Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання_ЕтаОМ_заочн.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Контрольна робота з курсу «Експлуатація та обслуговування машин».

Відповідно до навчального плану студент-заочник виконує контрольну роботу, яка складається з трьох задач – з правки валів методом пластичної деформації і електролітичного відновлення ушкоджених поверхонь деталей та трьох теоретичних питань. Вирішувати задачі необхідно, строго дотримуючи свого варіанта (роботи, виконані не за своїм варіантом, не рецензуються). Номер варіанту визначають за номером залікової книжки студента. Умови задач повинні бути переписані цілком. Рішення задач супроводжувати короткими поясненнями і докладними обчисленнями. При обчисленні будь-якої величини потрібно словами вказати, яка величина визначається і за якою формулою. Необхідно вказувати одиниці величин як заданих в умові задач, так і отриманих в результаті їхнього рішення. Повинні бути наведені схематичні рисунки, що використовуються при виконанні роботи.

При рішенні задач застосовувати тільки Міжнародну систему одиниць (СІ). Контрольні роботи виконують на скріплених аркушах формату А4, наприкінці яких студент ставить свій підпис і приводить список використаної літератури. Для заміток рецензента на кожному аркуші потрібно залишати поля.

Обов’язковою умовою виконання є оформлення задач від руки, теоретичні питання можуть бути набрані на комп’ютері.

Студенту пропонується вирішити задачі за нижче пропонованими умовами.

Задача 1.

Для сталевого валу визначити зусилля, необхідне для його правки.

Вихідні дані (див. табл.1):

 1. Розміри валу

 • найбільший діаметр d;

 • відстань між опорами l.

 1. Межа текучості матеріалу валу т .

 2. Навантаження, що править вал, розташовується посередині між опорами.

 3. Враховувати для простоти, що діаметр валу постійний по усій довжині.

Задача 2.

Для двоопорного сталевого валу визначити з умови жорсткості допустиму згинаючу силу Рд; розміри валу взяти з задачі 1.

Вихідні дані (див. табл.1):

 1. Розміри валу

 • найбільший діаметр d;

 • відстань між опорами l.

 1. Згинаюча сила Рд, прикладена посередині мі між опорами.

 2. Для спрощення прийняти діаметр валу постійним по довжині.

 3. Підшипники опор задані.

Варіанти завдань

Таблиця 1.

Дві останні цифри номера залікової книжки

d, мм

т, МПа

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

60

400

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

50

350

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

40

500

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

30

550

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

70

350

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

80

525

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

90

375

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

65

450

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

55

425

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

45

420

700

600

500

400

800

1000

400

1100

300

900

l, мм

1

2

3

4

3

1

2

4

2

1

Тип підшипника

Примітка: 1- підшипники сковзання; 2 – радіально шарикові; 3 - радіально - упорні роликові; 4 – сферичні шарикові.

Задача 3.

Для деталі, що відновлюється електролітичним хромуванням визначити:

 • час t хромування;

 • швидкість v осадження металу;

 • кількість Мф осадженого металу;

 • вихід Y металу по енергії.

Виконати ескіз ділянки деталі, що хромується.

Вихідні дані (див. табл.2):

 • діаметр цапфи, що хромується d;

 • довжина l;

 • товщина шару металу h.

Варіанти завдань

Таблиця 2

Дві останні цифри номера залікової книжки

d, мм

h, мм

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

90

0,1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

65

2,0

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

55

0,15

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

45

1,5

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

75

0,2

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

85

1,0

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

95

0,25

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

60

2,5

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

40

0,11

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

35

3,0

70

60

50

40

80

100

40

110

30

90

l, мм

хром

залізо

хром

залізо

хром

залізо

хром

залізо

хром

залізо

Електроліз

Теоретичні питання.

 1. Зобразити схему транспортної системи.

 2. Що таке експлуатація?

 3. Перелічіть основні нормативно-технічні документи, що регламентують експлуатацію та обслуговування машин.

 4. З чого складається час роботи транспортного засобу?

 5. Назвіть основні складові продуктивності використання транспортних засобів.

 6. Що показує коефіцієнт використання коефіцієнт використання робочого часу?

 7. Перелічіть основні шляхи підвищення продуктивності використання транспортних засобів.

 8. Яка роль швидкості в продуктивності використання транспортних засобів?

 9. Які фактори впливають на максимальну швидкість руху автомобіля?

 10. Що таке технічна швидкість руху дорожньо-транспортного засобу?

 11. Що таке експлуатаційна швидкість руху дорожньо-транспортного засобу?

 12. Як впливає швидкість на екологічні показники дорожньо-транспортного засобу?

 13. Як залежить витрата пального від режиму роботи двигуна?

 14. Що таке лінійна норма витрати палива?

 15. Від чого залежить використання мастильних матеріалів в експлуатації?

 16. Які основні шляхи зменшення витрат паливно-мастильних матеріалів?

 17. Дайте визначення коефіцієнту опору коченню.

 18. Як змінюється стан транспортних засобів з плином часу?

 19. Наведіть класифікація відмов.

 20. Наведіть способи зовнішнього виявлення пошкоджень.

 21. Що включає в себе поняття культура експлуатації?

 22. Як впливає обслуговування на частоту відмов?

 23. Як прогнозуються раптові відмови?

 24. Назвіть основні закони зміни технічного стану транспортних засобів.

 25. Яка роль діагностики в прогнозуванні відмов?

 26. Які Ви знаєте методи прогнозування технічного стану?

 27. Назвіть основні задачі системи технічного обслуговування.

 28. Що таке система технічного обслуговування?

 29. Перелічіть задачі ремонту.

 30. Яка роль обкатування для подальшої експлуатації?

 31. Перелічіть порядок введення машин в експлуатацію.

 32. Що таке підготовка дорожньо-транспортних засобів до продажу?

 33. Які переваги і недоліки технології холодного обкатування?

 34. Які ви знаєте режими обкатки?

 35. Що передбачає стратегія технічного обслуговування?

 36. Назвіть основні методи визначення періодичності проведення технічного обслуговування.

 37. Охарактеризуйте техніко-економічний метод обґрунтування періодичності технічного обслуговування.

 38. Як визначити періодичність технічного обслуговування за зміною продуктивності дорожньо-транспортного засобу?

 39. Охарактеризуйте ймовірнісно-статистичний метод визначення періодичності технічного обслуговування елементів машин.

 40. Що таке фірмовий сервіс?

 41. Охарактеризуйте основні роботи по щоденному технічному обслуговуванню.

 42. Які основні роботи проводяться при ТО-1.

 43. Назвіть основні фактори, що впливають на періодичність ТО-1.

 44. Яка періодичність ТО-1 встановлена положеннями про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту?

 45. Чим відрізняється поточний ремонт від ТО?

 46. Які основні роботи проводяться при ТО-2.

 47. Перелічіть базові агрегати дорожньо-транспортного засобу?

 48. Чим відрізняється поточний ремонт від капітального?

 49. Наведіть перспективні методи проведення технічного обслуговування.

 50. Яка роль та місце діагностики в системі технічного обслуговування?

Варіанти завдань

Таблиця 2

Дві останні цифри номера залікової книжки

Номера теоретичних питань

(для будь-яких цифр

залікової

книжки )

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

28

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

23

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

24

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

25

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

50

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

26

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

27

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

22

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

29

Номера теоретичних питань (Для парних цифр залікової книжки – парні, непарних - непарні)

1, 30, 40, 11

7, 36, 46, 17

9, 38, 48,19

4, 33, 43, 14

6, 35, 45, 16

3, 32, 42, 13

10, 39, 49, 20

5, 34, 44, 15

8, 37, 47, 18

2, 31, 41, 12