Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. рекомендації з історії України - тимчасові.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
789.5 Кб
Скачать

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та умінь:

 1. У чому полягали геополітичні інтереси СРСР і Німеччини щодо Західної України?

 2. Які наслідки для населення західноукраїнських земель мала політика радянізації?

 3. Чому не вдалося втілити в життя ідею відновленя Української держави від 30 червня 1941р.?

 4. Проаналізуйте політичну еволюцію ОУН-УПА в ході війни.

 5. У чому полягає негативний вплив сталінізму у суспільно-політичному житті України у повоєнні роки?

 6. Які основні причини голоду1946-1947 рр.

 7. З якою метою здійснювалася операція «Вісла»?

 8. Наскільки реальною була спроба змінити політичний режим в Україні після смерті Сталіна?

 9. Зміни в кремлівському керівництві в жовтні 1964 р. та їх політичні наслідки для України.

 10. До яких засобів вдавалася компартійна номенклатура для консервації тоталітарного режиму в роки брежнєвського «застою»?

 11. Які причини обумовили необхідність перебудови у 80-х рр.? Хто її ініціатор?

 12. Наскільки політично структурованим було українське суспільство на рубежі 80-90-х рр.?

 13. Яку роль у активізації суспільно-політичного життя відіграв Народний Рух України , інші політичні об’єднання громадян?

ТЕСТИ

1. Основним наслідком Мюнхенської конференції (29-30 вересня 1938 р.) стало:

а) створення „Підкарпатської Русі” у складі Чехословаччини;

б) руйнація Чехословацької держави, надання автономії чехам, словакам і

українцям в складі федерації;

в) оголошення перспективи створення „Великої України” з українських земель

у складі інших держав.

2. Змістом пакту Молотова-Ріббентропа (23 серпня 1939 р.) стало:

а) ліквідація Карпатської України, входження її до складу Угорщини;

б) договір про ненапад між СРСР і Німеччиною терміном на 10 років;

в) розмежування „сфер інтересів” між СРСР та Німеччиною по лінії річок.

3. Вкажіть дату нападу радянських військ на Польщу:

а) 1 вересня 1939 р.;

б) 17 вересня 1939 р.;

в) 28 вересня 1939 р.

4. Яка влада здійснювалася на українських землях під час встановлення фашистського

окупаційного режиму?

а) на Закарпатті;

б) у Північній Буковині, Ізмаїльщині та „Трансністрії”;

в) у дистрикті „Галичина”;

г) у Чернігівській, Сумській, Харківській і Ворошиловградській областях

та на території Криму;

д) на інших окупаційних територіях УРСР.

1) Румунії;

2) Угорщини;

3) „генерального губернаторства” (на території окупованої Польщі);

4) під владою воєнних властей;

5) рейскомісаріату „Україна”.

5. Вкажіть дату операції „Вісла”:

а) вересень 1945 - серпень 1946 р.;

б) квітень – липень 1947 р.;

в) вересень 1944 – серпень 1945 р.

6. Основа перетворень хрущовського періоду:

а) лібералізація, обмежена децентралізація у сфері державного будівництва;

б) рестанілізація;

в) послідовна дестабілізація.

7. Характерними рисами розвитку політичної ситуації у 1965-1985 рр. були:

а) утвердження культу особи Л.Брежнєва;

б) розширення прав союзних республік;

в) підміна справжнього народовладдя формальним представницт­вом

трудящих у радах;

г) зростання бюрократичного апарату;

д) послаблення ідеологічного диктату;

е) розширення гласності;

є) проголошення гасла про "розвинутий соціалізм";

ж) пом'якшення цензури.

8. П.Шелест був підданий критиці за свою книгу:

а) “Україна наша Радянська”;

б) “Наша Радянська Україна”;

в) “Радянська Україна – наш рідний край”.

9. Вкажіть імена дисидентів різних течій:

а) правозахисне, або демократичне, дисидентство;

б) релігійне дисиденство;

в) національно орієнтоване дисиденство.

1) І.Дзюба, В.Мороз, В.Чорновіл;

2) М.Руденко, Л.Лук’яненко, П.Григоренко;

3) Г.Вінс, І.Гегель, В.Романюк.

10. „Перебудова” – це розпочатий М.Горбачовим процес:

а) швидкого зламу існуючої державної структури СРСР;

б) „косметичний ремонт” радянської державності шляхом запровадження

„гласності” та „широкої демократії”;

в) „революція згори” – оновлення, радикальних змін у суспільстві, спрямованих

на збереження СРСР та покращення соціально-економічного становища країни.