Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. рекомендації з історії України - тимчасові.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
789.5 Кб
Скачать

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та умінь

 1. Визначте причини поразки виступу декабристів.

 2. Хто з декабристів був правнуком українського гетьмана?

 3. Порівняйте бачення ролі й місця України в документах Кирило-Мефодіївського братства та декабристів.

 4. Охарактеризуйте основні реформи австрійського уряду в Західній Україні в першій половині ХІХст.

 5. Порівняйте рух опришків та повстання селян на чолі з Лук’яном Кобилицею.

 6. Розкажіть про створення українських національних партій в Україні.

 7. Як розгорталася боротьба у І та ІІ Державних думах за автономію України та українізацію освіти?

 8. Вплив європейських революцій 1848—1849 рр. на політичне життя українських земель.

10. Як різнилися погляди кирило-мефодіївців щодо шляхів реалізації суспільних перетворень?

а) ліберально-поміркований реформізм;

б) революційні методи і форми:

 1. В. Білозерський;

 2. М.Костомаров;

 3. П.Куліш;

 4. Г.Андрузький;

 5. М.Гулак;

 6. Т.Шевченко.

ТЕСТИ

 1. Охарактеризуйте стан сільського господарства в Україні у першій половині ХІХ ст.:

а) домінує поміщицьке землеволодіння;

б) переважає дрібне та середнє селянське землеволодіння;

в) посилюється експлуатація селян;

г) становище селян покращується внаслідок відміни кріпацтва;

д) низький рівень організації праці, технологічний застій, неефективне

екстенсивне господарювання, зниження прибутків;

е) зростання заборгованості поміщиків державі, що приводило до оформлення

маєтків під заставу;

є) прогресуюче обезземелення селян підриває їхні господарства.

 1. Вкажіть:

а) масонські ложі;

б) дворянські політичні організації (декабристські);

в) українські політичні організації:

 1. „Союз порятунку” – Петербург (1816 р.);

 2. „Понт Евксинський” – Одеса (1818 р.);

 3. „Любов до істини” – Полтава (1818 р.);

 4. „Кирило-Мефодіївське товариство”- Київ (1846 р.);

 5. „З’єднані слов’яни” – Київ (1818 р.);

 6. „Північне товариство” – Петербург (1822 р.);

 7. „Південне товариство” – Тульчин (1821 р.).

 1. Вкажіть складові концепції кирило-мефодіївців:

а) створення української монархічної держави;

б) знищення царизму;

в) скасування кріпацтва та станів;

г) створення демократичної федерації християнських слов’янських республік;

д) утвердження в суспільстві демократичних прав і свобод для громадян;

е) досягнення рівності у правах на розвиток національної мови, культури та

освіти всіма слов’янськими народами;

є) поступове поширення християнського ладу на весь світ.

 1. Який курс проводили австрійські монархи: імператриця Марія-Тереза та Йосиф ІІ:

а) консерватизм, контрреформізм, реакція;

б) реформаторство, лібералізм, освічений абсолютизм.

 1. Оберіть відповідне:

а) „Товариство священиків” – Перемишль (1816 р.);

б) „Руська трійця” – Львів (поч. 30-х рр. ХІХ ст.);

в) „Галицько-Руська матиця” – Львів (1848 р.);

 1. – це культурно-освітнє товариство з метою видання книжок для народу;

 2. – це напівлегальне демократично-просвітницьке та літературне угруповання;

 3. – це культурно-освітня організація патріотично настроєного греко-католицького духовенства.

6. Назвіть прихильників

а) народницького руху;

б) соціал-демократичного руху;

в) ліберального;

г) національного руху:

 1. М.Зібер, С.Подолинський;

 2. І.Петрункевич, О.Ліндфорс, І.Шраг;

 3. В.Антонович, Т.Рильський, А.Свидницький, П.Житецький, М.Драгоманов, М.Старицький, П.Чубинський;

 4. М.Бакунін, П.Лавров, П.Ткачов.

7. Оберіть потрібне:

а) Всеукраїнська загальна організація;

б) Революційна українська партія;

в) Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП);

г) Українська демократична партія;

 1. – це Харківська організація молодих діячів національного руху, що відокремились від Всеукраїнської загальної організації, діячі – Д.Антонович, М.Русов, М.Міхновський.

 2. – це партія, яка схилилась до поєднання національної орієнтації з марксизмом, діячами її були М.Порш, В.Вінниченко, С.Петлюра.

 3. – це форма політичної самоорганізації поміркованих кіл українського національного руху під керівництвом Є.Чикаленка.

 4. – це організація, створена в Києві діячами „старої громади” В.Антоновичем та ін., яка була спробою згуртування патріотично настроєних національних сил.

8. Основні положення Ємського указу Олександра ІІ:

а) вживання української мови обмежувалося лише театральними виставами

та публічними деклараціями;

б) дозволялося навчання в школах та друкування навчальної літератури українською

мовою, в усьому іншому вживати українську мову заборонялося;

в) заборонялося видання літератури українською мовою, театральні вистави та

публічні декламації, навчання в школах та ввіз в Російську імперію української

літератури.

9. Програма Спілки Визволення України 1914 року передбачала:

а) створення самостійної Української республіки;

б) створення самостійної Української держави з конституційною монархією;

в) розширення автономії України в рамках Австро-Угорщини.

10. Гасла "одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ" та

"Україна для українців" вперше були проголошені у :

а) статті "Моя сповідь" В.Антоновича;

б) "Передньому слові до "Громади" М.Драгоманова;

в) брошурі "Самостійна Україна" М.Міхновського.