Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PSZ.ODiAS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
194.56 Кб
Скачать

Попередні вказівки і рекомендації слухачам щодо організації самостійної роботи під час підготовки до заняття.

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні: чітко засвоїти, що кожна наука, послуговується певними категоріями, поняттями термінами як вищою формою раціональної фіксації знань про той чи інший предмет, явище, факт. До визначальних архівознавчих категорій належать в тому числі, і поняття "архівна система".

Теми для реферативних виступів або доповідей:

1. Організація архівної системи в Польщі.

2. Організація архівної системи в США.

3. Організація архівної системи в Канаді

4. Організація архівної системи в Німеччині

5. Організація архівної системи в Італії

6. Організація архівної системи в Росії

Нормативно-правові джерела та література:

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Вісник. - 2002. - Вип.1 (9). - С. 5-25.; АУ. - 2002. - № 1-3; Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 5-16.

2. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Вісник. - 2003. - Вип.1 (13). - С. 7-8.

3. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. - К., 2001. - 111 с.; http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2001-pr

4. Старостин Е.В. „Международные архивные организации и их деятельность»: Учебное пособие, М-, МГИАИ 1989г., с. 82

5. Лозицький В. „Історія міжнародного архівного співробітництва (1898-1998р.р.р.), К, 1999- 130с.

6.Лозицький В. „Україна в контексті міжнародного архівного співробітництва (До 5- річчя Міжнародної ради архівів) „Архіви України” № 1-6 /1998р. с. 86-92

Семінар 3. Організація роботи державних архівів.

Кількість годин – 2.

Місце проведення – аудиторія навчальної групи.

Цільова настанова заняття: поглибити та закріпити знання студентів відносно основних складових організації роботи державних архівів.

Перелік питань, що виносяться на заняття:

1. Статус та структура архівів

2. Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технології

3. Планування, звітність та економічна діяльність архівів

Попередні вказівки і рекомендації слухачам щодо організації самостійної роботи під час підготовки до заняття.

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні: чітко засвоїти, що однією з вузлових практичних проблем архівної справи є організація роботи державних архівів. Вона включає наукові засади усіх сфер діяльності: управлінської, організаційної, фінансової, господарської.

Теми для реферативних виступів або доповідей:

1. Завдання і права архівів.

2. Організація та правила роботи читального залу архіву.

3. Напрями економічної діяльності архівів.

Нормативно-правові джерела та література:

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Вісник. - 2002. - Вип.1 (9). - С. 5-25.; АУ. - 2002. - № 1-3; Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 5-16.

2. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Вісник. - 2003. - Вип.1 (13). - С. 7-8.

3. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. - К., 2001. - 111 с.; http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2001-pr

4. Закон України "Про інформацію" // ВВР. - 1992. - № 48. - ст. 650 (Із змінами, внесеними згідно з Законами України // ВВР. - 2000. - № 27. - ст. 213; - 2002. - № 29. - ст. 194; - 2003. - № 28. - ст. 214; - 2004.- № 11. - ст. 141.).

5. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" // ВВР. - 1995. - № 7. - ст. 45 (В редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" // ВВР. - 2000. - № 23. - ст. 177; Із змінами, внесеними згідно з відповідними Законами України // ВВР. - 2001.- № 2-3. - ст. 10; - 2002. - № 12-13. - ст. 92; - 2003. - № 10-11. - ст. 86; - 2003. - № 24. - ст. 159.).

6.Закон України "Про музеї та музейну справу" // ВВР. - 1995. - № 25. - ст. 191 (Із змінами, внесеними згідно з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу" // ВВР. - 1999. - №28. - ст.231. та Законами України //ВВР. - 2001.- № 2-3. - ст. 10; - 2002. - № 12-13. - ст. 92; - 2003. - № 10-11. - ст. 86; - 2003. - № 24. - ст. 159.).

7.Примірне положення про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 129-132.

8.Типове положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя // Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С.29-34, 59.

9. Типове положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації //Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С.21-25, 58.

10.Сельченкова С.В. „Методика визначення джерел комплектування державних архівів”/ „Архіви України” № 4-6 /1993р. с. 63-66

Семінар 4. Довідковий апарат до документів Національного архівного фонду України.

Кількість годин – 2.

Місце проведення – аудиторія навчальної групи.

Цільова настанова заняття: поглибити та закріпити знання студентів відносно основних складових довідкового апарату до документів Національного архівного фонду України.

Перелік питань, що виносяться на заняття:

1.Поняття про довідковий апарат архівів

2. Типо-видова структура довідкового апарату архівів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]