Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП_Публічне адміністрування_2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Змістовий модуль 2

Виносяться 12 тестових завдань (по 0,5 бали за кожну правильну відповідь). Приклади тестових завдань:

1. Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі:

А) законодавчої влади;

Б) судової влади;

В) виконавчої влади;

Г) органів прокуратури.

2. До органів законодавчої влади України відносяться:

А) Верховна Рада України;

Б) Президент України;

В) Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

12. Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» містить визначення наступних термінів:

А) близькі особи; конфлікт інтересів; корупційне правопорушення; корупція; посадова особа; публічні послуги;

Б) близькі особи; конфлікт інтересів; корупційне правопорушення; корупція; суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення;

В) конфлікт інтересів; близькі особи; корупційне правопорушення; корупція; неправомірна вигода;

Г) корупційне правопорушення; корупція;суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції; суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення;

Д) близькі особи; публічні послуги; конфлікт інтересів; корупційне правопорушення; корупція;особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Змістовий модуль 3

Виноситься 1 питання з переліку:

 1. Формування підходів до соціальної політики.

 2. Держава як гарант соціальної спрямованості ринкової економіки.

 3. Публічне адміністрування в забезпеченні населення суспільними благами.

 4. Основні види соціальної допомоги держави.

 5. Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва.

 6. Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина та населення.

 7. Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів.

 8. Принципи оцінювання ефективності реалізації соціальної політики.

 9. Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної системи.

 10. Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки.

 11. Основні характеристики сучасної економічної системи.

 12. Основні напрями державного регулювання економіки.

 13. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки.

 14. Етапи формування та еволюції публічного адміністрування у сфері економіки.

 15. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності.

 16. Управління власністю в умовах демократичної, правової держави.

 17. Законодавче та нормативно-правове забезпечення конкурентного середовища.

 18. Антимонопольна діяльність держави.

 19. Засоби забезпечення цивілізованих засад конкуренції.

 20. Механізми взаємодії суспільства та економіки.

 21. Поняття та види добровільних об'єднань.

 22. Загальні принципи управління в добровільних об'єднаннях.

 23. Управління в громадських об'єднаннях.

 24. Управління в суспільно-господарських об'єднаннях.

 25. Управління в господарських товариствах, що мають на меті отримання прибутку.

 26. Управління в релігійних об'єднаннях.

 27. Поняття та сутність правопорушення та відповідальності.

 28. Відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій, посадових осіб за правопорушення у сфері публічного адміністрування.

 29. Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за правопорушення у сфері публічного адміністрування.

 30. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності.