Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.12з.2 МР.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
178.18 Кб
Скачать

3. Рекомендації щодо форми та способу контролю готовності студентів до заняття

Перевірка підготовки студентів до заняття здійснюється шляхом усного опитування студентів. Викладач ставить контрольне питання, дає час на обдумування відповіді і запитує бажаючих відповісти. У випадку, коли бажаючих відповідати немає, викладач називає прізвище студента, який повинний відповідати на поставлене питання.

Поставити перед студентами завдання уважно слухати відповіді і бути готовим продовжити чи доповнити її.

Під час опитування слідкувати, щоб відповідав студент самостійно. У випадку, коли студент зазнає труднощі у відповіді, викладач ставить студентові додаткові питання, які не містять відповіді на питання, або викликає для відповіді іншого студента.

Викладач має право припинити опитування і поставити незадовільну оцінку відповідаючому, якщо він відповідає не самостійно.

Контрольні запитання:

 1. Доповісти порядок організації харчування при підготовки та в ході бойових дій.

 2. Доповісти особливості роботи продовольчої служби щодо організації харчування при здійсненні маршу.

Навчальні матеріали Перше навчальне питання: "Послідовність та зміст роботи начальника

продовольчої служби "

Робота з планування продовольчого забезпечення розпочинається з моменту отримання начальником продовольчої служби частини розпорядження (завдання, вказівок) від заступника командира з тилу.

Після отримання завдання начальник продовольчої служби насамперед здійснює усвідомлення завдання. З цією метою він аналізує характер і цілі майбутніх бойових дій, їх напруженість, глибину та терміни виконання завдань, роль та місце бригади у бойовій задачі армійського корпусу.

Крім того, начальник продовольчої служби частини вивчає встановлений старшим начальником порядок продовольчого забезпечення бригади, розміщення продовольчих складів та інших закладів довольчого органу, сили та засоби, які можливо виділяються вищестоячим начальником, об'єми продовольства, які відпускаються довольчим органом.

Усвідомивши завдання, начальник продовольчої служби частини віддає попередні розпорядження підлеглим щодо заходів, які необхідно виконати негайно:

 • поповнити запаси продовольства до встановлених норм;

 • створити запаси води і палива для кухонь;

 • здійснити поточний ремонт технічних засобів служби;

 • уточнити кількість осіб, що харчується на кожному пункті харчування;

 • перевірити відповідність наявності продовольства тому, що заплановано згідно розкладки продуктів;

Після виконання цієї роботи він приступає до розрахунку часу.

При проведенні розрахунку часу слід враховувати конкретну обстановку, можливості і склад продовольчої служби, визначається скільки є часу світлого і темного на підготовку і планування продовольчого забезпечення.

Оцінка обстановки, як правило, включає оцінку:

 • укомплектованості служби особовим складом і технікою, можливостей підрозділів служби і готовності служби до забезпечення бригади у ході бою;

 • забезпеченості підрозділів бригади продовольством та іншими матеріальними засобами;

 • порядку поповнення запасів продовольства при підготовці та в ході бою;

 • об'єму підвозу матеріальних засобів та можливостей служби по підвозу продовольства при підготовці та в ході бойових дій;

 • наявності і стану технічних засобів служби, можливості виходу їх з ладу та можливостей відновлення техніки служби;

 • вирогидності впливу противника по об'єктах служби;

 • обсяги можливих втрат продовольства та інших матеріальних засобів служби в ході бойових дій;

 • можливості взаємодії з продовольчою службою сусідніх частин;

 • економічний стан району бойових дій та можливості використання місцевої економічної бази;

 • часу року, характеру місцевості та стану погоди.

При оцінці обстановки начальник продовольчої служби частини повинен бути в готовності доповісти свої пропозиції щодо продовольчого забезпечення бригади. На підставі оцінки обстановки начальник продовольчої служби робить практичні висновки про готовність служби та приступає до підготовки обгрунтованих пропозицій щодо продовольчого забезпечення бригади.

У пропозиціях щодо продовольчого забезпечення бригади начальник продовольчої служби визначає:

 • завдання служби;

 • напрямок зосередження основних зусиль служби;

 • район, час розміщення та переміщення об'єктів служби;

 • розміри і строки створення запасів матеріальних засобів служби, загальній об'єм підвезення;

 • порядок підвезення матеріальних засобів служби;

 • порядок харчування особового складу підрозділів бригади, в тому числі приданих;

 • організацію забезпечення питною водою;

 • порядок забезпечення паливом для приготування їжі та випікання хліба;

 • порядок управління службою;

 • висновки та прохання.

Начальник продовольчої служби відпрацьовує розрахунки забезпеченості по службі та робочу карту начальника служби.

На карті начальника продовольчої служби відображається:

 • лінія фронту;

 • розмежувальні лінії;

 • місця розміщення та порядок переміщення підрозділів служби ( на ступінь нижче по своєї службі);

 • шляхи підвезення та евакуації;

 • КП і ТПУ бригади;

 • сили і засоби старшого начальника служби (ПМХ, склади тощо). До робочої карти начальника продовольчої служби додаються розрахунки:

 • забезпечення продовольством;

 • маси добової дачи;

 • забезпечення хлібом та сухарями;

 • організації харчування;

 • забезпечення водою для приготування їжі, наповнення фляг і миття казанків;

 • забезпечення паливом для кухонь та ПМХ.

ВИСНОВОК: Успіх вирішення питань продовольчого забезпечення при підготовці та в ході бою в значній мірі залежить від організованості начальника служби та його підлеглих, правильного, повного і точного усвідомлення завдань та правильного розподілу сил та засобів ддя виконання поставлених завдань.

Друге навчальне питання: "Складання розрахунків по продовольчому

забезпеченню"

Для підготовки пропозицій з продовольчого забезпечення начальник продовольчої служби складає необхідні розрахунки, які є складовими частинами пояснювальної записки до плану продовольчого забезпечення, який розробляється на карті.

Викладач дає можливість студентам накреслити форми розрахунків та разом зі студентами проводить практичне їх заповнення ( зміст розрахунків в додатках).

ВИСНОВОК: Правильне визначення потреби в продовольстві та інших матеріальних засобах, а також можливостей забезпечення цієї потреби має визначальне значення при складанні пропозицій з продовольчого забезпечення.

Третє навчальне питання: "Розробка пропозицій з продовольчого

забезпечення військової частини "

Після складання розрахунків начальник продовольчої служби частини приступає до розробки пропозицій з продовольчого забезпечення, яке, як правило, складається із таких пунктів:

 • забезпечення бригади продовольством і майном служби;

 • порядок утримання та поповнення запасів продовольства і хліба;

 • порядок забезпечення військовослужбовців гарячою їжею;

 • порядок забезпечення водою та організація її підвозу;

 • порядок ремонту техніки служби;

 • порядок заміни продовольства і майна, яке в результаті бойових дій приведене в непридатний для використання стан.

Студенти складають свої можливі варіанти пропозицій щодо продовольчого забезпечення, після чого викладач заслуховує 2-3 студентів.

ВИСНОВОК: Складання та доповідь пропозицій щодо продовольчого забезпечення частини при підготовці і в ході бою являється завершальним етапом планування, після чого ведеться робота щодо реалізації спланованих заходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]