Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006 (у).pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
20.03.2016
Размер:
330.23 Кб
Скачать

СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Система стандартів з організації навчального процесу

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Загальні вимоги до виконання

СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

Харків 2006

СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАТВЕРЖДЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ наказом ректора НТУ «ХПІ» № 215-І від 18.04.2006р.

2 РОЗРОБЛЕНИЙ Методичною Радою НТУ «ХПІ» 3 ВВЕДЕНИЙ на заміну СТВУЗ-ХПІ-3.01-2003

ВИКОНАВЦІ Л.Л.Товажнянський, д-р техн. наук (голова МР);

Є.І.Сокол, д-р техн. наук (зам. голови МР); Ю.Д.Сакара, канд. техн. наук (член МР); О.Х.Раб, канд. техн. наук (голова МК зі стандартизації);

А.К.Моргун (керівник навчально-методичного відділу стандартизації); Г.Г.Крупа; Л.М.Молдовану

________________________________________________________________

Цей стандарт не може бути повністю чи частково передрукований, тиражований та поширений як офіційне видання без дозволу УМВС НТУ «ХПІ»

II

 

СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006

 

ЗМІСТ

 

Вступ.............................................................................................................

IV

1 Сфера застосування....................................................................................

1

2 Нормативні посилання...............................................................................

1

3 Загальні положення....................................................................................

2

4 Вимоги до оформлення документів .........................................................

3

5 Вимоги до виконання структурних елементів документа.....................

4

5.1

Загальні вимоги...................................................................................

4

5.2

Реферат.................................................................................................

4

5.3

Зміст......................................................................................................

5

5.4

Перелік позначень та скорочень........................................................

6

5.5

Вступ.....................................................................................................

6

5.6

Основна частина..................................................................................

6

5.7

Висновки..............................................................................................

6

5.8

Список джерел інформації.................................................................

7

5.9

Додатки.................................................................................................

8

6 Правила викладу тексту документа........................................................

10

6.1

Загальні вимоги.................................................................................

10

6.2

Структура тексту...............................................................................

10

6.3

Елементи тексту ................................................................................

13

6.3.1 Загальні положення......................................................................

13

6.3.2 Формули та рівняння ...................................................................

13

6.3.3 Таблиці..........................................................................................

15

6.3.4 Ілюстрації......................................................................................

18

6.3.5 Скорочення ...................................................................................

19

6.3.6 Числа і знаки у тексті...................................................................

20

6.3.7 Одиниці фізичних величин.........................................................

22

6.3.8 Приклади та примітки..................................................................

22

6.3.9 Виноски.........................................................................................

23

6.3.10 Посилання...................................................................................

23

Додаток А Приклад виконання списку джерел інформації....................

25

Додаток Б Приклади бібліографічного опису

 

 

джерел інформації........................................................................

26

Додаток В Правила запису у таблицях.....................................................

30

Додаток Г Правила виконання діаграм.....................................................

33

 

 

III

СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006

ВСТУП

Стандарт "ССОНП. Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до виконання" розроблений з урахуванням наступних стандартів:

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у галузі науки і техніки. Структура і правила оформлення;

ДСТУ 1.5-2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

У стандарті систематизовані, узагальнені та використані найбільш оптимальні вимоги зазначених національних та міждержавних стандартів. Приведені правила і дана методика виконання та оформлення текстових документів, що застосовуються у навчальному процесі.

IV

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.