Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая5.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.03.2016
Размер:
164.55 Кб
Скачать

3.Механізм організації та проведення ярмарків

Основною метою проведення ярмарку є оптовий продаж товарів, укладання прямих договорів між продавцями та покупцями. Предметом діяльності є надання комплексу послуг учасникам по укладанню торгових угод,

налагодженню ділових контактів, упорядкуванню процесу оптової торгівлі, організації реклами.

Характерними рисами ярмаркової торгівлі є:

Оптова реалізація товарів за наявними зразками

Періодичність проведення торгів

Попереднє установлення строків та місця проведення

Одночасна и масова участь в ярмарку покупців і продавців

При організації ярмаркової торгівлі варто виділити три найважливіших етапи: підготовчий, безпосереднього торгу і кінцевий.

Підготовчий етап включає ухвалення рішення і підготовку наказу про проведення ярмарку. Рішення про проведення ярмарки-виставки «Затишний дім» було прийнято Центром виставкових технологій та одеською міською радою. У наказі щодо проведення ярмарку були вказані терміни проведення 24 по 26 квітня 2015 року, порядок і умови участі, а також були призначені відповідальні за проведення цих заходів. На цьому етапі створюється дирекція (ярмарковий комітет), яка здійснює загальне керівництво роботою ярмарку. Дирекція вирішує питання з оперативного керівництва роботою ярмарку (виставки), визначає порядок її роботи і здійснює контроль за роботою підлеглих служб щодо завезення зразків, їх складування, зберігання. У підпорядкуванні дирекції перебувають численні ярмаркові служби: технічні, юридичні, медичні, правові, транспортні, фінансові, рекламно-інформаційні і видавничі, служби сервісу тощо.

На підготовчому етапі розробилися положення про проведення ярмарку, були розіслані листи потенційним учасникам з повною інформацією про умови участі в ярмарку, підготувалися різноманітні рекламні матеріали: запрошення, рекламні буклети, картки гостей і т. п. Запрошення потенційним учасникам ярмарку-виставки «Затишний дім», центр виставкових технологій розіслав за 30 днів до початку роботи.

У разі зміни дати проведення ярмарку про це повідомляються учасники не пізніше ніж за 10 днів до встановленого раніше строку. У запрошенні зазначаються: місце та час проведення, вид і товарний профіль ярмарку, вартість участі у ярмарку із зазначенням вартості кожного виду послуг, що надаватимуться, та інші умови. Повідомлення про проведення ярмарку подається також у засобах масової інформації.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які передбачають взяти участь у ярмарку, повинні за 15 днів до відкриття ярмарку зробити реєстраційний внесок і оформити заявку на участь.

Заявка на участь у ярмарку містить наступні пункти:

повне найменування підприємства (організації)

скорочену назву, яка використовується для написів на стенді

ініціали директора або офіційного представника

адреса-юридична, поштова

телефон, факс, адреса електронної пошти

банківські реквізити

номер та дата платіжного доручення, яке підтверджує оплату за участь

сума вступного внеску

інформація про продукт

вид участі у ярмарку

інформації про необхідний експозиційний простір

види додаткових послуг

умови постачання експонатів

спеціальні умови до оформлення експозиції та рекламної продукції

оплата за участь та послуги

Між учасником ярмарки і ярмарковим комітетом укладається контракт на участь у ярмарку.

Перепусткою на ярмарок є запрошення-повідомлення, а посвідченням на право укладання договорів від імені свого підприємства — спеціальна довіреність за підписом керівника, засвідчена печаткою.

Завданнями комерційних структур торгівлі на етапі підготовки до участи в ярмарку є:

— поглиблене вивченні попиту споживачів на товари номенклатури ярмарку;

— визначення обсягів потреби в товарах номенклатури ярмарку;

— розробка на цій основі замовлень потенційним постачальникам;

— розробка проектів текстів договорів.

Безпосередній торг має на меті забезпечити сторонам умови для узгодження і підписання текстів договорів. У ярмарковій експозиції на виставкових стендах виставляються зразки товарів, які повинні мати ярлики із зареєстрованими найменуваннями товарів, даними щодо стандартів, основних умов реалізації. Узгодження асортименту товарів з потенційними покупцями здійснюється за зразками, моделями товарів, конференційними картами тощо. Тут же влаштовуються робочі місця для проведення переговорів з потенційними покупцями щодо конкретних умов договорів постачання, ініціаторами укладення яких можуть виступати як продавці, так і покупці. Робота комерційних структур на ярмарку завершується укладенням договорів постачання. Якщо ж участь у ярмарку не завершилася укладенням договору, її можна вважати початком інтенсивних ділових контактів з потенційними постачальниками. Цілеспрямована обробка даних про ярмарок, що закінчився, повинна сприяти досягненню заданої раніше мети — укладенню угоди купівлі-продажу товару. Тому на ярмарку обов'язково сторонами має бути визначено, в які терміни і яким способом слід закріплювати налагоджені на ярмарку зв'язки.

Кінцевий етап у роботі ярмарку зводиться до складання звітності, підбиття підсумків з зазначенням позитивних та негативних моментів у роботі ярмарку. Керівництво ярмарки складає інформацію про кінцевий результат роботи, вказує кількість проданої продукції, укладених договорів,вносять пропозиції щодо покращення роботи ярмарки.

Представники виробників і оптових підприємств по прибутті на ярмарку надають довіреність на право укладання договорів від імені організації, копію ліцензії. На кожного учасника ярмарки заводиться реєстраційна картка, де вказується:

Назва організації

Банківські реквізити

Юридична адреса

Ліцензія

Довіреність, номер, видачі та строки дії.

Всі укладені договори на ярмарку реєструються, на них ставиться штамп ярмарки. Проведення ярмарки-виставки «Затишний дім» відбулося успішно, так як результатом її проведення була велика кількість учасників, укладено багато договорів про співробітництво та налагоджена чимала кількість господарських зв’язків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]