Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Створення формул, введення формул Excel.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
203.26 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

Письмова кфаліфікаційна робота на тему: «Створення формул, введення формул»

з професії «Оператор комп’ютерного набору»

(II категорії)

Учень __________________ Літвінов Р. С.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник __________________ Прокопенко І. І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

м. Харків

2011 р.

«Затверджую»

Заступник директора з НВР

________ Т.П. Монтерезор

(підпис)

«__»_________2011р.

Завдання на письмову кваліфікаційну роботу учню Літвінову Роману Сергійовичу

  1. Тема письмової кваліфікаційної роботи: «Створення формул, введення формул»

  2. Термін закінчення виконання роботи: 20.06.2011

  3. Вихідні дані до письмової кваліфікаційної роботи: матеріал предмету «Техніка комп’ютерної обробки інформації», інформація з Web-сайтів та підручників на тему «Створення формул, введення формул»

  4. Зміст пояснювальної записки (передмова, Вступ, Основна частина, Охорона праці, Висновки, Список використаних джерел)

  5. Графічний матеріал

  6. Консультанти

  1. викладач ТКОІ –Прокопенко І. І.

  2. викладач охорони праці – Ковальова О. О.

  3. майстер в/н – Веретеннікова О. М.

7. Дата видачі завдання «17» січня 2011р.

Керівник роботи____________

(підпис)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4

ВСТУП 5

РОЗДІЛ І. СТВОРЕННЯ ФОРМУЛ 6

1.1 Створення простої формули з використанням констант і операторів обчислення 7

1.2 Створення формули з використанням посилань на клітинки та імен 8

1.3 Створення формули з використанням функції 10

1.4 Створення формули з використанням вкладених функцій 11

1.5 Створення формули масиву для обчислення єдиного результату 12

РОЗДІЛ 2. ВИДАЛЕННЯ ФОРМУЛИ 15

2.1 Уникнення типових помилок під час створення формул 16

ОХОРОНА ПРАЦІ 17

Передмова

Сучасний світ розвитку суспільства характеризується різким зростанням інформаційних потоків не тільки в засобах масової інформації, але й у сфері виробництва, науки, культури. Якщо донедавна ступінь розвитку суспільства визначався степенем його індустріалізації, то сьогодні визначається ступенем інформатизації.

Широко застосовуються інформаційні технології у банківській справі, офісній діяльності. Проникають комп’ютери й у сферу управління, починаючи від державного рівня і закінчуючи рівнем міста, села.

Високий рівень інформатизації всіх сфер людської діяльності й, у першу чергу сфери виробництва ставить підвищені вимоги до підготовки фахівців. Комп’ютер стає невід’ємним атрибутом багатьох робочих місць.

Темою моєї письмової кваліфікаційної роботи стала «Створення формул, введення формул», тому що вважаю її дуже актуальною для операторів комп’ютерного набору, яка застосовується у повсякденному житті.

ВСТУП

Програмним продуктом, незамінним в офісній роботі, є електронна таблиця Microsoft Excel. За допомогою цього продукту можна аналізувати великі масиви даних. В Excel можна використовувати більше 400 математичних, статистичних, фінансових та інших спеціалізованих функцій, пов'язувати різні таблиці між собою, вибирати довільні формати подання даних, створювати ієрархічні структури. Воістину безмежні методи графічного представлення даних: крім кількох десятків вбудованих типів діаграм, можна створювати свої, що настроюються типи, що допомагають наочно відобразити тематику діаграми. Ті, хто тільки освоює роботу з Excel, гідно оцінять допомогу "майстрів" - допоміжних програм, які допомагають при створенні діаграм. Вони, як добрі чарівники, задаючи навідні запитання про передбачувані подальші кроки і показуючи, в залежності від запланованї відповіді, результат, проведуть користувача "" за руку "" по всіх етапах побудови діаграми найкоротшим шляхом.

Використання механізму зв'язку та впровадження об'єктів (OLE2) дозволяє широко використовувати додаткові графічні редактори, редактор формул і багато інших утиліти, що підтримують механізм OLE2. Особливістю даного механізму є те, що будь-який об'єкт у документі (малюнок, відеозображення, текст) можна редагувати безпосередньо в основному документі, не вдаючись до допомоги додаткових програм. Вражає і механізм динамічного обміну даними між Excel та іншими додатками Windows. Припустимо, що в Word для Windows готується квартальний звіт. В якості основи звіту використовуються дані в таблиці Excel. Якщо забезпечити динамічний зв'язок між таблицею Excel і документом Word, то в звіті будуть завжди самі останні дані. Можна навіть написати текст "риби" звіту, вставити в нього зв'язки з таблицями і, таким чином, значно скоротити час підготовки квартальних звітів. Зручність роботи з таблицею позначається на Вашій продуктивності, тому в Excel таблиці та робота з ними організовані таким чином, щоб забезпечити максимальні можливості при мінімумі зусиль з боку користувача. Усі таблиці відразу об'єднані в робочі книги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.