Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Shulyak.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
368.13 Кб
Скачать

5 Захист курсової роботи

Правильно оформлена курсова робота здається на перевірку керівнику курсової роботи. Після перевірки вона повертається студенту для виправлення помилок, доопрацювання і підготовки до захисту. Під час захисту курсової роботи студент повинен відповісти на теоретичні питання, які висвітлювались у курсовій роботі та розв’язати практичні завдання на вибір викладача. Захист роботи для заочної форми навчання здійснюється у письмовій та усній формі.

Список літератури

 1. Атамас, П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / П.Й. Атамас. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

 2. Балченко, З.А. Бухгалтерський облік у туризмі і готелях України: нав. посібник / З.А. Балченко. – К.: КУТЕП, 2006. – 232 с.

 3. Бухгалтерський учт в общественном питании / Е.И. Булычева, Э.А. Забулаева, Л.В. Фомина. – 2-е изд., перераб. – М.: Экономика, 1989. – 318 с.

 4. Бухгалтерський облік в агроформуваннях / за ред. Т.Г. Маренич, В.Я. Амбросова. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 400 с.

 5. Бухгалтерський облік у громадському харчуванню: навч. посіб. для вузів / Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева та ін. – Житомир: Рута, 2002. – 440 с.

 6. Бухгалтерський облік у торгівлі: підручник для вузів / за ред. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2002. – 576 с.

 7. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” „Інтелект-Захід”, 2007. – 1224 с.

 8. Бухгалтерський облік у галузях економіки: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась та ін. – К.: МАУП, 2005. – 868 с.

 9. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник / за ред. В.Я. Плаксієнка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 350 с.

 10. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: навчальний посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 448 с.

 11. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник / за ред. М.Г. Михайлова. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 485 с.

 12. Все об учете и организации строительной деятельности / [Ю. Рудяк, О. Пирожненко, Я. Кавторева, и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Фактор, 2005. – 456 с.

 13. Гаманкова, О.О. Облік і аудит у страхових організаціях / О.О. Гамакова. – К.: КНЕУ, 2006. – 184 с.

 14. Первинний та аналітичний облік на торговому підприємстві / Н.Н. Герасим, Журавель Г.П. та ін..: навч. посіб. – Тернопіль, 2005. – 464 с.

 15. Грабова, Н.М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. / Н.М. Грабова. – К.: КНЕУ, 2003. – 203с.

 16. Грабова, Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі / Н.М. Грабова, В.Н. Домбровський. – К.: А.С.К., 2004. – 800 с.

 17. Гура, Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. / Н.О. Гура. – К.: Знання, 2004. – 541 с

 18. Гура, Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика / Н.О. Гура. – К.: Знання, 2006. – 351 с.

 19. Даньків, В.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / В.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К.: Знання, 2007. – 243 с.

 20. Дяченко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посібник / Л.П. Дяченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

 21. Кавторева, Я.В. Строительство: особенности бухгалтерського и налогового учета / Я.В. Кавторева. – Х.: Фактор, 2000. – 456 с.

 22. Король, С.Я. Бухгалтерський облік у готельному господарстві: навч. посіб. / С.Я Король. – К.: КНТЕУ, 2005. – 354 с.

 23. Кузнецов, В.В. Все об учете и организации общественного питання / В.В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2006. – 298 с.

 24. Лень, В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Знання-Прес, 2005. – 471 с.

 25. Маляревський, Ю.Д. Облік у галузях виробництва і послуг: навч. посібник / Ю.Д. Маляревський, Н.С. Горєва, А.О. Косич. – Х: ВД ІНЖЕК, 2008. – 616 с.

 26. Методичні рекомендації із планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств (наказ Міністерства аграрної політики України №132 від 18.05.2001) // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №77. – С. 2 – 25.

 27. Мифтахудинова, Н.М. Основы калькуляции и учета / Н.М. Мифтахудинова, Л.И Богданова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 127 с.

 28. Мірошниченко, Л.О. Автотранспортні підприємства: організація і облік / Л.О. Мірошниченко. – Х.: Фактор, 2002. – 172 с.

 29. Мошенський, С.З. Бухгалтерський облік у будівництві / С.З. Мошенський, Т.П. Остапчук. – Житомир: ПП „Рута”, 2005. – 356 с.

 30. Облік у галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: навч. посіб. для студентів / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. – Житомир.: ЖІТІ, 2000. – 480 с.

 31. Облік сільськогосподарської діяльності / за ред. В.М. Жука. – К., 2007. – 368 с.

 32. Озеран, В.О. Облік на торговельних підприємствах: навч. посібник / В.О. Озеран. – Житомир.: ПП „Рута”, 2003. – 253 с.

 33. Пархоменко, В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності / В.С. Пархоменко. – К.: Лібра, 2002. – 216 с.

 34. Піроженко, О. Усе про облік та організацію роздрібної торгівлі / О. Піроженко, Ю. Рудяк, М. Бойцов. – Х.: Фактор, 2005. – 376 с.

 35. Пуцентейло, П.Р. Економіка й організація туристично-готельного підприємства: навч. посібник / П.Р. Пуцентейло. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 36. Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України / наук. ред. М.В. Макаренко, Ю.М. Цветов. – К.: КУЕТТ, 2002. – 528 с.

 37. Руденюк, О. Оптова торгівля: порядок ведення бухгалтерського обліку / О.Руденюк. – Х: Фактор, 2000. – 376 с.

 38. Свідерській, Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / Є.І. Свідерський – К.: КНЕУ, 2005. – 233 с.

 39. Солошенко, Л. Розничная торговля: новое в бухгалтерском учете / Л. Солошенко. – Х.: Фактор, 2000. – 104 с.

 40. Сторожук, Т.М. Особливості бухгалтерського обліку у галузях економічної діяльності: навч. посіб / Т.М. Сторожук, О.І. Підлісна, О.В. Гуменюк. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 460 с.

 41. Сук, Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб / Л.К Сук, П.Л. Сук, М.С. Стасишен. – К.: Каравела, 2008. – 208 с.

 42. Ткаченко, Н.М. Бухгалтерский учет в пищевой промышленности / Н.М. Ткаченко, П.А. Ильченко. – К.: Высш. шк., 1988. – 222 с.

 43. Ушацький, С.А. Організація будівництва: підручник / С.А.Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер. – К.: Кондор. – 2007.

 44. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: навч. посіб. / М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків. – К.: Знання, 2005. – 319 с.

 45. Шаблюк, А.К, Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / А.К. Шаблюк. – К.: 2003. – 542 с.

 46. Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітності на залізницях України / О.О. Юдін, С.В. Івахненков, В.О. Пазинич та ін. – К.: КВІЦ, 2005. – 252 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]