Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СПЕЗ ПЗ 1.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
861.7 Кб
Скачать

3. Схеми виміру додаткових характеристик.

3.1. Вимір амплітудної характеристики (ах).

Контроль АХ виконується на частоті 800 Гц у режимі 4 ПР.КІН. При вимірах потрібно реєструвати малі зміни і, для чого застосовується метод 2-х магазинів загасання (МЗ), що включаються на вході та виході вимірюваного каналу. ВР повинний мати квадратичний детектор, тому що приРвх>3,5 дБ форма вимірювального сигналу сильно спотворюється за рахунок ОА. Таким приладом може служити вимірник шумів П-323-ИШ (рис. 19).

Рисунок 19. Вимір АХ.

Рисунок 20. Структурна схема вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень.

В якості зазначених приладів використовується псофометр УПП-60 або прилад П-323-ИШ. Незважений шум також виміряється приладом П-323-ИШ, на вхід якого замість контуру, що зважує, включається обмежуючий фільтр. Шуми в каналах варто вимірювати при завантаженому груповому тракті, тобто коли по інших каналах системи передаються сигнали. Напруга шуму в каналах незавантаженої системи повинна бути на 15-20 дБ нижче норми.

3.2. Вимір коефіцієнту нелінійних спотворень.

Нелінійні перекручування в КТЧ, особливо по третій гармоніці, шкідливі для систем тонального телеграфування, де вони викликають взаємні завади між каналами. В інтересах цих систем установлена наступна норма для простого КТЧ: для частоти 0,8 кГц ≤1,5%,≤1%. Для складених каналів норма збільшується в раз. Для виміру коефіцієнта нелінійних спотворень каналу ТЧ у 4-проводовому режимі на його вхід в тракт передачі від генератора подається сигнал частотою 800 Гц із рівнем -13 дБ (-1,5 Нп), на виході каналу по покажчику рівня з виборчим входом (типу СИУ-300 або П-326-2) з 600-Омним вхідним опором установлюється рівень прийому частоти 0,8 кГц, рівний 4 дБ (0,5 Нп). Потім покажчик рівня перестроюється по черзі на частоти 1,6 і 2,4 кГц, і по максимальному відхиленню стрілки приладу виміряється рівень другої та третьої гармонік основного сигналу. По обмірюваних величинах рівнів по табличних даних визначають значення напруги основної гармоніки (0,8 кГц), другої гармоніки (1,6 кГц) і третьої гармоніки (2,4 кГц) у мВ. За цими значеннями обчислюється коефіцієнт нелінійних спотворень по формулі:

,

де U1напруга сигналу частотою 0,8 кГц, мВ; U2 і U3 – напруга гармонік (частоти 1,6 і 2,4 кГц відповідно), мВ.

Аналогічно визначається коефіцієнт нелінійних спотворень каналу ТЧ у 2-проводовому режимі. При цьому вихід вимірювального генератора підключається до 2-проводового входу каналу передавальної станції та подається сигнал частотою 0,8 кГц із рівнем 0 дБ (0 Нп), покажчик рівня з виборчим входом підключається до 2-проводового входу каналу приймальної станції.

При вимірюванні коефіцієнта нелінійних спотворень за допомогою аналізатора спектру при включених обмежувачах амплітуд в обох напрямках передавання спочатку в каналі встановлюється номінальне значення рівня приймання на частоті 800 Гц (для складених каналів і в пунктах транзиту по ТЧ). Далі до входу вимірюваного каналу подається сигнал з частотою 800 Гц з вимірювальним рівнем -23 дБм (-2,65 Нп) від вимірюваного генератора з коефіцієнтом нелінійності не більше 0,2-0,5% або різницею рівнів основного коливання та продуктів нелінійності вищого порядку не менше 46 дБ або від будь-якого генератора за наявності фільтрів, які подавляють другу і третю гармоніки вимірюваного генератора до наведених величин.На виході каналу за допомогою аналізатора спектра або вибіркового вимірювача рівня зі смугою пропускання не більше 10 Гц та вибірковістю не менше 55 дБ при нормуванні на 100 Гц вимірюються рівні другої та третьої гармонік частоти 1020 Гц.