Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры и всякое такое / NMK_antychna_Khamar.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
576.51 Кб
Скачать

Теми для самостійного опрацювання іі змістового модуля

 1. Гегелівська оцінка Мілетської філософії.

 2. Містика чисел у піфагореїзмі.

 3. Оцінка філософії Парменіда Гегелем і Хайдеггером.

 4. Філософія Парменіда у контексті розвитку світової філософії.

 5. Апорії Зенона і сучасні проблеми логіки і математики.

 6. Наукові здогадки Емпедокла

 7. Закиди Анаксагорові від Платона та Арістотеля.

 8. Вчення Демокріта про похо­дження і розвиток людей.

 9. Етико-соціальні ідеї Демокріта.

 10. Лінгвістичні рефлексії Демокріта.

 11. Гегелівське визначення софістики.

 12. Софісти як просвітники анти­чності.

 13. Релігійні проблеми у філософії Протаго­ра.

 14. Суспільно-полі­тичні рефлексії Гіппія.

 15. Оцінка діяльності Продіка у діалогах Платона.

 16. Розмірковування Продіка про мову філософії.

 17. Розмірковування Антіфонта про людину.

 18. Крітій про роль виховання.

 19. Вклад софістів в розвиток теорії права.

 20. Вклад софістів в розвиток етики.

 21. Вклад софістів в розвиток державознавства.

 22. Роль і місце софістичної осві­ти.

 23. Оцінка софістики Платоном і Арістотелем.

 24. Історична доля вчення Сократа.

 25. Етика Антісфена.

 26. Ідеї космополітизму Діогена.

Рекомендована література

 1. Антология мировой философии: В 4-х томах. М., 1969. Т.1. Ч.1. С.536-576.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 402-493.

 3. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.271-365.

 4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1974.

 5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.1. Античность. С.171-319.

 6. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. С.450-698.

 7. Гиляров Г.А. Греческие софисты. М., 1888.

 8. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С. 111-141.

 9. Чернышев Б. Софисты. М., 1929.

 10. Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.-Л., 1935.

 11. Лурье С.Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. М.-Л., 1976.

 12. Брамбо Р. Философы Древней Греции. С.100-113, 142-154.

 13. Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки. СПб, 1902.

 14. Лосев А.Ф. История античной эстетики (Софисты, Сократ, Платон). М., 1970. С.53-83.

 15. Нерсеянц В.С. Сократ. М., 1984.

Теми для самостійного опрацювання ііі змістового модуля

 1. Вчення Платона про любов.

 2. Вчення Платона про державу.

 3. Платон про проблеми виховання.

 4. Соціальний смисл утопії Платона.

 5. Естетичне вчення Платона.

 6. Історичне значення філософії Платона.

 7. Космологічне вчення Арістотеля.

 8. Психологічне вчення Арістотеля.

 9. Біологічні ідеї Арістотеля.

 10. Вчення Арістотеля про найвище добро.

 11. Арістотель про головні чесноти.

 12. Вчення Арістотеля про суспільство і державу.

 13. Арістотель про суспільні чесноти.

 14. Проблема публічного виховання у філософії Арістотеля.

 15. Арістотель про соціальну функцію мистецтва.

 16. Теологічні погляди Арістотеля.

Рекомендована література

 1. Виндельбанд В.В. Платон. М., 1923. СПб, 1904.

 2. Новицкий В.В. Платон. М., 1923.

 3. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С.151-187.

 4. Кондзьолка В.В. Платон: філософія добра. Львів, 1997.С.3-12.

 5. Пролеев С.В. История античной философии. М., 2001. С. 324-341.

 6. Шичалин Ю.А. История античного платонизма. М. 2000. С. 105-147.

 7. Авраамова М.А. Учение Аристотеля о сущности. М., 1970.

 8. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 259-401.

 9. Джохадзе Д.В. Диалектика Аристотеля. М., 1971.

 10. Лосев А.Ф. История античной эстетики (Аристотель и поздняя классика). М., 1975. С. 7-38, 91-141.

 11. Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля. М., 1929.

 12. Лосев А.Ф., Тахо-Годи. Платон и Аристотель. М., 1993.

 13. Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1981. С. 7-56.

Соседние файлы в папке шпоры и всякое такое