!

Розрахую необхідні контрольні цифри на утримання лікарень району, області:

1. Середньорічна кількість ліжок:

 • міста: 870+30*2*7/12 = 905 ліжок;

 • села: 240+20*7/12 = 252 ліжка.

2. Середній термін функціонування ліжок:

 • міста: (324+306+318)/3 = 316 днів;

 • села: (296+304+308)/3 = 303 дні.

3. Загальна кількість ліжко-днів:

 • міста: 905*316 = 285980 ліжко-днів;

 • села: 252*303 = 76356 ліжко-днів.

4. Середньорічна кількість посад:

 • місто: 1278+6*7/12+16*4/12 = 1286,8 посад;

 • село: 458+6*4/12 = 460 посад.

5. Річний фонд заробітної плати:

 • місто: 7752*1286,8 +42000 = 10017273,6 грн.

 • село: 7654*460+18000 = 3538840 грн.

6. Річні видатки на харчування:

 • місто: 4,80*285980 = 1372704 грн.

 • село: 4,08*76356 = 311532,5 грн.

Річні видатки на медикаменти:

 • місто: 5,99*285980 = 1713020,2 грн.

 • село: 5,88* 76356 = 448973,3 грн.

Господарські та інші видатки на рік, у т.ч.:

! матеріали, інвентар (1150):

 • місто: 544*905 = 492320 грн.

 • село: 530*252 = 133560 грн.

! оплата комунальних послуг і енергоносіїв (1160):

 • місто: 644*905 = 582820 грн.

 • село: 468*252 = 117936 грн.

Усього господарські та інші видатки на рік: місто – 1075140 грн., село – 251496 грн.

Витрати на придбання м’якого інвентарю:

 • місто: 870*343,3+35*530 = 317221 грн.

 • село: 240*343,3+ 12*530 = 88752 грн.

7. Придбання обладнання:

 • місто: 365*870+440*35 = 332950 грн.

 • село: 365*240+440*12 = 92880 грн.

8. Витрати на капітальний ремонт:

 • місто: 4,6*42300 = 194580 грн.

 • село: 4,6*16450 = 75670 грн.

9. Витрати на поточний ремонт:

 • місто: 0,12*42300 = 5076 грн.

 • село: 0,12*16450 = 1974 грн.

Задача вирішена.

Задача №9, с.161-162

! Одразу розв’язок!

1. Розрахунок оплати праці працівників:

1.1. Розрахунок заробітної плати консультантів.

Консультанти

Кількість

Число годин роботи

Оплата за 1 год., грн.

Сума, грн.

Професор, доктор медичних наук

2

144

0,1091*545=

59,5

2*144*59,5=

17136

Доцент, кандидат медичних наук

4

144

49,6

28569,6

Особи, які не мають наукового ступеня

2

144

43,4

12499,2

Усього

8

432

-

58204,8

***Оплата за 1 годину розраховується шляхом множення ставки погодинної оплати у відсотках до окладу працівника І тарифного розряду, який у свою чергу встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на 2009 рік для бюджетних установ складає 545 грн.

1.2. Розрахунок оплати за роботу у святкові дні

Групи персоналу

Кількість осіб

Число днів

Число годин роботи

Середня ставка за 1 год., грн.

Сума, грн.

Лікарі

9

8

24

14,84

9*8*24*14,84=

25643,5

Середній медперсонал

35

8

24

14,18

95289,6

Молодший медперсонал

35

8

24

10,92

73382,4

Усього

79

24

72

-

194315,5

Усього витрати на оплату праці: 252520,3 грн.

Нарахування на заробітну плату: 0,375*252520,3 = 94695,1 грн.

2. Розрахунок видатків на продукти харчування і медикаменти

Профіль ліжок

Кількість ліжок

Число функціонування ліжок

Норми витрат на 1 ліжко, грн.

Сума витрат, грн.

на початок року

на кінець року

середньорічна

на харчування

на медика

менти

на харчування

на медикаменти

Кардіологічні

70

70

70

340

4,64

3,50

70*340*4,64=

110432

70*340*3,50=

83300

Терапевтичні

70

70

70

340

4,78

2,90

113764

69020

Торакальні

50

50

50

310

4,57

6,00

70835

93000

Хірургічні

130

190

160

348

4,21

6,20

234412,8

345216

Неврологічні

70

70

70

340

4,74

3,65

112812

86870

Гінекологічні

90

90

90

340

4,48

3,65

137088

111690

Реанімаційні

6

6

6

320

4,01

12,35

7699,2

23712

Усього

556

616

586

-

-

-

787043

812808

Кошторис видатків

Код

Найменування статей

Сума

1110

Оплата праці

252520,3

1120

Нарахування на заробітну плату

94695,1

1132

Медикаменти і перев’язувальні матеріали

812808

1133

Видатки на продукти харчування

787043

Разом

-

1947066,4

Задача вирішена.

Задача №10, с.163-164

! Одразу розв’язок!

Для складання кошторису перш за все визначу необхідні зведені показники по наданим медичним закладам:

1. Витрати на оплату праці (1110):

1191*6815+1493*6686+127*6707+113*6616+115*6880+89*7200+9*7848+

+32*7146 = 21429564 грн.

2. Нарахування на заробітну плату (1120): 21429564*0,375 = 8036086,5 грн.

3. Предмети, матеріали, обладнання (1131): 38*1191+23*1493+28*127+27*113+31*115 +375*32 +912*(89+9) = 191145 грн.

4. Послуги зв’язку (1138):

11*1191+9*1493+21*127+22*113+24*115+63*32 = 36467 грн.

5. Інші поточні видатки (1139):

240*1191+84*1493+101*127+96*113+110*115+250*32 = 455577 грн.

6. Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання (1137):

159*1191+86*1493+93*127+77*113+96*115+188*32 = 355335 грн.

7. Оплата транспортних послуг (1135):

104*1191+48*1493+65*127+59*113+73*115 = 218845 грн.

8. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160): 372*1191+278*1493+309*127+305*113+329*115+249*32 = 977617 грн.

9. Медикаменти та перев’язувальні матеріали (1132): 120*89 = 10680 грн.

10. Оренда (1136): 125*32 = 4000 грн.

Маємо:

Зведений кошторис видатків на утримання закладів охорони здоров’я району на майбутній рік

Код

Найменування статей

Сума

1110

Оплата праці

21429564

1120

Нарахування на заробітну плату

8036086,5

1140

Видатки на відрядження

1500

1131

Предмети, матеріали, обладнання

191145

1132

Медикаменти і перев’язувальні матеріали

10680

1135

Транспортні послуги

218845

1136

Оренда

4000

1137

Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання

355335

1138

Послуги зв’язку

36467

1139

Інші поточні видатки

455577

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

977617

2110

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

205000

2130

Капітальний ремонт

370000

Разом

32291816,5

Кошторис складений.

Задача вирішена.

36

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]