Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання до МКР 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
227.84 Кб
Скачать

Завдання до модульної контрольної роботи № 1

Завдання 1.1. Проектуємий технічний пристрій складається з п блоків, які послідовно з'єднані між собою за логічною схемою. Для безвідмовної роботи технічного пристрою необхідна безвід-мовна робота усіх його блоків. Задана потрібна імовірність безвід-мовної роботи пристрою Р(t) на протязі часу t.

Визначити гранично допустимі значення інтенсивності відмов блоків λ i, пристрою, якщо при розгляді прототипа (аналога) даного пристрою встановлено, що блоки, аналогічні проектуємим, мають інтенсивність відмов λ oi.

Таблиця 1

Пара-метр

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Р (t)

0,99

0,98

0,97

0,97

0,96

0,90

0,98

0,98

0,99

0,95

t, год

50

100

200

300

500

1000

100

200

400

150

n, шт

3

3

4

5

4

3

3

3

4

5

λ oi•10-5 год -1

12

12

9

8

2

3

10,2

12,5

5

3

18

15

13

10

5

7

8,8

5.3

8

10

4

18

18

12

7

10

11

7,2

15

17

10

5

3

17

8

3

12

Продовження табл. 1

Пара-метр

Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Р (t)

0,9

0,95

0,97

0,96

0,99

0,94

0,96

0,98

0,98

0,99

t, год

50

100

200

400

150

200

300

200

500

500

n, шт

4

3

3

4

5

3

3

4

5

4

λ oi•10-5 год -1

6

13

9

14

4

21

9

6

4

17

4

17

13

5

12

7

6

9

2,8

6

9

5

11

3

6

14

12

12

5,2

9

3

8

4

3

20

2

9

7

Закінчення табл. 1

Пара-метр

Варіант

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Р (t)

0,97

0,98

0,97

0,96

0,99

0,94

0,96

0,98

0,98

0,99

t, год

1000

500

2000

4000

1500

2000

3000

2000

5000

5000

n, шт

4

5

4

4

5

3

3

4

5

4

λ oi•10-6 год -1

2

12

9

4

4

21

9

6

3

7

4

15

12

8

12

7

6

9

2

6

9

5

11

3

6

14

12

12

5

9

3

8

5

12

4

3

4

2

2

9

4

Вихідні параметри технічного пристрою, необхідні для роз-рахунку надійності, наведені в табл.1.