Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Луцький кооперативний технікум.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
94.41 Кб
Скачать

Луцький кооперативний технікум

Волинської обласної спілки споживчих товариств Центральної спілки споживчих товариств України

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни "Менеджмент підприємства "

на тему:

"Система управління матеріальними запасами на підприємстві ^Нщтор"

Група ЗОН-41 Спеціальність 5.050203 Організація обслуговування населення

Виконавець:

Нетепчук И.О.

Керівник курсової роботи:

(пі,

(підпис)

Боекунович М.М.

Луцьк-2006

ЗМІСТ

ВСТУП з

1. СУТЬ І ВИДИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5

  1. Загальні відомості про матеріальні запаси 5

  2. Причини формування матеріальних запасів 10

2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПРИКЛАДІ ПП «НЕКТОР» 17

2.1. Економіко-організаційна характеристика ПП «Нектор» 17

2.2. Система управління товарними запасами на ПП «Нектор» 20

2.3. Необхідність нормування та обліку запасів, порядок їх здійснення 26

2.4. Процес управління поставками товарів на підприємстві ЗІ

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ПЛАН

1. СУТЬ І ВИДИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

  1. Загальні відомості про матеріальні запаси.

  2. Причини формування матеріальних запасів.

2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПРИКЛАДІ ПП «НЕКТОР»

  1. Економіко-організаційна характеристика ПП «Нектор»

  2. Система управління товарними запасами на ПП «Нектор»

  3. Необхідність нормування та обліку запасів, порядок їх здійснення.

  4. Процес управління поставками товарів на підприємстві.. ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

з

ВСТУП

Актуальність полягає у тому, що сучасні умови господарювання, які ґрунтуються на дії законів ринку, тобто законів попиту і пропозиції та конкурентної боротьби, примушують українські підприємства швидко адаптуватись до змін ринкового середовища та уникати необгрунтованого ри­зику, приймаючи управлінські рішення щодо використання всіх наявних виробничих запасів і, зокрема, матеріальних запасів.

Розв'язання існуючих на підприємстві проблем за допомогою сучасних наукових методів дасть змогу підприємству якісно підвищити показники ефективності управління матеріальними запасами.

Будь-яке господарське рішення оцінюється за його кінцевими результатами, тобто прибутком. Одним з головних факторів, що впливає на величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Виручка від реалізації та прибуток з'являться лише тоді, коли предмети праці, використані в процесі виробництва, перенесуть свою вартість на вартість виготовленого продукту та знайдуть кінцевого споживача. Тому стабільна забезпеченість матеріальними запасами є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства.

Зрозуміло, що запаси матеріальних запасів треба постійно поповнювати. Нині підприємство самостійно повинно визначати доцільність створення різних виробничих запасів і, оцінюючи структуру попиту і пропозиції щодо окремих груп матеріалів у поточному періоді, придбавати матеріальні запаси [11].

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є ПП «Нектор».

Предметом роботи є ефективність використання матеріальних запасів на ПП «Нектор».

Мета курсової роботи - дослідження показників ефективності використання матеріальних запасів та розробка на цій основі заходів по вдосконаленню управління ефективністю їх використання на ПП «Нектор».

Джерелами інформації для курсової роботи є:

планові дані, які використовуються для аналізу постачання підприємства матеріальними цінностями: плановані обсяги запасів та обсяги надходження (портфель замовлень), договори, угоди, контракти на постачання сировини та матеріалів;

- облікові дані, які використовуються:

а) для аналізу забезпеченості підприємства необхідними запасами, тобто всі дані документів складського, синтетичного й оперативного обліку;

б) для аналізу використання матеріальних запасів, тобто дані зі звітності про матеріальні витрати на виробництво, віднесені на собівартість товарної продукції.

Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.