Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. рекомендації з історії України - тимчасові.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
789.5 Кб
Скачать

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та умінь

  1. Яку роль у сучасному українському державотворенні відігравала Декларація про державний суверенітет України?

  2. Проаналізуйте внутрішні і зовнішні умови проголошення незалежності України у серпні 1991р.

  3. Які перші державотворчі закони були прийняті після проголошення незалежності України?

  4. Проаналізуйте основні труднощі конституційного процесу в Україні.

  5. Дайте характеристику основних елементів політичної системи України.

  6. Визначте особливості ідеологічних засад найвпливовіших українських партій.

  7. Проаналізуйте основні протиріччя перехідного періоду від тоталітаризму до демократії в Україні.

  8. Визначте основні причини політичної кризи в Україні наприкінці ХХ - на початку ХХІст.

  9. У чому полягає зміст політико-державної реформи в Україні ?

  10. Проаналізуйте основні проблеми зовнішньої політики України.

ТЕСТИ

1. Визначте внутрішні чинники появи незалежності України:

а) поразка соціалістичного табору в „холодній війні”;

б) існування в Україні системи формально легітимних органів державного

управління;

в) бажання київської номенклатури звільнитися з-під опіки центру;

г) поразка путчу, тимчасова деморалізація консервативних сил;

д) активізація націонал-демократичного крила політичних сил республіки;

е) посилення відцентрованих настроїв у суспільній думці;

є) дотримання політичного нейтралітету армійськими формуваннями,

правоохоронними органами;

ж) багатовікова боротьба народу за створення власної незалежної держави.

2. Ознаки початкового етапу українського державотворення:

а) відмова від існуючого зразка суспільного розвитку в умовах відсутності

науково обгрунтованої моделі побудови незалежної держави;

б) високий рівень політичної та економічної культури мислення;

в) значний природно-ресурсний потенціал;

г) надмірна централізація української економіки та екстенсивний шлях розвитку

господарства;

д) структурна та територіальна збалансованість економіки;

е) висока конкурентноспроможність промисловості України на світових ринках;

є) закінчений технологічний цикл 80% виробництва в Україні;

ж) мілітаризація економіки;

з) погіршення екологічної ситуації;

і) психологічний клімат пасивності;

й) незавершеність розподілу функції між законодавчою, виконавчою та судовою

гілками.

3. Перші державотворчі кроки:

а) фіксація кордонів;

б) визначення громадянства;

в) посилення впливу уряду;

г) визначення національної символіки як державної;

д) визначення перспективного напрямку приєднання до НАТО;

е) визначення прагнення України стати без’ядерною, позаблоковою державою;

є) запровадження власної грошової одиниці;

ж) запровадження інститут президентства.

4. Першою формально задекларованою партією стала:

а) Українська християнсько-демократична;

б) Українська національна партія;

в) Українська республіканська партія;

г) Демократична партія України.

5. На другий день після Всеукраїнського референдуму про визнання незалежної України оголосили:

а) Латвія і Литва; б) Канада і Польща;

в) Угорщина; г) США і Аргентина.

6. Конституцію України було прийнято:

а) 28 червня 1995 р.; б) 28 червня 1996 р.; в) 28 липня 1996 р.

7. Вкажіть дату обрання першого президента України Л.Кравчука:

а) 6.12.1991 р.; б) 1.12.1991 р.; в) 4.11.1991 р.

8. Визначте учасників виборів: а) 1994 р.; б) 1999 р.

1) Л.Кучма, П.Симоненко, О.Мороз, Н.Вітренко, Є.Марчук та ін.;

2) Л.Кравчук, Л.Кучма, О.Мороз, І.Плющ, В.Лановий, В.Бабич, П.Таланчук.

9. Визначте причини політичного протистояння у суспільстві восени 2000 р.:

а) привласнення П.Лазаренком державних коштів та його втеча за кордон;

б) події навколо загибелі журналіста Г.Гонгадзе;

в) „касетний скандал”.

10. Окресліть характерні риси розвитку багатопартійності на сучасному етапі:

а) багатопартійність партійних лав;

б) мультипартійність;

в) чітка визначеність соціальної бази;

г) локальність партійного впливу;

д) географічна зорієнтованість партій;

е) інтеграція партійних лав, як правило навколо лідера чи групи

авторитетних людей;

є) відсутність втручання владних структур у партійну діяльність та перебіг

подій у країні.