Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_1_бжд_12.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
133.63 Кб
Скачать

Взаємодія людини з навколишнім середовищем

Взаємодія людини з навколишнім середовищем може бути позитивною або негативною, характер цієї взаємодії визначають потоки речовин, енергії та інформації.

Зміна величини будь-якого потоку від мінімально значимої до максимально можливої призводить до таких характерних станів у системі «людина - життєве середовище»:

  • комфортне (оптимальне) — потоки відповідають оптимальним умовам взаємодії: створюють оптимальні умови діяльності та відпочинку, гарантують збереження здоров’я людини та цілісність компонент життєвого середовища;

  • допустиме — потоки, які впливають на людину та життєве середовище, не чинять негативного впливу на здоров’є людини, але призводять до дискомфорту, знижують эфективність діяльності людини;

  • небезпечне -- потоки перевищують допустимі рівні та негативно впливають на здоров’є людини, викликають при тривалому впливі захворювання, та/або призводять до деградації природного середовища;

  • надзвичайно небезпечне -- потоки високих рівнів за короткий період часу можуть нанести травму, привести людину до смерті, викликати руйнування у природному середовищі.

Основні аксіоми науки про безпеку життєдіяльності у техносфері.

Аксіома 1. Техногенні небезпеки діють у просторі і часі ( від виробничих та побутових зон до всієї земного простору).

Аксіома 2. Техногенні небезпеки здійснюють негативний вплив на людину, навколишнє середовище та елементи техносфери одночасно.

Аксіома 3. Компетентність людини в світі небезпек та заходах і засобах захисту від них – це необхідна умова досягнення безпеки життєдіяльності.

Методична розробка обговорена та схвалена на

засіданні предметно-методичної комісії “ ___ ” _____________

1