Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Н а в ч а л ь н е.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
14.09.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я

 

 

 

 

Завдання

 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ  КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

для студентів ІІІ курсу

 

 

 

 

       УКЛАДАЧІ:   ПАНОВ  МИКОЛА ІВАНОВИЧ,

                                КРИВОЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА,

                                БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ,

                                ЛОМАКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ,

                                ЯРМИШ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА,

                                ДОРОШ ЛІДІЯ ВАРФОЛОМІЇВНА,

ЗІНЧЕНКО Ірина Олександрівна,

                                КИРИЧКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ,

                                КАСИНЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ,

                                ГІЗІМЧУК СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

                                КУРАШ ЯНА МИХАЙЛІВНА,

                                САМОЩЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ,

                                ТЮТЮГІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ,

ГРОДЕЦЬКИЙ Юрій Васильович,

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович,

МОХОНЧУК Сергій Михайлович,

                                КОЗАК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ,

                                АНІСІМОВ ГЕРМАН МИКОЛАЙОВИЧ,

ШЕВЧЕНКО Євген Валерійович,     

                                РАДУТНИЙ ОЛЕКСАНДР ЕДУАРДОВИЧ,

ПАЩЕНКО Олександр Олександрович,

ДЗЮБА Юрій Павлович,

                                ГРІНЧАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

 

Відповідальний за випуск В.Я. Тацій

 

                                Редактор  В.В. Арнаутова

                                Коректор В.В. Христенко

                                Комп’ютерна верстка:  Г.В. Старжинська

 

План 2004, поз. 40

Підп. до друку 07.04.2004. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.      

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 4,1. Облік.-вид. арк. 4,17. Вид. № 11.        

Тираж 1000 прим. Зам. № 1888. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права України для студентів ІІІ курсу  / Уклад.: М.І. Панов, Л.М. Кривоченко, В.І. Борисов та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 97 с.

 

 

 

  У К Л А Д А Ч І:                М.І. ПАНОВ,

                                                Л.М. КРИВОЧЕНКО,

                                                В.І. БОРИСОВ,

                                                В.А. ЛОМАКО,

                                                Н.М. ЯРМИШ,

                                                Л.В. ДОРОШ,

І.О. Зінченко,

                                                В.М. КИРИЧКО,

                                                В.І. КАСИНЮК,

                                                С.В. ГІЗІМЧУК,

                                                Я.М. КУРАШ,

                                                І.В. САМОЩЕНКО,

                                                В.І. ТЮТЮГІН,

Ю.В. Гродецький,

Ю.А. Пономаренко,

С.М. Мохончук,

                                                В.А. КОЗАК,

                                                Г.М. АНІСІМОВ,

Є.В. Шевченко,     

                                                О.Е. РАДУТНИЙ,

О.О. Пащенко,

Ю.П. Дзюба,

                                                С.В. ГРІНЧАК

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 4 від 10.12. 2003 р.)

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Загальні положення...............................................................

3

Тема 1.

Злочини проти основ національної безпеки України.................................................................

 

10

Тема 2.

Злочини проти життя та здоров’я особи............

14

Тема 3.

Злочини, що становлять небезпеку для життя та здоров’я особи.................................................

 

22

Тема 4.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи........................................

 

25

Тема 5.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина...........................................................................

 

 

27

Тема 6.

Злочини проти власності.....................................

31

Тема 7.

Злочини у сфері службової діяльності...............

40

Тема 8.

Злочини в сфері господарської діяльності........

48

Тема 9.

Злочини проти довкілля......................................

57

Тема 10.

Злочини проти громадської безпеки..................

62

Тема 11.

Злочини проти безпеки виробництва.................

67

Тема 12.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту............................................................

 

70

Тема 13.

Злочини проти громадського порядку та моральності...............................................................

 

76

Тема 14.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.....................................................................

 

 

 

83

Тема 15.

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації...........................

 

 

85

Тема 16.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.............................................

 

 

88

Тема 17.

Злочини проти правосуддя.................................

92

 

 

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете Уголовное право