Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т-9 Прав-во Зе П.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
167.42 Кб
Скачать

3. Оренда землі.

Оренда землі — це одна із форм землекористування.

Правові основи оренди землі закріплені в Конституції України, в Земельному кодексі України (ЗКУ), в Цивільному кодексі України (ЦКУ), в Законі України „Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 р. та інших нормативних актах, а також договором оренди землі.

Право оренди земельної ділянки — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності (ст.93,п.1, ЗКУ).

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам (ст.93,п.2, ЗКУ).

Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою – не більше 5 років (для сінокосіння, випасання худоби, городництва, державних і громадських потреб) та довгостроковою – не більше 50 років. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендавця передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда) (ст.93,п.3,4, ЗКУ). Орендна плата за ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється тільки у грошовій формі. Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними органи.

Договір оренди землі — це угода, за якою орендодавець за плату передає орендареві земельну ділянку на обумовлений договором строк для господарського призначення.

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

Договір оренди укладається у письмовій формі й посвідчується нотаріально. Його невід'ємною частиною є план земельної ділянки.

Об'єктами оренди можуть бути земельні ділянки, що є власні­стю громадян та юридичних осіб, територіальних громад (кому­нальною власністю), держави.

Відповідна районна державна адміністрація або сільська, се­лищна, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.

Відмову в наданні земельної ділянки у користування або зали­шення клопотання без розгляду може бути оскаржено в судовому порядку.

Права та обов’язки орендодавця:

1) Орендодавець має право вимагати від орендаря:

а) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

б) дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

в) дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

г) своєчасного внесення орендної плати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]