Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СТВУЗ-ХПІ-3.04-2006.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.02.2015
Размер:
354.82 Кб
Скачать

2

Стандарт виЩого навчального закладу

Система стандартів з організації

навчального процесу

Конструкторські документи

У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Формати. Основні написи

Вимоги до виконання

СТВУЗ-ХПІ-3.04-2006

Харків НТУ “ХПІ” 2006

СТВУЗ-ХПІ-3.04-2006

ПЕРЕДМОВА

1 Затверджений і уведений в дію наказом ректора нту «хпі» № 336-і від 11.07.2006р.

2 РОЗРОБЛЕНИЙ методичною Радою (МР) НТУ «ХПІ»

3 УВЕДЕНИЙ замість СТВУЗ-ХПІ-3.04-2002

ВИКОНАВЦІ

Л. Л. Товажнянський, д-р техн. наук (голова МР);

А. Г. Романовський, д-р техн. наук (заст. голови МР);

Є. І. Сокол, д-р техн. наук (заст. голови МР);

О. Х. Раб, канд. техн. наук (член МР, голова МК зі стандартизації);

А. К. Моргун (керівник навчально-методичного відділу стандартизації)

_____________________________

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений у вигляді офіційного видання без дозволу НМВС НТУ «ХПІ»

II

Стандарт вищого навчального закладу

Система стандартів з

організації навчального процесу

КОНСТРУКТОРСЬКІ ДОКУМЕНТИ

У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Формати. Основні написи

Вимоги до виконання

СТВУЗ-ХПІ

3.04-2006

Чинний від 01.01.2007

1 Сфера застосування

Цей стандарт встановлює вимоги до оформлення форматів аркушів і основних написів конструкторських документів (КД), які виконуються у навчальному процесі.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті дані посилання на наступні стандарти:

Гост2.104 – 68 ЕСКД. Основные надписи

Гост2.109 – 73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

Гост2.301 – 68 ЕСКД. Форматы

Гост2.303 – 68 ЕСКД. Линии

Гост2.501 – 88 ЕСКД. Правила учета и хранения

СТВУЗ-ХПІ-3.03-2006 ССОУП. Конструкторські документи у сфері навчального процесу. Загальні положення

3 Формати

3.1Креслення, схеми, специфікації та інші види конструкторських документів виконують на форматах, встановлених ГОСТ 2.301.

3.2 Формат з розмірами сторін 8411189 мм, площа якого дорівнює 1 м2, та інші формати, отримані шляхом послідовного розподілу його на дві рівні частини паралельно меншій стороні відповідного формату, приймаються за основні, рисунок 3.1.

Рисунок 3.1

3.3 Позначення та розміри основних форматів наведені у табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Позначення формату

А0

А1

А2

А3

А4

Розміри сторін формату, мм

8411189

594841

420594

297420

210297

3.4 Допускається застосування похідних форматів, утворених збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну їхнім розмірам. Розміри цих форматів наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Кратність

Формат, мм

А0

А1

А2

А3

А4

2

3

4

5

6

7

8

9

11891682

11892523

-

-

-

-

-

-

-

8411783

8412378

-

-

-

-

-

-

5941261

5941682

5942102

-

-

-

-

-

420891

4201189

4201489

4201783

4202080

-

-

-

297630

297841

2971051

2971261

2971471

2971682

2971892

3.5 Позначення похідного формату складається з позначення основного формату та його кратності, наприклад, А44 (297841). Побудова похідних форматів дана в додатку А.

3.6 Формати визначаються розмірами лінії обрамлення товщиною не менше 0,25 мм. Обрізати аркуш треба за межами лінії обрамлення на відстані 5 мм. Допускається обрізати аркуш по лінії обрамлення,

рисунок 3.2.

3.7 Робоче поле КД повинно бути обмежене рамкою, що утворює поля: ліве – шириною 20 мм (для підшивання документа), а інші – 5 мм (див. рис. 3.2). Рамку виконують суцільною товстою основною лінією згідно з ГОСТ 2.303, товщина якої повинна бути однаковою з товщиною лінії, прийнятої для зображень на КД.

Рисунок 3.2

3.5 Вибір формату аркуша залежить від складності проектованого виробу, кількості зображень, габаритних та виконавчих розмірів, обсягу технічних вимог і масштабу зображень.

Не допускається збільшення масштабу зображення понад доцільне з метою підвищення насиченості поля креслення. Насиченість поля креслення повинна бути (7510) %.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.