Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Shulyak.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Рекомендовані періодичні видання

1. Податки та бухгалтерський облік.

2. Фінанси України.

3. Офіційний вісник України.

4. Все про бухгалтерський облік.

5. Бухгалтерія.

6. Галицькі контракти.

7. Вісник податкової служби.

8. Бухгалтерія в сільському господарстві.

9. Дебет-Кредит

10. Бухгалтерський облік і аудит

11. Баланс-Бюджет

12. Праця і зарплата

13. Вісник податкової служби

14. Статистика України

15. Інші.

Додаток а Орієнтовний перелік тем курсових робіт

 1. Облік поточних біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах.

 2. Облік продукції виробництва на сільськогосподарських підприємствах.

 3. Облік використання машинно-тракторного парку та комбайнів сільськогосподарських підприємств.

 4. Облік роботи гужового транспорту на сільськогосподарських підприємствах.

 5. Облік виробництва і калькуляція собівартості зернових культур на сільськогосподарських підприємствах.

 6. Облік виробництва та калькуляція собівартості технічних культур на сільськогосподарських підприємствах.

 7. Облік виробництва і калькуляція фактичної собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби молочного напряму.

 8. Облік виробництва та калькуляція фактичної собівартості продукції свинарства на сільськогосподарських підприємствах.

 9. Облік перероблення сільськогосподарської продукції.

 10. Облік необоротних активів у будівництві.

 11. Облік та розподіл накладних витрат у будівництві.

 12. Облік незавершеного будівництва.

 13. Облік будівельно-монтажних робіт при господарському способі будівництва.

 14. Облік будівельно-монтажних робіт при підрядному способі будівництва.

 15. Формування та облік доходів будівельного підприємства за видами діяльності.

 16. Облік розрахунків із субпідрядними підприємствами у будівництві.

 17. Облік виконання робіт і розрахунків із замовниками у будівництві.

 18. Облік та розподіл виробничих і накладних витрат у будівельній галузі.

 19. Облік витрат допоміжних та підсобних виробництв у будівництві.

 20. Облік реалізації в роздрібній торгівлі.

 21. Облік надходження товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

 22. Облік надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі.

 23. Інвентаризація товарів у торгівлі.

 24. Облік торговельної націнки в торгівлі та громадському харчуванні.

 25. Облік безповоротної тари.

 26. Облік руху зворотної тари.

 27. Облік транспортно-заготівельних витрат на підприємствах торгівлі.

 28. Облік сировини на підприємствах громадського харчування.

 29. Облік та контроль надходження товарів і тари на торгових підприємствах.

 30. Облік та контроль роздрібного товарообороту на підприємствах торгівлі і громадського харчування.

 31. Калькулювання, облік та контроль витрат, що включаються до собівартості продукції в громадському харчуванні.

 32. Облік і контроль руху тари на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі.

 33. Облік готової продукції та її реалізації на підприємствах громадського харчування.

 34. Облік і контроль продуктів на кухні та у виробництві на підприємствах громадського харчування.

 35. Облік товарних запасів на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі.

 36. Облік розрахунків із дебіторами за товари на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі.

 37. Облік витрат у роздрібній та оптовій торгівлі.

 38. Формування доходів торговельних підприємств та облік фінансових результатів.

 39. Облік витрат і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт.

 40. Класифікація витрат будівельної організації: облік витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

 41. Облік витрат, які не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт.

 42. Облік тимчасових будівель та споруд у будівництві

 43. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції будівництва.

 44. Облік доходів і результатів діяльності будівельного виробництва.

 45. Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку.

 46. Облік перевезень вантажів на автотранспортних підприємствах.

 47. Облік пасажирських перевезень на автотранспортних підприємствах.

 48. Облік експедиційних послуг на автотранспортних підприємствах.

 49. Облік запасних частин та шин на автотранспортних підприємствах.

 50. Облік паливо-мастильних матеріалів на автотранспортних підприємствах.

 51. Облік витрат за економічними елементами та статтями калькуляцій на автотранспортних підприємствах.

 52. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг.

 53. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та їх реалізації.

 54. Облік у житлово-комунальному господарстві.

 55. Облік у гральному бізнесі.

 56. Облік туристичної діяльності.

 57. Облік побутових послуг.

 58. Облік у готельному бізнесі.

 59. Облік у аптеках.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]