Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010.DOC
Скачиваний:
12
Добавлен:
01.02.2015
Размер:
480.26 Кб
Скачать

СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СТАНДАРТ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Система стандартів з організації

навчального процесу

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ

У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Загальні вимоги до виконання

СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

Харків 2010

СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010

ПЕРЕДМОВА

1 Затверждений та введений у дію наказом ректора

НТУ «ХПІ» № 118-І від 24.02.2010 р.

2 РОЗРОБЛЕНИЙ Методичною Радою НТУ «ХПІ»

3 ВВЕДЕНИЙ на заміну СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006

ВИКОНАВЦІ

Л.Л.Товажнянський, д-р техн. наук (голова МР);

Є.І.Сокол, д-р техн. наук (зам. голови МР);

Ю.Д.Сакара, канд. техн. наук (член МР);

О.Х.Раб, канд. техн. наук (голова МК зі стандартизації);

Г.Г.Крупа (керівник навчально-методичного відділу стандартизації); Л.М.Молдовану

________________________________________________________________

Цей стандарт не може бути повністю чи частково передрукований, тиражований та поширений як офіційне видання без дозволу НМВС

НТУ «ХПІ»

II

Ствуз-хпі-3.01-2010

ЗМІСТ

Вступ IV

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Загальні положення 2

4 Вимоги до оформлення документів 3

5 Вимоги до виконання структурних елементів документа 4

5.1 Загальні вимоги 4

5.2 Реферат 4

5.3 Зміст 5

5.4 Перелік позначень та скорочень 6

5.5 Вступ 7

5.6 Основна частина 7

5.7 Висновки 7

5.8 Список джерел інформації 8

5.9 Додатки 9

6 Правила викладу тексту документа 11

6.1 Загальні вимоги 11

6.2 Структура тексту 11

6.3 Елементи тексту 15

Додаток А Приклад виконання списку джерел інформації 28

Додаток Б Приклади бібліографічного опису

джерел інформації 29

Додаток В Правила запису у таблицях 36

Додаток Г Правила виконання діаграм 40

III

Ствуз-хпі-3.01-2010

ВСТУП

Стандарт "ссонп. Текстові документи у сфері навчального

Процесу. Загальні вимоги до виконання" розроблений з урахуванням наступних стандартів:

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у галузі науки і техніки. Структура і правила оформлення;

ДСТУ 1.5-2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

У стандарті систематизовані, узагальнені та використані найбільш оптимальні вимоги зазначених національних та міждержавних стандартів.

Приведені правила і дана методика виконання та оформлення текстових документів, що застосовуються у навчальному процесі.

IV

СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Система стандартів з організації навчального процесу

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ

У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Загальні вимоги до виконання

СТВУЗ-ХПI

3.01-2010

Чинний від 01.07.2010

1 Сфера застосування

Цей стандарт визначає вимоги до виконання та оформлення текстових документів, що розробляються та застосовуються у навчальному процесі.

Стандарт обов’язковий для застосування всіма навчальними підрозділами НТУ «ХПІ».

2 Нормативні посилання

У даному стандарті наведені посилання на наступні стандарти і рекомендації:

ДСТУ 1.5-2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту стандартів

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у галузі науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовим документам

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования

ГОСТ 7.11-78 СИБИД. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании

ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

Р 50-77-88 Рекомендации. ЕСКД. Правила выполнения диаграмм

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.